Hyppää sisältöön

Lahden hiilineutraaliustavoite 2025 kiinnostaa maailmalla

Lahti korosti Glagow’ssa kaupunkien merkitystä ilmastotyössä. ”Oli hienoa päästä tärkeän asian myötä osaksi Suomen valtuuskuntaa”, kirjoittavat Lahden kaupungin edustajat Elina Ojala ja Aino Kulonen.

Kirjoittaja: Elina Ojala ja Aino Kulonen

Ojala on Lahden kaupungin ympäristöjohtaja ja Kulonen ympäristökoordinaattori.

YK:n ilmastokokous Iso-Britannian Glasgow’ssa täytti lehtien palstat marraskuun alkupuolella. Tapahtuma koostui hallitusten välisistä ilmastoneuvotteluista ja sen oheen liitetyistä ilmastomessuista.

Lahden kaupunki oli näyttävästi esillä järjestämällä oheistapahtuman Pohjoismaisen ministerineuvoston paviljongilla sekä osallistumalla toiseen EU-paviljongin paneelikeskusteluun.  Oli hienoa päästä tärkeän asian myötä osaksi Suomen valtuuskuntaa ja seuraamaan neuvotteluita lähietäisyydeltä.

Glasgow’n ilmastokokoukseen osallistuivat kaupunginjohtaja Pekka Timonen, ympäristöjohtaja Elina Ojala ja ympäristökoordinaattori Aino Kulonen.

Kaupungit toimivat ketterästi

Lahden kärkenä tapahtumissa oli kaupunkien merkitys ilmastotyössä. Yli puolet eurooppalaisista asuu Lahden kokoisissa kaupungeissa, jotka ovat ketteriä toimijoita. Kun kansainväliset neuvottelut tavoitteista ja rahoituksesta etenevät turhauttavan hitaasti, merkittäviä ilmastonmuutosta hillitseviä toimia on jo jalkautettu luontevasti kaupunkien toimintaan. Monet kaupungit ovat teoillaan nousseet edelläkävijöiksi, ohi kansallisten ja EU-tavoitteiden, ja Lahti on ylpeästi yksi niistä. Lahden hiilineutraaliustavoite 2025 kiinnostaa maailmalla.

Kokouksen aikana pääsimme myös kuulemaan ja keskustelemaan Glasgow’n kaupungin edustajien kanssa, ja oli kiinnostavaa huomata, miten samankaltaisten haasteiden kanssa skotlantilaisessa ja eteläsuomalaisessa teollisuuskaupungissa painitaan.

Uusia maita sitoutui ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Glasgow’n kokous ei saavuttanut kaikkia sille asetettuja tavoitteita, mutta tulostakin tuli. Iso joukko uusia maita sitoutui metsäkadon ja metaanipäästöjen hillitsemiseen. Vielä Pariisin sopimuksen aikoihin vuonna 2015 puhuttiin tarpeesta rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 2 asteeseen. Nyt tiedon ja lisääntyneen ymmärryksen myötä puhutaan yleisesti, että lämpötilan nousun on jäätävä alle 1,5 asteen. Tämä on voimakas viesti myös teollisuudelle: nykymeno ei voi jatkua.

Paviljonkien valtava ohjelmatarjonta antoi hyvän katsauksen ilmastotutkimuksen ja hillintätyön nykytilaan. Ympäri palloa tehdään laajaa yhteistyötä julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja tutkimuslaitosten välillä. Erityisesti vihreä rahoitus ja yritysten ilmastotyötä vauhdittavat verkostot ja työkalut olivat näyttävästi esillä. Neuvotteluissa hiertäneet kysymykset oikeudenmukaisesta siirtymästä jäivät myös ohjelmassa pienempään rooliin.

Lahti kutsuttiin mukaan myös Walesin prinssi Charlesin järjestämään oheisohjelmaan.

COP26-neuvotteluiden oheen oli rakennettu paljon muutakin ohjelmaa. Iso-Britannian kuningashuonetta edustanut prinssi Charles järjesti läheisessä taidekeskuksessa kestävyysteemaan liittyviä tapahtumia. Lahti kutsuttiin mukaan ”kiihdyttävien kaupunkien” tilaisuuteen, jossa kaupungeilla oli mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä yritysedustajien kanssa ja tavata myös prinssi Charles. Walesin prinssiä voi kutsua kestävyystyön kestävyysottelijaksi, onhan hän paininut aiheen parissa jo yli 50 vuotta! Säätiönsä kautta hän tuo toimijoita yhteen kestävyyden edistämiseksi.

Aihealueet