Hyppää sisältöön

Kivimaan koulu

Kivimaan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu. Oppilaita koulussa on 857. Kivimaan monitoimitalon uusi osa on juuri valmistunut ja vanhan puolen perusparannus on käynnissä. Kivimaan koulu toimii tällä hetkellä monitoimitalon uudessa osassa ja osittain väistötiloissa monitoimitalon piha-alueella.

Koulumme tarjoaa yleisopetuksen ja siihen kuuluvien tukimuotojen lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta ja joustavaa perusopetusta sekä maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Koulumme oppilaiden tukena on myös koulunuorisotyöntekijä ja kulttuuritulkki. Myös kerhotoimintaa järjestetään monenikäisille.

Vihreä lippu -kouluna kannustamme oppilaita kestävään kehitykseen. Kiusaamisen vastaisella KiVa-toiminnalla ohjaamme oppilaita suvaitsevaisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja kiusaamattomuuteen. Kaikessa opetuksessa tavoitteenamme on perusasioiden oppiminen, pitkäjänteisen työskentelyn harjoitteleminen ja hyvät käytöstavat.

Vihreä lippu -logo. Avoin kirja, jonka keskellä vihreä hahmo ja kukan muotoisia ikoneita.

Kivimaan koulun visio ja arvot

Kivimaalla kasvat

 • rohkeasti kokeillen
 • yhdessä innostuen
 • työtä arvostaen

Arvomme ovat rohkeus, ystävällisyys, vapaus ja vastuu.

 • Koulun toiminta

  Koulumme työajat

  Luokat 1–6 Luokat 7-9 

  Luokat 1 – 6 Luokat 7 – 9
  8.10 – 8.55
  (5 min siirtymä)
  8.10 – 8.55
  (5 min siirtymä)
  9 – 9.45
  (30 min välitunti)
  9 – 9.45
  (30 min välitunti)
  10.15 – 12.20
  (sisältää kaksi 45 min oppituntia,
  ruokailun sekä 5 ja 15 min välitunnit)
  10.15 – 11.00
  (5 min siirtymä)
  11.05 – 12.20
  (ruokailu  + välitunti)
  12.20 – 13.05
  (15 min välitunti)
  12.20 – 13.05
  (15 min välitunti)
  13.20 – 14.05
  (5 min siirtymä)
  13.20 – 14.05
  (5 min siirtymä)
  14.10 – 14.55 14.10 – 14.55

  Alaluokat ruokailevat  klo 10.20-11.45 oppituntien yhteydessä. Yläluokat ruokailevat klo 11.50 – 12.20.

  Lue koulumme järjestyssäännöt.

  Tutustu Lahden poissaoloihin puuttumisen malliin ja neljän askeleen toimintaohjeisiin poissaoloihin puuttumiseen liittyen.

 • Uusi monitoimitalo

  Osa Kivimaan peruskoulusta on muuttanut uuteen monitoimitalo Aarteeseen syksyllä 2021.

  Monitoimitalo rakentuu vaiheittain. Syksyllä 2021 aloitettiin vanhan puolen perusparannus. Liikunta-alueet rakennetaan vuoden 2023 aikana. Käyttäjinä monitoimitalossa tulee olemaan noin 900 lasta ja 100 työntekijää.

  Kivimaan monitoimitaloon tulee esiopetus, peruskoulu ja nuorisopalvelut. Lisäksi tilaan tulevat myös oppilashuollon palvelut, iltapäivätoiminta, suunterveydenhuolto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut. Vuonna 2023 monitoimitaloon siirtyvät esiopetusryhmät Ruoriniemen ja Kytölän päiväkodeista ja nuorisopalveluiden tila otetaan käyttöön.

  Ajankohtaista tietoa rakentamisen vaiheista löydät edistymistä seuraavista blogi-kirjoituksista.

   

 • KiVa-koulu ja VERSO-toiminta

  Koulumme on osallisena KiVa Koulu -projektissa, joka on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Se on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja oppimistutkimuskeskuksen yhteistyönä. KiVa Koulu -ohjelma pyrkii ennaltaehkäisemään ja vähentämään kiusaamista. Oppilaille suunnatuilla oppitunneilla korostetaan jokaisen vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista ja tarjotaan keinoja tukea kiusattua ja osoittaa, että kiusaamista ei hyväksytä.

