Hyppää sisältöön

Lahden kaupunginteatterin Nummisuutarit sopii myös nuorelle yleisölle

Kuva: Tommi Mattila

Kirjoittaja: Joonas Keskinen, Lauri Maijala, Virve Jämsén 

Keskinen on Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman päällikkö, Maijala Lahden kaupunginteatteriin johtaja ja Jämsén Lahden perusopetuksen opetus- ja kasvatusjohtaja.

Vastaus teatterikeskusteluun on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 13.2.2024 klo 13.

Vuonna 2017 käynnistynyt Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma tarjoaa nuorille taidekokemuksia taide- ja kulttuurikohteissa eri puolilla Suomea. Sisällöiksi haetaan innostavia, huolella suunniteltuja ja osallistavia kokonaisuuksia. Testattavien sisältöjen valinnassa painotetaan taiteellista laatua ja innovatiivista sekä nuorille suunnattua yleisötyötä. Sisällön on oltava myös ikäluokalle sopivaa.

Yleisönosastokirjoituksessaan 10.2. Aleksi Rinne kuvaa kokemustaan Lahden kaupunginteatterin Nummisuutarit-näytöksessä, johon hän on osallistunut kahdeksasluokkalaisten kanssa. Emme tunnista teosta Rinteen kuvauksen perusteella – sen tunnistamme, että teos on haastava kerronnaltaan ja esimerkiksi kielenkäytöltään, joka on täysin Aleksis Kiven alkuperäisteoksen mukaista. Edellä mainitut asiat näkyvät myös kahdeksasluokkalaisilta saamissamme palautteissa.

Taide käsittelee monenlaisia kysymyksiä ja tekee usein näkyväksi asioita, joita yhteiskunnassa halutaan häivyttää. Nuoret pohtivat elämässään myös suuria kysymyksiä; omaa tulevaisuuttaan, minuuttaan, ystävyyttä, seksuaalisuutta ja maailman tilaa. Monet Taidetestaajiin valitut esitykset käsittelevät juuri näitä aiheita taiteen keinoin. Esitystapoja on monia − on huumoria, kepeitä pellejä, kiihkeää musiikkia, hartaita tunnelmia ja toisinaan ahdistavaa synkkyyttä. Taide toimii tuntemisen, ajattelun ja tietämisen alueena. Taiteen äärellä, tässä tapauksessa teatterissa, on turvallista kokea ja käsitellä erilaisia asioita. Taiteenlukutaito on tärkeä taito itse kullekin, ja haluammekin kannustaa nuoria esittämään kriittisiäkin kysymyksiä – kenen ääni teoksessa kuuluu, millaisiin asioihin se ottaa kantaa, olenko kokijana samaa vai eri mieltä?

Nummisuutarit-teoksen ikäluokalle sopivuus on arvioitu monessa vaiheessa taiteen ja kasvatuksen ammattilaisten toimesta. Lähtökohtaisesti siinä käsiteltävät asiat ovat juuri sellaisia, joita uskomme nuorten pohtivan; nuoruutta ja vanhemmuutta, haaveita ja pelkoja, rakkauden paloa ja vihan vimmaa. Taidetestaajat-valintaprosessissa on mukana muun muassa 7.-luokkalaisista koostuva oppilasraati, joka arvioi teoksen kiinnostavuutta, sekä opettajaraati, joka arvioi teoksen istuvuutta yläkoulun opetus- ja kasvatustavoitteisiin. Taidetestaajat-ohjelma myös edellyttää, että teos on ikäluokalle sopiva, ja Nummisuutarit-näytelmän kohdalla Lahden kaupunginteatterin henkilökunta on näin arvioinut. Teatteritaiteessa ei ole Suomessa käytössä vastaavaa suositusikärajajärjestelmää kuin elokuvissa ja tietokonepeleissä.

Teokseen liittyvän pedagogisen materiaalin suunnitteluun on osallistunut useita yläkouluopettajia sekä yläkouluoppilaita, jotka ovat myös nähneet teoksen. Tässäkään kohtaa prosessia ei ole opettajien tai oppilaidenkaan osalta ilmaistu seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, vaan haasteena on nähty erityisesti Aleksis Kiven alkuperäinen, vanhahtava kieli. Nämä seikat on huomioitu esitykseen liittyvän ennakko- ja jälkityöskentelymateriaalin laadinnassa, samoin kuin esityksen ominaispiirre, jossa jokainen viidestä näytöksestä on toteutukseltaan ja tyylilajiltaan omanlaisensa.

Taidetestaajat.fi-verkkosivulla julkaistujen nuorten antamien arvioiden perusteella teos on herättänyt hämmennystä ja iloa, se on koettu sekavaksi ja oudoksi, mutta myös hauskaksi, kokonaisuus on ollut osan mielestä mielenkiintoinen, toisten mielestä tylsä. Yli 350 palautteen joukossa on myös muutama huomio mm. tarpeettomana pidetystä alastomuudesta. Teoksen alastomuus rajoittuu yhden miesnäyttelijän paljaisiin pakaroihin. Enemmistöllä nuorista fiilis on kokemuksen myötä parantunut ja yli puolet nuorista voisi kokemuksensa jälkeen kuvitella palaavansa taiteen äärelle ehkä uudelleenkin. 

Joonas Keskinen
Päällikkö, Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Lauri Maijala
Teatterinjohtaja
Lahden kaupunginteatteri

Virve Jämsén
Opetus- ja kasvatusjohtaja
Lahden kaupunki

 

Kuva Tommi Mattila