Hyppää sisältöön

Kivimaan koulu

Kivimaan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu. Oppilaita koulussa on 857. Kivimaan monitoimitalon uusi osa on juuri valmistunut ja vanhan puolen perusparannus on käynnissä. Kivimaan koulu toimii tällä hetkellä monitoimitalon uudessa osassa ja osittain väistötiloissa monitoimitalon piha-alueella.

Koulumme tarjoaa yleisopetuksen ja siihen kuuluvien tukimuotojen lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta ja joustavaa perusopetusta sekä maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Koulumme oppilaiden tukena on myös koulunuorisotyöntekijä ja kulttuuritulkki. Myös kerhotoimintaa järjestetään monenikäisille.

Vihreä lippu -kouluna kannustamme oppilaita kestävään kehitykseen. Kiusaamisen vastaisella KiVa-toiminnalla ohjaamme oppilaita suvaitsevaisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja kiusaamattomuuteen. Kaikessa opetuksessa tavoitteenamme on perusasioiden oppiminen, pitkäjänteisen työskentelyn harjoitteleminen ja hyvät käytöstavat.

Kivimaan koulun visio ja arvot

Kivimaalla kasvat

 • rohkeasti kokeillen
 • yhdessä innostuen
 • työtä arvostaen

Arvomme ovat rohkeus, ystävällisyys, vapaus ja vastuu.

 • Koulun toiminta

  Koulumme työajat

  Luokat 1 – 6 Luokat 7 – 9
  8.10 – 8.55
  (5 min siirtymä)
  8.10 – 8.55
  (5 min siirtymä)
  9 – 9.45
  (30 min välitunti)
  9 – 9.45
  (30 min välitunti)
  10.15 – 12.20
  (sisältää kaksi 45 min oppituntia,
  ruokailun sekä 5 ja 15 min välitunnit)
  10.15 – 11.00
  (5 min siirtymä)
  11.05 – 12.05
  (15 min välitunti)
  12.20 – 13.05
  (15 min välitunti)
  12.20 – 13.05
  (15 min välitunti)
  13.20 – 14.05
  (5 min siirtymä)
  13.20 – 14.05
  (5 min siirtymä)
  14.10 – 14.55 14.10 – 14.55

  Kaikki luokat ruokailevat 10.20-12.05 omalla vuorollaan monitoimitalo Aarteen ruokalassa.

  Koulumme järjestyssäännöt löydät täältä.

  Lahden poissaoloihin puuttumisen mallin löydät täältä. Neljän askeleen toimintaohjeet poissaoloihin puuttumiseen liittyen löydät täältä.

 • Uusi monitoimitalo

  Osa Kivimaan peruskoulusta on muuttanut uuteen monitoimitalo Aarteeseen syksyllä 2021.

  Monitoimitalo rakentuu vaiheittain. Syksyllä 2021 aloitettiin vanhan puolen perusparannus. Liikunta-alueet rakennetaan vuoden 2023 aikana. Käyttäjinä monitoimitalossa tulee olemaan noin 900 lasta ja 100 työntekijää.

  Kivimaan monitoimitaloon tulee esiopetus, peruskoulu ja nuorisopalvelut. Lisäksi tilaan tulevat myös oppilashuollon palvelut, iltapäivätoiminta, suunterveydenhuolto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut. Vuonna 2023 monitoimitaloon siirtyvät esiopetusryhmät Ruoriniemen ja Kytölän päiväkodeista ja nuorisopalveluiden tila otetaan käyttöön.

  Ajankohtaista tietoa rakentamisen vaiheista löydät edistymistä seuraavista blogi-kirjoituksista.

   

 • KiVa-koulu ja VERSO-toiminta

  Koulumme on osallisena KiVa Koulu -projektissa, joka on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Se on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja oppimistutkimuskeskuksen yhteistyönä. KiVa Koulu -ohjelma pyrkii ennaltaehkäisemään ja vähentämään kiusaamista. Oppilaille suunnatuilla oppitunneilla korostetaan jokaisen vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista ja tarjotaan keinoja tukea kiusattua ja osoittaa, että kiusaamista ei hyväksytä.

  Koulussamme on myös käytössä Verso eli vertaissovittelu. Verso on kouluille, oppilaitoksille ja oppimisyhteisöihin kehitetty sovittelukäytäntö, jossa korostuu oppilaiden omakohtainen osallisuus ja aktiivinen toimijuus. Vertaissovittelussa koulutetut riidan osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat vertaistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä ja sitä ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi.

  Koulussamme toimii Hyvän mielen koulu -työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on edistää KiVa Koulun ja Verson periaatteita.

   

 • Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

  OSALLISUUS: Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

  YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

  KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS osana jokapäiväistä arkea

  JATKUVA PARANTAMINEN: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

  YHTEISTYÖ ympäröivän yhteiskunnan kanssa

  Kivimaan koulun Vihreä Lippu -tavat

 • Oppilaanohjaus

  Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Ohjaustyötä tekevät koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Kivimaan peruskoulun oppilaanohjaajina toimii Anneli Tikkanen (050 387 9790 / anneli.tikkanen(at)edu.lahti.fi)
  ja Pinja Hietanen (044 482 6833 / pinja.hietanen(at)edu.lahti.fi)

  TET-jaksot lukuvuonna 2022-2023
  9lk: 19.9. – 30.9.2022
  8lk: 1.-5.5.2023

  Tietoa paikoista missä koulujemme oppilaat ovat olleet tet-harjoittelussa löytyy täältä.

   

  Ysien kesäinfo 2022 löytyy täältä.

 • Vanhempaintoimikunta

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

  Kivimaan peruskoulun tuki ry:n puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2021-2022  Anna Lahti (041 535 2813).

  Rahastonhoitajana toimii Katri Suppula. Muut jäsenet ovat Saija Ahosilta, Larissa Tuukkanen, Erja Sundqvist, Laura Jokinen, Esa Ignatius, Nina Nurmi, Roope Kivekäs, Hannu Myllylä ja Henna Lahtinen.

  Yhteysopettajina toimivat Tiina Myötyri ja Miia Ehrukainen.

  Tuki ry:n tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä toimintaa. Yhteistyö ja aito välittäminen luo lapsille ja nuorille henkistä turvallisuutta sekä antaa hyvän pohjan terveen itsetunnon kehittymiselle.

  Tuki ry järjestää tapahtumia oppilaille sekä heidän vanhemmilleen, valitsee koulukuvaajan yhteistyössä koulun kanssa, kokoontuu kuulemaan koulun kuulumisia sekä kohtaamaan arjessa toinen toisemme koulua käyvän lapsen ja nuoren vanhempina.

  Varoja toimintaamme tulee koulukuvien järjestelypalkkioista mitkä käytetään oppilaiden hyväksi jakamalla stipendejä vuosittain 6. luokkalaisille sekä opettajien ehdotuksen mukaan tsemppistipendejä, avustamalla luokkia anomusten mukaan esim. kulttuurirahaa elokuvissa tai teatterissa käyntiä varten tai osallistumalla bussimatkojen kustannuksiin, Vihreälipputoiminnan tukemiseen ja oppilaskunnan toiminnan tukemiseen. Hankintoja on tehty viihtyvyyden lisäämiseksi koulun pihalle ja sisälle sekä ostettu urheiluvälineitä oppilaiden käyttöön.

  Yhdistyksen kokoontumisista tiedotetaan Wilman kautta.

  Mikäli olisit käytettävissä tapahtumia järjestettäessä tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia vanhempainyhdistykselle osoitteeseen: kivimaanperuskouluntukiry@yahoo.com

  Voit myös seurata Kivimaan peruskoulun tuki ry:tä Facebookissa.

  Toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan!

   

 • Valinnainen A2-kieli

  Kivimaan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän opetus järjestetään yhteistyössä Mukkulan kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Ystävyyskoulu

  Ystävyyskoulutoiminta on tauolla koronasyistä 2020-2022.

  Kivimaan koululla on ollut vilkasta ystävyyskoulutoimintaa Unkarin Pécsissa sijaitsevan Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola -koulun kanssa jo vuodesta 1995. Kahden vuoden välein oppilaamme saavat vieraiksi Unkarista joukon oppilaita, jotka majoittuvat täällä perheissä. Vastavierailulle menemme seuraavana vuonna, jolloin oppilaamme majoittuvat vieraidensa perheisiin. Vierailut suuntaan ja toiseen avartavat oppilaiden maailmankuvaa, opettavat kohtaamaan erilaisuutta ja antavat uskoa omiin taitoihin maailman kansalaisina.

  Sosiaalisen median välityksellä oppilaat tutustuvat tuleviin vieraisiinsa jo ennen varsinaista vaihtoa ja saavat samalla korvaamatonta harjoitusta englannin kielen käytöstä. Vieraita isännöidessään he pääsevät esittelemään kotikaupunkiaan ja tutustumaan siihen uudesta näkökulmasta. Itse vieraina Unkarissa ollessaan nuoret kasvattavat itseluottamustaan vieraan kielen käyttäjinä ja pääsevät tutustumaan toiseen kulttuuriin aivan lähietäisyydeltä.

