Hyppää sisältöön

Mankeloiden kohti sosiaalisesti kestävämpää liikennettä

Kaupunkisuunnittelun korkeakouluharjoittelija Emilia Virtanen kirjoittaa blogissaan Mankeli-kaupunkipyöräjärjestelmän sosiaalisesta kestävyydestä.

Kirjoittaja: Emilia Virtanen

Kirjoittaja on Lahden kaupungilla keväällä 2023 harjoittelijana työskennellyt hallintotieteiden opiskelija.

Kaupunkipyöräily sosiaalisesti kestävänä liikkumismuotona

Lukuisissa tutkimuksissa pyöräilyä korostetaan ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävänä liikkumismuotona. Kaupunkien asettamat ympäristötavoitteet eivät kuitenkaan saa ihmisiä automaattisesti valitsemaan kestäviä liikkumismuotoja, eli kävelyä, pyöräilyä tai julkista liikennettä. Näistä kestävistä liikkumismuodoista tuleekin luoda sosiaalisesti kestäviä, eli saavutettavia, turvallisia, eri liikkumistarpeisiin soveltuvia, miellyttäviä, kohtuuhintaisia ja ajallisesti järkeviä.

Sosiaalisesti kestävään liikennejärjestelmään kuuluu erottamattomasti se, että liikkumisesta pyritään tekemään sujuvampaa ja kestävämpää kaikille, eikä vain harvoille. Tutkin pro gradu -tutkielmassani sosiaalisesti kestävää liikennettä ja etenkin kaupunkipyöräilyn roolia sosiaalisesti kestävänä liikkumismuotona.

Lahden kaupunki toteuttaa Mankeli-pyörien käyttäjille vuosittain käyttäjäkyselyn, jonka pohjalta kaupunkipyöräjärjestelmää kehitetään entistäkin paremmaksi. Gradussani tutkin Mankeleiden käyttökaudesta 2022 teetätettyä kyselyä ja erityisesti sitä, ovatko Mankeli-pyöräilijät kokeneet kaupunkipyöräilyn kohtuuhintaiseksi ja aikaa säästäväksi sekä kaupunkipyöräasemien sijainnin saavutettavaksi. Minkä ikäiset ovat tyytyväisimpiä kaupunkipyöräasemien sijainteihin? Entä missä kaupunginosassa asuvat ovat kokeneet eniten ajansäästöä Mankeleilla polkien?

Mankelit <3 Lahtelaiset

Yleisesti voidaan heti todeta, että Mankeli-kaupunkipyörät ovat valloittaneet lahtelaisten sydämet ja palaute on ollut pääosin positiivista. Ei siis ole ihme, että lähes 70 % kyselyyn vastanneista kertoi valitsevansa Mankelilla pyöräilyn, koska se on kätevä tapa liikkua. Lisäksi 85 % vastaajista antoi arvosanan 8–10 (asteikolla 0–10), kun heiltä kysyttiin ystävälle suosittelemisen todennäköisyyttä. Ja kaikista vastaajista jopa yli 45 % antoi Mankeleille täyden kympin.

Tutkimuksessa havaittiin, että yli 75 % vastaajista oli kokenut ajansäästöä Mankeleilla polkiessa. Eniten ajallista säästöä kokivat 18–29-vuotiaat sekä vastaajat Liipolasta, Tenava-Tonttilasta sekä Hennala-Jokimaalta. Mankelit koettiin pääasiassa kohtuuhintaisiksi lähes kaikkien vastaajien mielestä. Kaupunkipyöräpalvelusta oltiin kuitenkin yleisesti valmiita maksamaan sitä enemmän, mitä vanhempi vastaaja oli.

Lisäksi Mankeli-asemien sijainteihin tyytyväisimmät vastaajat löytyivät Liipolasta, Hennala-Jokimaalta, Kiikkulasta ja Kiveriöstä. Vastaavasti vähemmän tyytyväisiä olivat Jalkarannasta, Saksalasta ja Kärpäsestä tulevat Mankeli-pyöräilijät.

Globaalisti eri tutkimuksissa tyypilliseksi kaupunkipyöräilijäksi on tunnistettu korkeassa sosioekonomisessa asemassa oleva nuorehko mies. Lahdessa kuitenkin kaikista kaupunkipyöräilijöistä eniten ajansäästöä, kohtuuhintaisuutta ja tyytyväisyyttä asemien sijainteihin kokivat Mankeleiden osalta naiset.

Kuluvana vuonna 2023 sekä Mankeli-pyöriä että asemia on saatu tuplasti lisää. On mielenkiintoista seurata, onko Mankeli-kaupunkipyöräjärjestelmän laajeneminen vaikuttanut eri asuinalueiden asukkaiden tai eri ikäisten kokemuksiin Mankeleiden sosiaalisesta kestävyydestä.

Mankeleiden tutkiminen Lahden kaupungilla

Mankeli-kaupunkipyörien ja niiden käyttäjien kokemusten tutkiminen oli mielestäni äärettömän mielenkiintoista, käytännönläheistä ja mieltä avartavaa. Kaupunkia tulee aina kehittää kaupunkilaisille osallistavasti ja yhdessä heidän kanssaan. Mankeleiden kohdalla tämä korostuu ja siksi ne ovatkin malliesimerkki sosiaalisesti kestävän liikenteen edistämisestä. Jään innolla odottamaan, mitä Mankelit tuovat tulevaisuudessa tullessaan!

Voin myös lämpimästi suositella Lahden kaupunkia työnantajana. Koin oloni tervetulleeksi työyhteisöön, graduaiheestani oltiin kiinnostuneita ja koin myös saavani tarvittavaa tukea ja apua kiperissä tilanteissa. Lisäksi joustava etätyöskentelymahdollisuus sekä rento ja kannustava työilmapiiri loivat harjoittelukokemuksestani mieleisen.