Hyppää sisältöön

Mistä löytyvät Lahden houkuttelevimmat kävelyreitit?

Kuva Lehmusreitin varrelta

Kirjoittaja: Erika Kukkonen

Kirjoittaja on maisema-arkkitehtiopiskelija, joka työskentelee Lahden kaupungilla harjoittelijana.

Lähes jokainen matka alkaa ja päättyy pieneen käveltävään osuuteen, vaikka kävely ei olisikaan matkan pääkulkumuotona. Kävely siis koskettaa meitä kaikkia. Kävelystä hyötyy niin ympäristö kuin kävelijä itse: jalan kuljetut matkat eivät kuormita ympäristöä pienhiukkaspäästöillä; samaan aikaan arkiliikunta kohentaa sitä harjoittavan kuntoa. Kävely-ympäristöjen analysointi ja kehittäminen on näin ollen tärkeää ja perusteltua. Mihin suuntaan Lahden taajama-alueen kävelyverkostoa tulisi kehittää?

Kävely on yleinen kulkumuoto alle kahden kilometrin matkoissa. Käveltävät matkat voidaan jakaa välttämättömiin ja vapaa-ajan virkistyskävelyihin. Yleisimpiä matkakohteita ovat työpaikka, päivittäistavarakauppa ja koti. Välttämättömät matkat ovat pakollisia ja ne taitetaan riippumatta ympäristön laadusta. Joissain tapauksissa kävely on vaihtoehtoinen kulkumuoto esimerkiksi pyöräilyn tai autoilun ohella. Tällöin viihtyisä kävely-ympäristö voi houkutella valitsemaan kävelyn autoilun tai pyöräilyn sijaan.

Lahden kävelyreittien käyttäjien kirjo on laaja ja käyttäjien tarpeet erilaisia. Suuri osa alueen käyttäjistä ovat lahtelaisia. Kävelyreittien käyttäjäryhmään mahtuu kuitenkin myös ulkopaikkakuntalaisia ja turisteja. Osa jalankulkijoista on lapsia, toiset taas ikäihmisiä. Mihin kätkeytyvät Lahden taajama-alueen reitit, jotka vastaavat eri käyttäjäryhmien tarpeisiin?

Laadukas ja monipuolinen kävelyverkosto kutsuu liikkumaan

Reittien laatu nousee yhä merkittävämpään rooliin puhuttaessa omaehtoisista vapaa-ajan virkistyskävelyistä. Virkistyskävelyitä ei todennäköisemmin juurikaan tehdä, jos ympäristön laatu on erittäin heikko. Kodin lähelle sijoittuvat laadukkaat kävelyreitit vastaavasti kannustavat kävelyyn myös vapaa-ajalla, vaikka kävelyn tavoitteena ei olisikaan päästä paikasta A paikkaan B.

Luonto tarjoaa erinomaiset puitteet laadukkaan kävely-ympäristön muodostumiselle. Se rauhoittaa ja elvyttää ihmisen kehoa auttaen palautumaan päivän kuormituksesta. Toisaalta myös miellyttävä arkkitehtuuri voi tarjota aistielämyksiä luoden kävelykokemuksesta mielenkiintoisen ja nautinnollisen. Kävely-ympäristön laatua laskevia tekijöitä ovat esimerkiksi korkeat ajoneuvoliikenteen nopeudet, melu, heikko siisteystaso tai ympäristön yksitoikkoisuus.

Lahden kävelyverkostoa halutaan kehittää monipuolisemmaksi. Tavoitteena on tunnistaa eri luonteisten kävely-ympäristöjen ominaispiirteet ja vaalia niitä. Luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja peilataan asukkaiden arvostamiin ja käyttämiin reitteihin. Tavoitteena on luoda monipuolinen ja laadukas kävelyverkosto, joka palvelee sen käyttäjiä sekä arjen rutiineissa että vapaa-ajalla.