  Sister School​

  Starting from 1995, Kivimaa comprehensive school has been in cooperation with Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola comprehensive school from Pécs, Hungary. Every two years, our students and their families get to host Hungarian students for about a week. The following year, the Finnish students will travel to Hungary and stay with their guests’ families. These visits widen the students’ worldview, teach them to appreciate diversity and give them confidence as global citizens.

  The hosts get to know their future guests in advance and to practice their English skills with them using social media. As hosts, our students will present their hometown to the visitors and in the process be able to look at it from a new perspective. While in Hungary, the youngsters gain self-reliance as foreign language speakers and access an other culture at close quarters.

 • Ilta- ja aamupäivätoiminta

  Lahden kaupunki järjestää perusopetuksen mukaista iltapäivätoimintaa 1. -2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen kouluilla tai koulun välittömässä läheisyydessä.

  Iltapäivätoiminta on lapselle mielekästä vapaa-ajantoimintaa, joka tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan tärkeänä tavoitteena on lasten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan keinoin. Toiminnassa on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi myös lasten omat leikit, liikunta, ulkoilu, rentoutuminen ja kavereiden tapaaminen. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten toiveista ja tarpeista. Iltapäivän aikana toimitaan sekä sisällä että ulkona. Toiminta-aika on koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) klo 12 – 16 ja toiminnassa tarjotaan välipala.

  Ohjaajat:
  Tuula Lehtonen 044 719 1540
  Niina Kurki ja Niina Salminen 044 719 1573
  Sara Pasanen 044 719 1572

  Lisätietoja Lahden kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta:

  https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta

 • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi ja * merkityt etunimi.sukunimi@lahti.fi. Terveydenhoitajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@phhyky.fi.

     
  TehtäväNimiPuhelinnumero
  Hallinto
  Rehtori*Herkepeus Tuula050 518 0133
  Apulaisrehtori*Ontronen Kirsi050 398 5077
  Koulusihteeri*Karjalainen Melita044 416 4774
  Koulusihteeri*Julin Seija050 398 5109
  Opetushenkilöstö
  Opettajien sähköposti on muotoa:etunimi.sukunimi@edu.lahti.fiPuhelut opettajille klo 8-16 välillä
  1aAsikainen Olli-Petteri050 387 9797
  1aTommio Tiina044 416 3251
  1bMäki Riina044 482 6644
  1bPölönen Kati050 387 9776
  1eSoppi Heidi050 387 9795
  2aMattila Markku050 387 9787
  2aPirinen Maija044 416 3264
  2bMiettinen Kati050 398 5060
  2bOksalahti Tuuli044 716 1564
  3aColliander Samuel050 387 9794
  3a, hiUkkola Esa050 387 9783
  3bWendelin Matleena050 311 1737
  3bTikkala Auli044 416 3268
  2-3e, kuLiukkonen Taru 050 563 9775
  4aManninen Jenni050 387 9772
  4aVesanoro Sari050 387 9796
  4aMyötyri Tiina050 387 9775
  4eHeinonen Marja050 311 1653
  5aPackalén Maarit050 387 9778
  5b, muJärvinen Vesa050 387 9779
  5c, hiHautakangas Sebastian050 387 9789
  5d, kuHuhtamäki Elina050 387 9786
  5fHuuskonen Virpi050 387 9784
  6aLehtola Jouni050 387 9785
  6b, muRanta Janne 050 398 5062
  6cGrönberg Minna044 416 3263
  5-6eMönkkönen Lea044 416 3267
  7a ue/et/ttRuusuvuori Mari050 398 5102
  7b ma/fy/keTalvala Iikka050 398 5068
  7c ruKaartinen Mika044 482 6659
  7d s2, aiHalonen Emma050 398 5072
  7e en/ruOjanen Hanna050 387 9782
  7fWallin Ulla050 398 5071
  8a ma/atkKettunen Juho050 398 5103
  8b aiEhrukainen Miia050 398 5108
  8c aiHuhtamäki Anna050 398 5075
  8d ma/fy/keTuominen Jaakko050 398 5104
  8e, käsityöRannikko Esa050 387 9792
  8fTiilikainen Annasirkku050 398 5066
  9a en/saLustig Kirsi 050 387 9774
  9b bg/geAnttonen Sari050 398 5069
  9b Koivunen Nappe050 387 9771
  9c en/ra/espAla-Akkala Minna050 398 5076
  9d kotitalousRaja Sari 050 570 8214
  9e kotitalousMikkonen Tuija050 398 5073
  9fKatajala Patrick050 387 9791
  Jopo-luokkaHelin Eija050 398 5079
  Mava-luokkaLahtinen Outi044 482 6189
  Ma/fy/keKukkonen Kari044 416 3077
  s2Jokinen Anniina050 387 9799
  EnMoström Hannele050 311 1649
  Opo 7b,8d,9cHietanen Pinja044 482 6833
  OpoTikkanen Anneli050 387 9790
  LiVähäsöyrinki Marjo050 398 5107
  LiPeltola Juha050 398 5078
  LiKakkonen Ronja044 482 6662
  Hi/yhtMikkola Tom050 398 5070
  Kä/teTalonpoika Riitta044 416 3280
  Islamusk.Hafez Maha050 387 9701
  Ortodoksiusk.Salokangas Markus050 311 1648
  Arabian kieliAlkurde Najla046 956 7765
  Venäjä kotik.Gynther Irene044 482 0574
  KiinaKullberg Hanna044 976 1681
  Ve-valinn.Jehkonen Ulla044 716 1972
  Laaja-alainen erityisopettaja 0-1.luokatKilponen Katriina044 482 0658
  Laaja-alainen erityisopettaja 2. luokatKotola Sari044 716 1961
  Laaja-alainen erityisopettaja 3. luokat Taimisto Saija044 716 1346
  Laaja-alainen erityisopettaja 4.-5. luokat Kari Nina050 387 9777
  Laaja-alainen erityisopettaja 6.-7.luokat Kaikkonen Pia050 387 9793
  Laaja-alainen erityisopettaja 8.-9. luokat Heinonen Niina 050 518 0175
  Resurssiopett. 5.-9.luokat Luhtavaara Sini050 387 9780
  S2-ResurssiopettajaTiainen Janne044 482 6416
  Resurssiopettaja 1.-4.luokatLehtola Martta050 398 9777
  Koulunkäynnin ohjaajat
  2.-3.lkAbdull-Sattar Nassrin044 416 3265
  1.-9.lkArgillander Rita044 482 6580
  5-6eHeino Annina044 482 6642
  1eHilpinen Kristiina050 398 5064
  Mava-luokkaHuhmarniemi Sari050 387 9798
  9fKoivunen Santeri044 482 6643
  9bLahtinen Risto050 311 1746
  4.-6.lk, Koulukuljetusten yhteyshenkilöLampola Mervi050 387 9770
  4eLöytökoski Tuija044 482 0657
  1.lkMantila Jenni044 482 6125
  9fRaitanen Tuija044 416 3266
  1.lkRanta Anne044 482 6587
  8fVento Saga044 482 6588
  Jopo-luokkaSarkkinen Tiina044 482 6188
  2-3eSiviö Ilkka050 398 5061
  7fTirkkonen Sami044 416 3076
  5fTuomi Mia044 416 3505
  7.-9.lkValovaara Eero050 398 5074
  KulttuuritulkkiKhder Aisha044 482 0576
  Oppilashuolto
  Koulukuraattori*Luomanperä Kirsi044 416 4004
  Vastaava koulukuraattori*Porkka Minttu050 559 7815
  Koulupsykologi*Radmer Jani050 539 1667
  Terveydenhoitaja 1.-3.lk (to, pe ja joka toinen ti)044 716 1082
  Terveydenhoitaja 4-9.lkLaaksonen Jenna044 416 2797
  Lahden hammashoitolatKeskitetty ajanvaraus03 818 4911
  Tukipalvelut
  Koulunuorisotyöntekijä*Lipponen Heli044 416 2730
  TaloisäntäPolvinen Mika044 482 6745
  KeittiöPuhelut klo 7-15 välillä044 482 0828
  Keittiön ruokapalvelupäälikköToro Nina044 416 2823
  IltapäiväkerhoSalminen Niina044 719 1573
  IltapäiväkerhoKurki Niina044 719 1573
  IltapäiväkerhoLehtonen Tuula0447191540
  IltapäiväkerhoPasanen Sara044 719 1572
  KiinteistönhoitajaWallgren Perttu0469204311
  ErikoisammattimiesIivonen Tarmo050 559 7956
  Tuunari -kerhoKärkkäinen Soile044 716 1960
  Harrastustoiminnan ohjaajaAnnika Kokko044 482 6818

Yhteystiedot