Hyppää sisältöön

Kielitarjonta

Lahden perusopetuksessa voi opiskella kaikille yhteisen englannin ja toisen kotimaisen kielen lisäksi espanjaa, kiinaa, saksaa, ranskaa ja venäjää.

Vieraiden kielten opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla ja kaikki aloittavat englannin kielen opiskelulla. Yhteistä kaikille oppilaille on myös kuudennella luokalla aloitettava toisen kotimaisen kielen opiskelu.

Kaikille yhteisten kielten lisäksi oppilaiden on mahdollista valita sekä 3. luokalla että 8. luokalla valinnaisia kieliä.

Lahdessa järjestetään myös kaksikielistä opetusta: laajamittaisena kaksikielisenä englanti-suomi -opetuksena sekä ruotsi-suomi -kielikylpyopetuksena.

Lisätietoa vieraiden kielten opiskelusta saa oman koulun opettajilta tai rehtorilta.

Valinnaisen A2-kielen kielivalinta 19.2. – 3.3.2024

Nykyisillä 2. luokkalaisilla on mahdollisuus valita 3. luokalta alkava valinnainen vieras kieli, A2-kieli 19.2. – 3.3.2024 välisenä aikana.

Lisätietoa valinnaisesta A2-kielestä saa oman koulun rehtorilta ja kielten opettajilta.

 • Kaikki oppilaat opiskelevat englantia ensimmäisenä vieraana kielenä. Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalla ja sitä opiskellaan koko peruskoulun ajan.

  Ruotsinkielisessä kielikylpyopetuksessa opiskelevilla oppilailla on kaksi A1-kieltä: ruotsi ja englanti.

  Ennen elokuuta 2019 koulunsa aloittaneet oppilaat ovat voineet valita A1-kieleksi englannin, saksan, ranskan, ruotsin tai venäjän.

 • Lahden perusopetuksen kieliohjelmaa on uudistettu: elokuusta 2021 alkaen oppilaat ovat voineet valita kolmannelta luokalta alkavan valinnaisen vieraan kielen eli A2-kielen. A2-kieleksi Lahden kaupungin kouluilla voi koulun kielitarjonnasta riippuen valita espanjan, kiinan, saksan, ranskan, ruotsin tai venäjän. Lahden ruotsinkielisen koulun oppilaiden, jotka opiskelevat ruotsia äidinkielenä, on mahdollista valita suomi A2-kieleksi. Suomen kieli A2-kielenä on tarkoitettu ruotsinkielisessä perusopetuksessa opiskeleville oppilaille.

  Opetuksen järjestämiseksi koulut tekevät yhteistyötä A2-kielen opetusryhmien perustamiseksi. Mikäli kieliryhmä syntyy useamman koulun oppilaista, niin opetus on mahdollista toteuttaa lähiopetuksena ja etäyhteyksiä hyödyntävänä monimuoto-opetuksena.  A2-kielen kieliryhmän minimikoko on 12 oppilasta.

  • Ahtiala, Alasenjärvi: espanja, saksa
  • Ersta-Villähde, Kirkonkylä, Rakokivi: espanja, saksa, venäjä
  • Lotila: espanja, saksa, ruotsi, venäjä, kiina*
  • Lahden ruotsinkielinen koulu, Tiirismaa: espanja, saksa, ruotsi, venäjä
  • Jalkaranta, Kasakkamäki: espanja, saksa
  • Kärpänen: espanja, ruotsi
  • Karisto: espanja, saksa, ranska
  • Kivimaa, Mukkula: espanja, saksa, ruotsi, venäjä
  • Lähde, Renkomäki: espanja, ruotsi, saksa
  • Länsiharju: espanja, ranska
  • Möysä: espanja, saksa

   

  * Valinnaisena A2-kielenä opetettavan kiinan kielen opetus on järjestetty elokuusta 2023 alkaen lähiopetuksena Lotilan peruskoulussa. Muutos astui porrastetusti voimaan ja koski ensimmäisenä ikäluokkana oppilaita, jotka aloittavat 3. luokan elokuussa 2023. Tämän lisäksi elokuussa 2025 ja sen jälkeen kiinaa A2-kielenä opiskelevien, 7. vuosiluokalle siirtyvien oppilaiden kiinan kielen opetus jatkuu lähiopetuksena Tiirismaan peruskoulussa. Lotilan koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, kiinan kielen opiskelun vuoksi Lotilaan hakeville oppilaille koulupaikka myönnetään toissijaisena koulupaikkana, jolloin huoltajat vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista. (Sivistyslautakunta, 22.11.2022 § 130)

  Lisätietoa kielivalinnoista saa oman koulun rehtorilta ja kielten opettajilta.

 • 6. luokalla aloitettava toisen kotimaisen kielen opiskelu kuuluu kaikkien oppilaiden kieliohjelmaan. Suomenkielisillä oppilailla B1-kieli on ruotsi ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa opiskelevilla oppilailla suomi.

  Jos oppilas on valinnut 3. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä toisen kotimaisen kielen, jää B1-kieli pois oppilaan kieliohjelmasta.

 • Oppilas voi valita valinnaisen vieraan kielen B2-kielen kieliohjelmaansa 8. luokalta alkaen. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli.