Hyppää sisältöön

Viihtyisämpi Lahti tehdään yhdessä

Osallisuusmallin tavoitteena on, että Lahdessa jokainen asukas ja toimija kokisi mielipiteensä olevan merkityksellinen ja saisi sen kuulluksi.

Kirjoittaja: Tia Mäkinen

Kirjoittaja on Lahden kaupungin osallisuuskoordinaattori.

Osallisuus, lähidemokratia, kumppanuspöytä, Erätauko, osallistuva budjetointi – sanaviidakko, joka voi hämmentää. Näihin sanoihin törmää nykyään niin julkisessa keskustelussa kuin kaupungin toiminnassa. Avataanpa hiukan, mitä osallisuudessa ja kaikessa hypetyksessä on oikein kyse. Aihe on nyt entistäkin ajankohtaisempi, sillä kaupungin uusi osallisuus- ja lähidemokratiamalli päätettiin kaupunginvaltuustossa 9.11. Lahden osallisuusmalliin voi tutustua verkko-osoitteessa lahti.fi/osallisuusmalli.

Miksi osallisuus on niin tärkeää ja mitä se hyödyttää?

Kyse ei ole vain ajan ilmiöstä, politiikasta tai megatrendistä. Tutkimukset Suomessa ja maailmalla osoittavat, että juuri sinä ja minä, me kansalaiset ympäri maailmaa, haluamme vaikuttaa itse asuinympäristöömme, käyttämiimme palveluihin sekä julkisen rahan käyttöön. Tarve osallistua ja saada äänensä kuuluviin koskettavat siis meitä kaikkia.

Osallisuuden kokemus syntyy, kun olemme itse aktiivisina tekijöinä ja voimme aidosti vaikuttaa kaupungin palveluiden sekä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallisuudella on lukuisia positiivisia vaikutuksia sekä asukkaisiin että kuntiin. Se lisää mm. tyytyväisyyttä, hyvinvointia, luottamusta ja sitoutuneisuutta asuinpaikkaamme sekä kokemustamme yhteisöllisyydestä. Osallisuuden voidaan sanoa olevan yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin perusta.

Asukas on vaikuttaja

Kaupunkistrategiamme linjaa, millaista Lahtea haluamme rakentaa. Me kuntien työntekijöinä ja päättäjinä olemme tärkeässä tehtävässä, mahdollistamassa, että te asukkaat, palveluiden käyttäjät, yrittäjät, yhdistys- ja muut toimijat voitte vaikuttaa yhteisen kaupunkimme kehittämiseen. Asukkaiden osallistamiseen meitä velvoittaa myös kuntalaki, jossa nostetaan esille mm. asukkaiden ottaminen mukaan talouden suunnitteluun.

Tarjoamme lahtelaisille monia eri tapoja ja väyliä saada oma näkemyksensä esille ja otamme erilaisia toimintamalleja kokeiluun tai käyttöön. Niillä pyrimme aitoon kuulemiseen, vuoropuheluun, kumppanuuteen ja vaikuttamiseen. Asukaskyselyiden tulokset ovat vahvistaneet, että te lahtelaiset haluatte osallistua kaupungin kehittämiseen ja että tapoja osallistua on tarjolla monipuolisesti eri kanavissa. Suosituin osallistumisen muoto – asukas- ja osallisuustilaisuuksien rinnalla – on verkko-osallistuminen. Aikamme haasteet ovat korostaneet verkko- ja digiosallisuuden merkitystä entisestään.

Yhdessä

Uuden osallisuusmallimme visio on: Yhdessä. Me kaupunkina, yhdessä asukkaiden sekä toimijoiden kanssa, voimme tehdä Lahdesta vieläkin paremman paikan asua, elää, tehdä töitä ja vierailla.

Kaupunkilaisten näkemykset ovat johtotähtiämme, joilla kaupunki voi tehdä tarkempia ja taloudellisimpia päätöksiä. Paikallistuntemus tuo kaupungille hiljaista tietoa ja käyttäjänäkökulmaa. Te asukkaat olette tärkeässä tehtävässä asuinympäristössänne ja vapaaehtoistoiminnassa yhteisöissänne. Kaupunki haluaa tukea toimintaa eri tavoin ja kiittää yhteisen Lahden rakentamisesta. Osallistuminen on merkityksellistä ja sillä on vaikutusta, joten kutsumme kaupunkilaiset mukaan tekemään yhdessä elinvoimaisempaa ja yhteisöllisempää Lahtea.

lahti.fi/osallistujavaikuta -verkkosivulta saat lisää tietoa, miten voit osallistua kaupungin kehittämiseen.

Nimet ja termit tutuksi

ePalaute = Kaupungin palautepalvelu: lahti.fi/palaute. Koskipa palautteesi mitä tahansa, parhaiten se löytää perille kaupungin palautepalvelun kautta. Halutessasi voit merkitä palautteesi kartalle ja lisätä mukaan valokuvan. Palaute tallentuu, se ohjataan oikealle henkilölle ja käsittelyä seurataan loppuun asti. Palautejärjestelmä toimii myös mobiililaitteilla. Järjestelmässä voi lukea myös jo annettua palautetta ja annettuja vastauksia.

Erätauko-dialogit = Rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Keskustelun tavoitteena ei ole yksimielisyys tai ratkaisukeskeisyys, vaan ymmärryksen syventäminen käsillä olevasta aiheesta ja osallistujien näkökulmista. Erätauon avulla eri lähtökohdista tulevat ihmiset voivat kohdata tasavertaisesti ja yhdessä sovitut pelisäännöt varmistavat, että kaikki saavat äänensä kuuluviin luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Lähidemokratia = Asukkaiden osallistumista lähiympäristönsä ja paikallisyhteisönsä asioista päättämiseen, ohjaamiseen ja toteuttamiseen. Voi olla suoran tai edustuksen toiminnan muoto sekä osa kaupungin toimintaa. Lahdessa toimii Nastolan aluejohtokunta, jonka toiminnan hyvät käytännöt hyödynnetään suuralueille perustettavissa kumppanuuspöydissä 6/2021 alkaen. Kumppanuuspöydät koostuvat alueiden asukkaista, seurakuntien, yhdistys-, yritys-, oppilaitosedustajista, päättäjistä sekä kaupungin työntekijöistä.
 
OmaLahti = Tunnus, joka kertoo kaupungin tarjoamista osallistumismahdollisuuksista. Nimitys myös asukastilaisuuksille, jossa asiantuntijat esittelevät käsiteltävän aiheen ja jossa on aina mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin. Tilaisuuden teema voi olla ajankohtainen kaavoitushanke, suuret hankkeet, kaupungin kehittäminen, talous tms.

OSBU = Osallistuva budjetointi on toimintamalli, jossa asukkaat ovat tiivisti mukana suunnittelemassa sekä päättämässä taloutta ja resursseja koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista entistä oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia

Palvelutori = Kokoaa yhteen ison joukon julkisia palveluja ja helpottaa arjen asiointia. Palvelutori sijaitsee kauppakeskus Trion 2. kerroksessa. Palvelutorilta löydät kaupungin omien palveluiden lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, Kelan ja TE-palveluiden toimintoja. Tutustu lahti.fi/palvelutori.