Hyppää sisältöön

Luonto elvyttää työnhakijoita

Luonnon hyvinvointia edistävät vaikutukset ovat olleet paljon esillä mutta harvemmin työllisyydenhoidon näkökulmasta. Luonto elvyttää -hankkeen tulokset olivat niin hyviä, että toiminnan soisi jatkuvan.

Kirjoittaja: Jani Sore

Kirjoittaja on aktiivinen luonnossa liikkuja, liikunnanohjaaja (AMK), lumilautailun opettaja (taso 3) ja liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen opiskelija (YAMK). Hän toimi Lahden kaupungin Luonto elvyttää -hankkeen projektipäällikkönä vuonna 2023.

Luonto elvyttää -hankkeen palvelut kohdistuivat yli 30-vuotiaille, pitkään työttömänä olleille Lahden seudun kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille. Näillä asiakkailla on usein erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä haasteita.

Hankkeen ideologia perustui ajatukseen ihmisestä aktiivisena toimijana, joka pyrkii toteuttamaan itseään ja valitsemiaan päämääriä. Kyseessä on Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin luoma teoria ihmisen motivaatiosta, hyvinvoinnista ja psykologisista perustarpeista.

Ihmisen kolme tunnistettua perustarvetta ovat autonomia, kyvykkyys ja läheisyys. Ne ovat hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta välttämättömiä edellytyksiä. Omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys luovat pohjan hyvinvoinnille, sisäiselle motivaatiolle ja merkityksellisyydelle.

Projektipäällikkö Jani Sore

Luontoa on meidän kaikkien lähettyvillä ja luonnon tarjoamat hyvinvointitekijät ihan vieressä.

Hankkeessa järjestettiin vuoden aikana kolme eri teemaista kurssia: Matalan kynnyksen ryhmä, Toiminnallinen ryhmä ja Hyvän mielen ryhmä. Kurssit sisälsivät esimerkiksi maastopyöräilyä, melontaa, yön yli retkeä, kalastusta, riippumattoilua, sauvakävelyä ja frisbeegolfia.

Kurssit koostuivat kymmenestä aktiviteettikerrasta ja yksilökeskusteluista kurssin lopussa. Aloitusinfoja lukuun ottamatta toiminta ja tapaamiset olivat aina ulkona luonnossa.

Melkein kaikki toiminta onnistuttiin järjestämään viiden kilometrin säteellä Lahden keskustasta. Tämä kertoo siitä, että luonto on meidän kaikkien lähettyvillä ja luonnon tarjoamat hyvinvointitekijät ihan vieressä. Meillä vaan on usein taipumus unohtaa kotiseudun mahdollisuudet ja keskittyä selailemaan kauempaa löytyviä matkakohteita.

Vaikka kyseessä oli matalan kynnyksen toiminta, haasteitakin kohdattiin. Maastopyörälenkit olivat noin kymmenen kilometrin mittaisia, melonta kahdeksan kilometriä ja yön yli retkellä patikoimme yhteensä 16 kilometriä vaikeakulkuista maastoa painavat rinkat selässä. Haasteista selviytyminen tuottaa kyvykkyyden, ja onnistumisen tunnetta, mikä jättää positiivisen muiston: ”Minä pystyn, olen pystynyt ennenkin.”

Jos ihminen oppii palaamaan positiiviseen tunteeseen ja kontrolloimaan sitä, tarjoaa se moneen tavoitteeseen loistavan ponnistusalustan.

Kurssin alussa osallistujat pohtivat omia arvojaan: mitä haluavat ja miksi haluavat. Hyvinvoinnin saralta pyrittiin löytämään itselle tavoite, jota lähdettiin edistämään. Pääosin itsereflektiosta koostuvalla toiminnalla pyrittiin löytämään avoimuutta, rehellisyyttä ja konkreettisia asioita omasta elämästä, jotka avaavat silmiä omasta identiteetistä ja toimintatavoista.

Yksi tehtävä oli tunnistaa kolme käännekohtaa elämän varrelta ja pohtia, miksi ne ovat merkityksellisiä ja miten ne ovat muuttaneet minua. Tehtävän tarkoitus oli auttaa huomaamaan, että tunne on merkittävä toiminnan käynnistäjä ja eteenpäin vievä voima. Monesti käännekohtiin liittyy epäonnistumisia, menetyksiä ja isoja elämänmuutoksia, joissa kaikissa on negatiivinen vivahde. Tutkiskelemalla tilanteesta voi kuitenkin löytyä myös jonkin positiivisesti latautunut tunne, joka kannustaa nousemaan ylös ja jatkamaan.

