Hyppää sisältöön

Kielitarjonta

Lahden perusopetuksessa voi opiskella kaikille yhteisen englannin ja toisen kotimaisen kielen lisäksi espanjaa, kiinaa, saksaa, ranskaa ja venäjää.

Vieraiden kielten opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla ja kaikki aloittavat englannin kielen opiskelulla. Yhteistä kaikille oppilaille on myös kuudennella luokalla aloitettava toisen kotimaisen kielen opiskelu.

Pakollisten kielten lisäksi oppilaiden on mahdollista valita sekä 3. luokalla että 8. luokalla valinnaisia kieliä.

Marraskuun alkuun mennessä tarkennamme koulukohtaisen kielitarjonnan.

Lisätietoa vieraiden kielten opiskelusta saa oman koulun opettajilta tai rehtorilta.

  • Kaikki oppilaat opiskelevat englantia ensimmäisenä vieraana kielenä. Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalla ja sitä opiskellaan koko peruskoulun ajan.

    Ruotsinkielisessä kielikylpyopetuksessa opiskelevilla oppilailla on kaksi A1-kieltä: ruotsi ja englanti. (LINKKI: kaksikielinen opetus)

  • Oppilaan on mahdollista valita kieliohjelmaansa 3. luokalta alkaen valinnainen vieras A2-kieli. Lahden perusopetuksessa A2-kielenä voi 1.8.2020 lähtien opiskella espanjaa, kiinaa, saksaa, ranskaa, ruotsia, suomea ja venäjää. Suomen kieli A2-kielenä on tarkoitettu ruotsinkielisessä perusopetuksessa opiskeleville oppilaille.

  • 6. luokalla aloitettava toisen kotimaisen kielen opiskelu kuuluu kaikkien oppilaiden kieliohjelmaan. Suomenkielisillä oppilailla B1-kieli on ruotsi ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa opiskelevilla oppilailla suomi.

    Jos oppilas on valinnut 3. luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä toisen kotimaisen kielen, jää B1-kieli pois oppilaan kieliohjelmasta.

  • Oppilas voi valita valinnaisen vieraan kielen B2-kielen kieliohjelmaansa 8. luokalta alkaen. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli.