Hyppää sisältöön

Kivimaan koulu

Kivimaan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu. Oppilaita koulussa on 837. Kivimaan koulu toimii toistaiseksi väistötiloissa vanhan koulurakennuksen piha-alueella.

Koulumme tarjoaa yleisopetuksen ja siihen kuuluvien tukimuotojen lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta ja joustavaa perusopetusta sekä maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Koulumme oppilaiden tukena on myös koulunuorisotyöntekijä ja kulttuuritulkki. Myös kerhotoimintaa järjestetään monenikäisille.

Vihreä lippu -kouluna kannustamme oppilaita kestävään kehitykseen. Kiusaamisen vastaisella KiVa-toiminnalla ohjaamme oppilaita suvaitsevaisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja kiusaamattomuuteen. Kaikessa opetuksessa tavoitteenamme on perusasioiden oppiminen, pitkäjänteisen työskentelyn harjoitteleminen ja hyvät käytöstavat.

Kivimaan koulun visio ja arvot

Kivimaalla kasvat

 • rohkeasti kokeillen
 • yhdessä innostuen
 • työtä arvostaen

Arvomme ovat rohkeus, ystävällisyys, vapaus ja vastuu.

 • Koulun toiminta

  Kivimaan koulun järjestyssäännöt

  Kivimaan koulun liikenneturvallisuussuunnitelma

  Koulumme työajat

  Luokat 1 – 6 Luokat 7 – 9
  8.10 – 8.55
  (5 min siirtymä)
  8.10 – 8.55
  (5 min siirtymä)
  9 – 9.45
  (30 min välitunti)
  9 – 9.45
  (30 min välitunti)
  10.15 – 12.20
  (sisältää kaksi 45 min oppituntia,
  ruokailun sekä 5 ja 15 min välitunnit)
  10.15 – 11.00
  (5 min siirtymä)
  11.05 – 12.05
  (15 min välitunti)
  12.20 – 13.05
  (15 min välitunti)
  12.20 – 13.05
  (15 min välitunti)
  13.20 – 14.05
  (5 min siirtymä)
  13.20 – 14.05
  (5 min siirtymä)
  14.10 – 14.55 14.10 – 14.55
 • Uusi monitoimitalo

  Osa Kivimaan peruskoulusta muuttaa uuteen monitoimitaloon syksyllä 2021.

  Monitoimitalo rakentuu vaiheittain. Ensin valmistuu uusi osa, jonka jälkeen alkaa vanhan puolen perusparannus. Liikunta-alueet rakennetaan vuoden 2023 aikana. Käyttäjinä monitoimitalossa tulee olemaan noin 900 lasta ja 100 työntekijää.

  Kivimaan monitoimitaloon tulee esiopetus, peruskoulu ja nuorisopalvelut. Lisäksi tilaan tulevat myös oppilashuollon palvelut, iltapäivätoiminta, suunterveydenhuolto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut. Vuonna 2023 monitoimitaloon siirtyvät esiopetusryhmät Ruoriniemen ja Kytölän päiväkodeista ja nuorisopalveluiden tila otetaan käyttöön.

  Ajankohtaista tietoa rakentamisen vaiheista löydät edistymistä seuraavista blogi-kirjoituksista.

   

 • KiVa-koulu ja VERSO-toiminta

  Koulumme on osallisena KiVa Koulu -projektissa, joka on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Se on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja oppimistutkimuskeskuksen yhteistyönä. KiVa Koulu -ohjelma pyrkii ennaltaehkäisemään ja vähentämään kiusaamista. Oppilaille suunnatuilla oppitunneilla korostetaan jokaisen vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista ja tarjotaan keinoja tukea kiusattua ja osoittaa, että kiusaamista ei hyväksytä.

  Koulussamme on myös käytössä Verso eli vertaissovittelu. Verso on kouluille, oppilaitoksille ja oppimisyhteisöihin kehitetty sovittelukäytäntö, jossa korostuu oppilaiden omakohtainen osallisuus ja aktiivinen toimijuus. Vertaissovittelussa koulutetut riidan osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat vertaistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä ja sitä ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi.

  Koulussamme toimii KiVa/Verso-työryhmä, jonka tehtävänä on edistää KiVa Koulun ja Verson periaatteita. Työryhmään kuuluu lukuvuonna 2020-2021 Minna Grönberg, Anna Huhtamäki, Aisha Khder, Jenni Manninen, Kati Miettinen, Lea Mönkkönen, Mari Ruusuvuori, Riitta Talonpoika, Tiina Tommio, Jaakko Tuominen ja Outi Vasko. Toimintaan liittyviä kysymyksiä ja mahdollisia kiusaamistapauksia tai muita konflikteja voi ilmoittaa heille.

   

 • Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

  OSALLISUUS: Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

  YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

  KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS osana jokapäiväistä arkea

  JATKUVA PARANTAMINEN: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

  YHTEISTYÖ ympäröivän yhteiskunnan kanssa

  Kivimaan koulun Vihreä Lippu -tavat

 • Oppilaanohjaus

  Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Ohjaustyötä tekevät koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Kivimaan peruskoulun opinto-ohjaajana toimii Anneli Tikkanen (050 387 9790 / anneli.tikkanen(at)edu.lahti.fi)

  TET-jaksot lukuvuonna 2021-2022
  9lk: 20.9. – 1.10.2021
  8lk: 2.-6.5.2022

 • Vanhempaintoimikunta

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

  Kivimaan peruskoulun tuki ry:n puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2020-2021  Jani Ahosilta, (050 487 6952).

  Sihteerinä toimii Sirkka Jaakkola. Muut jäsenet ovat Nina Nurminen, Maija Mäkipää, Tarja Laukkanen, Katri Suppula ja Saija Ahosilta.

  Yhteysopettajina toimivat Tiina Myötyri ja Miia Ehrukainen.

  Tuki ry:n tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä toimintaa. Yhteistyö ja aito välittäminen luo lapsille ja nuorille henkistä turvallisuutta sekä antaa hyvän pohjan terveen itsetunnon kehittymiselle.

  Tuki ry järjestää tapahtumia oppilaille sekä heidän vanhemmilleen, valitsee koulukuvaajan yhteistyössä koulun kanssa, kokoontuu kuulemaan koulun kuulumisia sekä kohtaamaan arjessa toinen toisemme koulua käyvän lapsen ja nuoren vanhempina.

  Varoja toimintaamme tulee koulukuvien järjestelypalkkioista mitkä käytetään oppilaiden hyväksi jakamalla stipendejä vuosittain 6. luokkalaisille sekä opettajien ehdotuksen mukaan tsemppistipendejä, avustamalla luokkia anomusten mukaan esim. kulttuurirahaa elokuvissa tai teatterissa käyntiä varten tai osallistumalla bussimatkojen kustannuksiin, Vihreälipputoiminnan tukemiseen ja oppilaskunnan toiminnan tukemiseen. Hankintoja on tehty viihtyvyyden lisäämiseksi koulun pihalle ja sisälle sekä ostettu urheiluvälineitä oppilaiden käyttöön.

  Yhdistyksen kokoontumisista tiedotetaan Wilman kautta.

  Mikäli olisit käytettävissä tapahtumia järjestettäessä tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia vanhempainyhdistykselle osoitteeseen: kivimaanperuskouluntukiry@yahoo.com

  Voit myös seurata Kivimaan peruskoulun tuki ry:tä Facebookissa.

  Toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan!

   

 • Valinnainen A2-kieli

  Kivimaan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän opetus järjestetään yhteistyössä Mukkulan kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Ystävyyskoulu

  Kivimaan koululla on ollut vilkasta ystävyyskoulutoimintaa Unkarin Pécsissa sijaitsevan Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola -koulun kanssa jo vuodesta 1995. Kahden vuoden välein oppilaamme saavat vieraiksi Unkarista joukon oppilaita, jotka majoittuvat täällä perheissä. Vastavierailulle menemme seuraavana vuonna, jolloin oppilaamme majoittuvat vieraidensa perheisiin. Vierailut suuntaan ja toiseen avartavat oppilaiden maailmankuvaa, opettavat kohtaamaan erilaisuutta ja antavat uskoa omiin taitoihin maailman kansalaisina.

