Hyppää sisältöön

Millainen on Niemen alue tulevaisuudessa?

Mitä kaikkea monelle tuntematon Niemen kaupunginosa Vesijärven rannalla voisi tulevaisuudessa olla? Siihen olemme etsineet vastausta. Maankäytön muutoksista on tekeillä kehityskuva, joka tulee olemaan pohjana tuleville kaavamuutoksille. Kehityskuvan luonnokset ovat juuri tulleet nähtäville ja kommentoitavaksi.

Kirjoittaja: Marja Mustakallio ja Pirkko-Leena Jakonen

kirjoittajat työskentelevät kaupungin maankäytössä, Marja kaavoitusarkkitehtina ja Pirkko projektipäällikkönä.

Niemen tulevaisuudesta on keskusteltu monessa pöydässä, viimeksi helmikuussa teknisen ja ympäristölautakunnan iltakoulussa. Ammattikorkean opiskelijat ovat tehneet useita opiskelijatöitä Niemeen liittyen ja näistä syksyllä valmistui kaupunkimuotoilun opiskelijoiden isot visiotyöt.

Niemessä on useita vaihtoehtoisia kehityssuuntia, koska alueella on toimivien yritysten ja kampusten lisäksi useita rakentamattomia tontteja sekä vajaakäytössä olevia, huonokuntoisiakin rakennuksia. Ja Niemi on Vesijärven rannalla.

Iso kampus?

Suomessa varmaan tunnetuin kampusalue on Espoon Otaniemi, missä teekkarit ovat asuneet ja opiskelleet jo 1950-luvulta lähtien. Otaniemen kampus kuitenkin rakennettiin metsään, kuten myös Lappeenrannan Skinnarila tai Tampereen Hervanta. Niemessä on toimintaa ja rakennuskantaa jo valmiina, eikä ole mitään järkeä ajatella koko alueen muuttuvan vain kampusalueeksi. Parhaimmillaan alueen yritykset ja oppilaitokset hyötyvät toisistaan. Jatkuvassa yhteydenpidossa voi syntyä jotain aivan uutta.

Opiskelija-asunnoille on kysyntää Niemessäkin ja ensimmäiset talot ovat jo rakenteilla. Varsinaisten opiskelijoiden lisäksi asuntoja tarvitsevat myös lyhytaikaisempaan käyttöön tutkijat ja luennoitsijat sekä vaihto-opiskelijat ja lyhytkurssilaiset. Viime vuonna valmistui mainio Emmi Putkosen opinnäytetyö Niemen alueen kehittämisestä opiskelija-asumisen näkökulmasta.

Asuntoalue palveluineen?

Niemen sijainti olisi hyvä asuntoalueeksi, mutta tällä hetkellä Lahdessa on uusia asuntoja varten vähintäänkin riittävästi kaavoitettua maata. Uudisrakentamista ei kaupungissa kannata hajauttaa kovin monelle alueelle, jotta alueet kokonaisuuksina myös valmistuisivat kohtuullisessa ajassa. Palveluita – kuten kauppoja– on alueelle vaikea saada tulemaan ilman, että siellä on myös asumista. Ruokakauppakin tarvitsee vakiokävijänsä, pelkillä alueen työssäkävijöiden lounastuntiostoksilla ei kauppa elä.

Viime vuonna tutkittiin Niemeä asuntomessualueeksi, mutta suuret kustannukset ja alueen toteuttaminen yhdellä rykäisyllä vuodeksi 2026 epäilyttivät. Pohdimme myös messujen vetovoimaa, jos pääosa taloista olisi muita kuin perinteisiä omakotitaloja. Harkinnan ja erilaisten laskelmien jälkeen kaupunki päätti olla hakematta messuisännäksi.

Yritysalue Niemipolis?

Niemessä toimii perinteisiä lahtelaisia yrityksiä, kuten Polttimo, Isku ja Sinuhe sekä iso joukko pienempiä yrityksiä. Monien yliopistojen läheisyyteen on noussut erityisesti tietotyön keskuksia ja Niemeenkin sellainen olisi mahdollinen. Ihan pian sitä ei varmaan ole odotettavissa, kun Isku Centerissä ja muuallakin alueella on runsaasti tarkoitukseen sopivaa tilaa vuokrattavissa. Kannattaisiko uusille yrityksille kuitenkin varata tilaa ja ottaa nämä tontit nyt tilapäiskäyttöön odotusajaksi?

Vihreä elämyspuisto?

Kaikki kaipaavat ympärilleen vihreyttä – puistoja ja metsiä. Asuinympäristössä virkistysalueista säädetään jo laissa ja opiskelu- sekä työpaikka-alueilla ne lisäävät viihtyisyyttä. Luontokin tarvitsee viherkäytävänsä. Syksyllä kaupunkimuotoilun opiskelijat tekivät harjoitustöinään omia Niemi-visioitaan. Kaikissa niissä oli runsaasti puistoja ja viheralueita. Opiskelijat eivät niinkään kaivanneet lähelle baareja tai biletyspaikkoja, vaan elämyksellisiä paikkoja ulkona. Koska alue on pääosin rakennettua, kokonaan sen muuttaminen viheralueeksi ei kuulostaa hyvältä idealta. Lisäksi lähistöllä on sekä Mukkulan isot viheralueet että Pesäkallio.

Ranta virkistysalueena?

Niemessä on Lahden suurin pienveneiden kotisatama. Satamaan liittyy myös ranta-alue, joka monen mielestä voisi kesäisin olla paljon muutakin kuin venetrailereiden ja tarvikkeiden säilytyskenttä. Keskusteluissa on esitetty myös veneiden talvisäilytyksen siirtämistä kauemmas sisämaalle. Veneiden huoltoalueelle virkavenelaitureineen ei Lahdessa ole muuta paikkaa, joten sen säilyminen Niemessä on tärkeää.  Satamasta löytyy jo nyt myös palveluja, Moottoripyörämuseo suurimpana.

Jalkarannasta Teivaan ja Ankkurin kautta tulevan rantaraitin jatkuminen Ruoriniemestä Niemeen ja edelleen Mukkulaan on tärkeä osa suunnitelmia. Niemessä Polttimon kohta odottaa vielä lopullista ratkaisua, mutta raitti siihenkin kohtaan tulee. Raitin varrelle on toiveena saada paikkoja mm. leikkiin, istuskeluun ja kalastukseen.