  Koulussamme on myös käytössä Verso eli vertaissovittelu. Verso on kouluille, oppilaitoksille ja oppimisyhteisöihin kehitetty sovittelukäytäntö, jossa korostuu oppilaiden omakohtainen osallisuus ja aktiivinen toimijuus. Vertaissovittelussa koulutetut riidan osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat vertaistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä ja sitä ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi.

  Koulussamme toimii Hyvän mielen koulu -työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on edistää KiVa Koulun ja Verson periaatteita.

   

 • Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

  OSALLISUUS: Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

  YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

  KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS osana jokapäiväistä arkea

  JATKUVA PARANTAMINEN: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

  YHTEISTYÖ ympäröivän yhteiskunnan kanssa

  Kivimaan koulun Vihreä Lippu -tavat

 • Oppilaanohjaus

  Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Ohjaustyötä tekevät koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Kivimaan peruskoulun oppilaanohjaajina toimiivat Sami Tirkkonen (050 387 9790 / sami.tirkkonen(at)edu.lahti.fi)
  ja Tiina Siikanen (044 482 6833 / tiina.siikanen(at)edu.lahti.fi)

  TET-jaksot lukuvuonna 2022-2023
  9lk: 19.9. – 30.9.2022
  8lk: 1.-5.5.2023

  Tietoa paikoista missä koulujemme oppilaat ovat olleet tet-harjoittelussa löytyy täältä.

   

  Ysien kesäinfo 2022 löytyy täältä.

 • Vanhempaintoimikunta

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

  Kivimaan peruskoulun tuki ry:n puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2022-2023  Anna Lahti (041 535 2813). Rahastonhoitajana ja sihteerinä toimii Katri Suppula.

  Yhteysopettajina toimivat Miia Ehrukainen ja Minna Grönberg.

  Tuki ry:n tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä toimintaa. Yhteistyö ja aito välittäminen luo lapsille ja nuorille henkistä turvallisuutta sekä antaa hyvän pohjan terveen itsetunnon kehittymiselle.

  Tuki ry järjestää tapahtumia oppilaille sekä heidän vanhemmilleen, valitsee koulukuvaajan yhteistyössä koulun kanssa, kokoontuu kuulemaan koulun kuulumisia sekä kohtaamaan arjessa toinen toisemme koulua käyvän lapsen ja nuoren vanhempina.

  Varoja toimintaamme tulee koulukuvien järjestelypalkkioista mitkä käytetään oppilaiden hyväksi jakamalla stipendejä vuosittain 6. luokkalaisille sekä opettajien ehdotuksen mukaan tsemppistipendejä, avustamalla luokkia anomusten mukaan esim. kulttuurirahaa elokuvissa tai teatterissa käyntiä varten tai osallistumalla bussimatkojen kustannuksiin, Vihreälipputoiminnan tukemiseen ja oppilaskunnan toiminnan tukemiseen. Hankintoja on tehty viihtyvyyden lisäämiseksi koulun pihalle ja sisälle sekä ostettu urheiluvälineitä oppilaiden käyttöön.

  Yhdistyksen kokoontumisista tiedotetaan Wilman kautta.

  Mikäli olisit käytettävissä tapahtumia järjestettäessä tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia vanhempainyhdistykselle osoitteeseen: kivimaanperuskouluntukiry@yahoo.com

  Voit myös seurata Kivimaan peruskoulun tuki ry:tä Facebookissa.

  Toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan!

   

 • Valinnainen A2-kieli

  Kivimaan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän opetus järjestetään yhteistyössä Mukkulan kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutettavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Ystävyyskoulu

  Ystävyyskoulutoiminta on tauolla koronasyistä 2020-2022.

  Kivimaan koululla on ollut vilkasta ystävyyskoulutoimintaa Unkarin Pécsissa sijaitsevan Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola -koulun kanssa jo vuodesta 1995. Kahden vuoden välein oppilaamme saavat vieraiksi Unkarista joukon oppilaita, jotka majoittuvat täällä perheissä. Vastavierailulle menemme seuraavana vuonna, jolloin oppilaamme majoittuvat vieraidensa perheisiin. Vierailut suuntaan ja toiseen avartavat oppilaiden maailmankuvaa, opettavat kohtaamaan erilaisuutta ja antavat uskoa omiin taitoihin maailman kansalaisina.

  Sosiaalisen median välityksellä oppilaat tutustuvat tuleviin vieraisiinsa jo ennen varsinaista vaihtoa ja saavat samalla korvaamatonta harjoitusta englannin kielen käytöstä. Vieraita isännöidessään he pääsevät esittelemään kotikaupunkiaan ja tutustumaan siihen uudesta näkökulmasta. Itse vieraina Unkarissa ollessaan nuoret kasvattavat itseluottamustaan vieraan kielen käyttäjinä ja pääsevät tutustumaan toiseen kulttuuriin aivan lähietäisyydeltä.