Jos ihminen oppii palaamaan positiiviseen tunteeseen ja kontrolloimaan sitä, tarjoaa se moneen tavoitteeseen loistavan ponnistusalustan. Itseymmärrys lisääntyy, kun tietää paremmin, mikä minua ajaa eteenpäin.

Olitpa iloinen, surullinen tai energian tarpeessa, luonto ottaa sinut vastaan juuri sellaisena kuin olet.

Yksi tärkeimmistä opeista, jonka olen toivonut osallistujien saavan, on kokeilemisen, avoimen mielen ja innokkuuden mielentila. Kaikesta ei tarvitse pitää, mutta avoimin mielin kannattaa lähteä kokeilemaan ja katsomaan mitä kulman takaa löytyy. Tämä pätee niin harrastuksiin, ihmissuhteisiin, osaamisen kehittämiseen kuin työelämäänkin. Ikinä ei tiedä mihin uusi kokeilu voi johtaa.

Osallistujien palautteiden perusteella hankkeen tulokset olivat erittäin positiivisia. Kaikki osallistujat kokivat saaneensa työkaluja hyvinvointinsa kehittämiseen ja kurssin edistäneen heidän hyvinvointiaan.

Toiminta koettiin mieleiseksi muutenkin, sillä kurssi arvioitiin toimivaksi kokonaisuudeksi 9,4 keskiarvolla, ja sitä suositeltaisiin eteenpäin 9,5 keskiarvolla. Kurssilaiset kokivat myös työ- ja toimintakykynsä sekä liikunnallisen aktiivisuuden parantuneen kurssin aikana.

Merkittävin tulos on kuitenkin näkynyt kurssien sisällä. Toiminnalla on pystytty vaikuttamaan osallistujien kyvykkyyden, itsetunnon sekä identiteetin vahvistumiseen ja rakentumiseen. Ilmapiirin, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys on tärkeää, kun mietitään kipeiden, syvien ja elämää mullistavien asioiden läpikäymistä. Tässä prosessissa luonto on erinomainen toimintaympäristö.

Kurssin aikana on nähty kasvutarinoita, eikä kyyneliltäkään ole vältytty.

Luontoon voi mennä rauhoittumaan, rentoutumaan, liikkumaan. Olitpa iloinen, surullinen tai energian tarpeessa, luonto ottaa sinut vastaan juuri sellaisena kuin olet, eikä tuomitse. Kurssin aikana on nähty kasvutarinoita, eikä kyyneliltäkään ole vältytty. Se kertoo siitä, kuinka voimaannuttava luonto voi olla, kun lähestymistapa on kunnossa. Pitkällä aikavälillä toimintaa ja palvelua arvioitaessa vaikuttavuus ja tulokset tulevat näkymään yksilöiden henkisissä voimavaroissa: Miten käsitellä onnistumisia ja pettymyksiä.

Liikkumattomuus ja mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuosittain noin 14 miljardin euron kustannukset Suomessa. Mieli ry:n mukaan yli puolet (55 %) työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperustaisia. Luonto tarjoaa näiden vähentämiseen runsaasti työkaluja ja erinomaisia palveluntuottajia. Onneksi alueellamme positiivinen luontotyö jatkuu eri toimijoiden toimesta. Luontoteemojen viestiminen ja edistäminen, sekä luonnon hyvinvointitekijöiden tietoisuuden lisääminen laajemmin yhteiskunnassa edesauttaa luontoperustaisten palvelujen lisääntymistä. Kannustankin kaikkia luonnon parissa toimivia viestimään aktiivisesti ja tuomaan luontoteemaa vahvasti esille.

Lyhyesti

  • Luonto edistää tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia.
  • Luontoa voi käyttää rentoutumiseen, voimaantumiseen ja aktiiviseen toimintaan.
  • Luonto sijaitsee keskimäärin 200 metrin päässä jokaisen suomalaisen kotoa.
  • Päijät-Hämeen alueella on erinomaisia luontokohteita ja palveluntarjoajia luonto- ja liikuntamatkailuun.
  • Etsi läheltäsi miellyttävä luontokohde, johon voit mennä rauhoittumaan, rentoutumaan ja voimaantumaan. Tämä kohde on sinun zen-tilasi, jossa voit olla rauhassa omien ajatustesi kanssa.