Hyppää sisältöön

Miksi Lahti on lähtenyt työllisyyden kuntakokeiluun

Lahden tavoitteena on rakentaa ehjiä työllistymisen polkuja avoimille työmarkkinoille viranomaisten yhdessä tekemisellä.

Kirjoittaja: Sami Kuikka

Sami Kuikka on Lahden kaupungin työllisyyspalvelujen kehityspäällikkö, joka vastaa tiedolla johtamisesta ja sen edelleen kehittämisestä.

Valtakunnalliset työllisyyden kuntakokeilut ovat lähteneet käyntiin. Tässä vaiheessa on hyvä palauttaa mieliin ne lähtökohdat, joista Lahden seutu lähti mukaan kokeiluihin.

Synkkiä työllisyys- ja hyvinvointilukuja

Lahden työllisyystilanne on ollut vaikea aina 90-luvun lamasta lähtien, ja sitä ovat pitkittäneet toistuvat kriisit, viimeksi koronapandemia. Pitkälti työttömyyden aiheuttaman syrjäytymisen takia Lahden tilanne on Suomen vaikeimpia myös terveyden ja hyvinvoinnin mittareilla arvioituna.

Lahtea piinaa sitkeä kohtaanto-ongelma – avoimia työpaikkoja on paljon, mutta monet työnhakijat eivät täytä työmarkkinoiden vaatimuksia koulutuksen, osaamisen tai työkyvyn suhteen.

Erityistä huolta Lahdessa aiheuttaa alle 30-vuotiaiden tilanne. Olemme aiemmin olleet varttuneiden pitkäaikaistyöttömien kaupunki, mutta tilanne on kääntynyt osin päinvastaiseksi, ja viime aikoina nuoret ovat korostuneet tilastoissa.

Muutosta todella tarvitaan. Vanhalla mallilla emme voi jatkaa, vaan on kehityttävä ja luotava tehokkaampaa työllisyydenhoitoa.

Yksinkertaisempia palvelupolkuja työnhakijoille

Työllisyyden kuntakokeilut ovat tuoneet mahdollisuuden luoda uusi, joustavampi tapa hoitaa työllisyyttä. Ratkaisuja päästään nyt rakentamaan käytännön toimien ja yhdessä tekemisen kautta, jossa TE-toimisto, Lahden seudun kunnat ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä yhdistävät voimansa.

Tarkoitus on saada asiakkaiden palvelupolut yksinkertaisemmiksi. Asiakkaiden tulisi saada kaikki palvelut yhdeltä luukulta. Siten meillä on mahdollisuus luoda työttömille työnhakijoille ehjiä työllistymisen polkuja avoimille työmarkkinoille ilman putoamisia työvoimapalvelujen tarjoajien välisiin aukkoihin. Luonnollisesti työllistyminen voi olla pitkä polku työnhakijan lähtötilanteen mukaan.

Lahden seudulla on edellytykset saavuttaa tuloksia

Lahden seudulla on vahvuuksia, jotka edistävät kuntakokeilun tavoitteiden saavuttamista.

Seudun päättäjät ovat vahvasti kokeilun takana ja ovat antaneet mahdollisuuden kokeilemiselle työllisyydenhoidossa.

Ennen kaikkea Lahdessa on hyvän yhdessä tekemisen perinne. Vaikka työllisyystilanne on vaikea, yhteistyö on ollut tiivistä ja joustavaa kaupungin ja TE-toimiston välillä. Koulutuksessa yhteistyö on toiminut ja sitä syvennetään.

Lisäksi seudun työllisyydenhoidon verkostossa on paljon kolmannen sektorin toimijoita, joiden tarjoamat työllisyyden edistämisen palvelut ovat kokeilulle kullanarvoisia.

Yrityselämän suuntaan on kuitenkin vielä kehitettävää. Varsinkin yksittäiset yritykset pitäisi saada paremmin mukaan työpaikkojen luojina ja tarjoajina. Myös hyvinvointipalvelujen tukitoimissa työnhakijoille kaivataan rivakkaa otetta käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Toiveena oikean suunnan löytäminen

Olemme nyt kokeilun rakentamisen ja uusien asioiden oppimisen vaiheessa, johon kuuluu muun muassa TE-palveluiden URA-tietojärjestelmän käyttöönotto kunnilla. Työllisyydenhoidon valtava kenttä pitää ottaa haltuun sekä sen toimijat tunnistaa, jotta asiakkaat osataan ohjata oikein.

Työllisyyden kuntakokeilut kestävät runsaat kaksi vuotta kesäkuun 2023 loppuun. Kaksi vuotta on lyhyt aika ratkaista kaikkia Lahden seudun työllisyyden haasteita. Mutta toivetilanteessa kokeilun päätösvaiheessa kohtaanto-ongelma on helpottunut, seudulla on näytetty eri toimijoiden yhdessä tekemisen voima, ja yhdessä tekemisestä tulee pysyvä toimintatapa.

Toiveena on, että erityisesti nuorista on onnistuttu saamaan koppi. Muun muassa nuorten työllistymisen kynnystä on saatu madallettua toiminnallisella avulla siten, että ammatillisen koulutuksen päätyttyä nuoren osaaminen riittää työllistymiseen.

Lahden seudun kuntakokeilu on onnistunut, jos olemme kehittäneet toimivia työllisyyspalveluita ja suunta eteenpäin on oikea.