  Sister School​

  Starting from 1995, Kivimaa comprehensive school has been in cooperation with Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola comprehensive school from Pécs, Hungary. Every two years, our students and their families get to host Hungarian students for about a week. The following year, the Finnish students will travel to Hungary and stay with their guests’ families. These visits widen the students’ worldview, teach them to appreciate diversity and give them confidence as global citizens.

  The hosts get to know their future guests in advance and to practice their English skills with them using social media. As hosts, our students will present their hometown to the visitors and in the process be able to look at it from a new perspective. While in Hungary, the youngsters gain self-reliance as foreign language speakers and access an other culture at close quarters.

 • Ilta- ja aamupäivätoiminta

  Lahden kaupunki järjestää perusopetuksen mukaista iltapäivätoimintaa 1. -2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen kouluilla tai koulun välittömässä läheisyydessä.

  Iltapäivätoiminta on lapselle mielekästä vapaa-ajantoimintaa, joka tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan tärkeänä tavoitteena on lasten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan keinoin. Toiminnassa on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi myös lasten omat leikit, liikunta, ulkoilu, rentoutuminen ja kavereiden tapaaminen. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten toiveista ja tarpeista. Iltapäivän aikana toimitaan sekä sisällä että ulkona. Toiminta-aika on koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) klo 12 – 16 ja toiminnassa tarjotaan välipala.

  Lukuvuonna 2022 – 2023 iltapäivätoimintaa järjestää Lastenliitto Häme

  Yhteystiedot: p. 044 737 9549 / kivimaa@lastenliitto.fi

  Lisätietoja Lahden kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta:

  https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta

 • Kivimaan henkilökunta lukuvuonna 2022 – 2023

  Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi ja * merkityt etunimi.sukunimi@lahti.fi.

  Oppilashuollon henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@paijatha.fi.

       
  HALLINTO
  Rehtori*Tuula Herkepeus050 518 0133
  Apulaisrehtori*Kaisa Tukia050 398 5082
  Koulusihteeri*Melita Karjalainen044 416 4774
  Koulusihteeri*Seija Julin050 398 5109
  OPETUSHENKILÖSTÖ
  OPETTAJAT
  1aMinna Grönberg044 416 3263
  1aHeidi Lindfelt050 398 5062
  1bMarkku Mattila050 387 9787
  1b Maija Pirinen044 416 3264
  1c Lea Mönkkönen044 416 3267
  2a Olli-Petteri Asikainen050 387 9797
  2a Tiina Tommio044 416 3251
  2b Riina Mäki044 482 6644
  2b Kati Pölönen 050 387 9776
  2eHeidi Soppi050 387 9795
  3aTuuli Oksalahti044 716 1564
  3b Kati Miettinen050 398 5060
  3cJouni Lehtola050 387 9785Sijainen 30.4. saakka Visa Penttilä
  4a Samuel Colliander050 387 9794
  4a, hiEsa Ukkola050 387 9783
  4aMatleena Wendelin050 311 1737
  4a, kuAuli Tikkala044 416 3268
  3e – 4eTaru Liukkonen050 563 9775
  5aJenni Manninen050 387 9772
  5aSari Vesanoro050 387 9796
  5aTiina Myötyri050 387 9775
  5e – 6eMarja Heinonen050 311 1653
  6a Maarit Packalén050 387 9778
  6b, muVesa Järvinen050 387 9779
  6cdKaisu Airas050 387 9789
  6cdAnni Pasanen050 387 9786
  6fEmilia Honkanen050 387 9784
  7a, kotitalousPiritta Pokkinen050 398 5073
  7b, kotitalousSari Raja050 570 8214
  7c, bg/geSari Anttonen050 398 5069
  7d, ma/fy/keReijo Ojanen050 387 9788
  7e Patrick Katajala050 387 9791
  8a, ue/et/ttMari Ruusuvuori050 398 5102
  8b, en/ra/espMinna Ala-Akkala050 398 5076
  8c, en/saKirsi Lustig050 387 9774
  8d, hi/yhTom Mikkola050 398 5070
  8e, en/ruHanna Ojanen050 387 9782
  8fUlla Wallin050 398 5071
  9a, ma/fy/keJuho Kettunen050 398 5103
  9b, aiMiia Ehrukainen050 398 5108
  9c, aiAnna Huhtamäki050 398 5075
  9d, ma/fy/keJaakko Tuominen050 398 5104
  9e, käsityöEsa Rannikko050 387 9792
  9fRisto Lahtinen050 311 1746
  Jopo-luokkaSari Latvala050 398 5079
  ma/fy/kePertti Lindqvist044 416 3077
  s2, aiJanette Alatalo050 387 9799
  s2 Suvi Haverinen050 398 5072
  enHannele Moström050 311 1649
  en/ruNinja Saastamoinen044 482 6659
  A2-saksa/A2-espanjaMaarit Kaislaoja050 387 9612
  A2-kiinaParida Määttänen044 482 6837
  Opinto-ohjaajaSami Tirkkonen050 387 9790
  Opinto-ohjaajaTiina Siikanen044 482 6833
  LiEmmi Löfberg050 398 5068
  LiJuha Peltola050 398 5078
  ks/ttRiitta Talonpoika044 416 3280
  IslamMaha Hafez050 387 9701
  OrtodoksiuskontoMarkus Salokangas050 311 1648
  Arabia kotikielenäNajla Alkurde046 956 7765
  Venäjä kotikielenäIrene Gynther044 482 0574
  Omankielinen opetusSaed Ahmed044 482 6189
  Erityisopetus, 0. – 1. lkKatriina Kilponen044 482 0658
  ErityisopetusSari Kotola044 716 1961
  ErityisopetusLeena Karjalahti050 387 9793
  Erityisopetus, bg/geAnnasirkku Tiilikainen050 398 5066
  Erityisopetus, 6.-7. lk.Sini Luhtavaraa050 387 9780
  Erityisopetus, 8. – 9. lk.Niina Heinonen050 518 0175
  KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT
  1. – 3. luokatNassrin Abdull-Sattar 044 416 3265
  alaluokatRita Argillander044 482 6580
  2. luokatJenni Djärf-Mantila 044 482 6125
  1c, saame, espanjaAnnina Heino044 482 6642
  2e, alaluokatKristiina Hilpinen050 398 5064
  5e – 6eTomas Honkanen044 482 0657
  alaluokat, kiinaSari Huhmarniemi050 387 9798
  alaluokatIlja Hujanen044 482 6643
  8fJonna Koivisto044 482 6587
  yläluokat, saksaJennika Lankinen044 716 1346
  Taide- ja taitoaineet
  Koulukuljetusten yhteyshenkilö
  Mervi Lampola050 387 9770
  Tuija Löytökoski
  7e, yläluokatTuija Raitanen044 416 3266
  Jopo-luokkaJanita Rautiainen044 482 6188
  9f, 2eSanna Santala044 482 6588
  3e – 4eIlkka Siviö050 398 5061
  8f, yläluokat
  Työvapaalla
  Sami Tirkkonen044 416 3076
  Mia Tuomi
  6f, 9. lkEero Valovaara050 398 5074
  alaluokatSanna
  Wuorinen-Weidenbacher
  050 398 5077
  OPPILASHUOLTO
  KoulukuraattoriKirsi Luomaperä044 416 4004etunimi.sukunimi@paijatha.fi
  koululla ma-to
  KoulukuraattoriEira Renvall050 559 7815etunimi.sukunimi@paijatha.fi
  KoulupsykologiJani Radmer050 539 1667etunimi.sukumimi@paijatha.fi
  koululla ke-to
  Terveydenhoitaja
  4. – 9. luokat
  Tanja Haulismaa044 416 2797etunimi.sukunimi@paijatha.fi
  Terveydenhoitaja
  Luokat 1 – 3
  Heidi Etelä044 716 1082
  etunimi.sukunimi@paijatha.fi
  Kivimaalla ti ja pe
  Lahden hammashoitolatKeskitetty ajanvaraus040 688 8675
  TUKIPALVELUT
  KulttuuritulkkiAisha Khder044 482 0576
  Koulunuorisotyöntekijä*Heli Lipponen044 416 2730
  HarrasteohjaajaRonja Miinalainen044 482 6975
  IltapäiväkerhoOhjaajat044 737 9549
  TuunarikerhoSoile Kärkkäinen044 716 1960
  Talovastaava*Kai Käkelä044 482 6745
  KiinteistönhoitajaPerttu Wallgren046 920 4311
  Keittiö Puhelut klo 7 – 15044 482 0828
  Keittiön ruokapalvelupäälikkö044 416 2823

   

   

Yhteystiedot