  Sosiaalisen median välityksellä oppilaat tutustuvat tuleviin vieraisiinsa jo ennen varsinaista vaihtoa ja saavat samalla korvaamatonta harjoitusta englannin kielen käytöstä. Vieraita isännöidessään he pääsevät esittelemään kotikaupunkiaan ja tutustumaan siihen uudesta näkökulmasta. Itse vieraina Unkarissa ollessaan nuoret kasvattavat itseluottamustaan vieraan kielen käyttäjinä ja pääsevät tutustumaan toiseen kulttuuriin aivan lähietäisyydeltä.

  Sister School​

  Starting from 1995, Kivimaa comprehensive school has been in cooperation with Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola comprehensive school from Pécs, Hungary. Every two years, our students and their families get to host Hungarian students for about a week. The following year, the Finnish students will travel to Hungary and stay with their guests’ families. These visits widen the students’ worldview, teach them to appreciate diversity and give them confidence as global citizens.

  The hosts get to know their future guests in advance and to practice their English skills with them using social media. As hosts, our students will present their hometown to the visitors and in the process be able to look at it from a new perspective. While in Hungary, the youngsters gain self-reliance as foreign language speakers and access an other culture at close quarters.

 • Ilta- ja aamupäivätoiminta

  Lahden kaupunki järjestää perusopetuksen mukaista iltapäivätoimintaa 1. -2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen kouluilla tai koulun välittömässä läheisyydessä.

  Iltapäivätoiminta on lapselle mielekästä vapaa-ajantoimintaa, joka tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan tärkeänä tavoitteena on lasten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan keinoin. Toiminnassa on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi myös lasten omat leikit, liikunta, ulkoilu, rentoutuminen ja kavereiden tapaaminen. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten toiveista ja tarpeista. Iltapäivän aikana toimitaan sekä sisällä että ulkona. Toiminta-aika on koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) klo 12 – 16 ja toiminnassa tarjotaan välipala.

  Ohjaajat: Aino Nipuli 044 7191540
  Tuula Lehtonen 0447191573
  Marjo Kangastie 0447191572

  Lisätietoja Lahden kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta:

  https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta

 • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi ja * merkityt etunimi.sukunimi@lahti.fi 

  TehtäväNimiPuhelinnumero     
  Rehtori*Herkepeus Tuula050 518 0133
  Apulaisrehtori*Ontronen Kirsi050 398 5077
  Koulusihteeri*Karjalainen Melita044 416 4774
  Koulusihteeri*Julin Seija050 398 5109
  OpetushenkilöstöOpettajien sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fiOpettajat ovat tavoitettavissa työpuhelimesta varmimmin klo 8-16 välisenä aikana
  1a Mattila Markku 050 387 9787 
  1a Pirinen Maija 044 416 3264 
  1b Miettinen Kati 050 398 5060 
  1b Oksalahti Tuuli 044 716 1564 
  2a Tommio Tiina 044 416 3251 
  2a Asikainen Olli-Petteri 050 387 9797 
  2b Wendelin Matleena 050 311 1737 
  2b Tikkala Auli 044 416 3268 
  1–2e Liukkonen Taru 050 563 9775 
  3a Manninen Jenni 050 387 9772 
  3b Vesanoro Sari 050 387 9796 
  3c Myötyri Tiina 050 387 9775 
  3e Heinonen Marja 050 311 1653 
  4a Packalén Maarit 050 387 9778 
  4b, mu Järvinen Vesa 050 387 9779 
  4c Vasko Outi 050 387 9789 
  4d, ku Huhtamäki Elina 050 387 9786 
  4e Huuskonen Virpi 050 387 9784 
  5a Lehtola Jouni 050 387 9785 
  5b Ranta Janne 050 398 5062 
  5c Grönberg Minna 044 416 3263 
  6a Pölönen Kati 050 387 9776 
  6b Colliander Samuel 050 387 9794 
  6c, hi Ukkola Esa 050 387 9783 
  5-6e Mönkkönen Lea 044 416 3267 
  7a, ma/atk Kettunen Juho 050 398 5103 
  7b, ai Ehrukainen Miia 050 398 5108 
  7c, ai Huhtamäki Anna 050 398 5075 
  7d, ma/fy/ke Tuominen Jaakko 050 398 5104 
  7e, käsityö Rannikko Esa 050 387 9792 
  7gh Tiilikainen Annasirkku 050 398 5066 
  8a, en/sa Lustig Kirsi 050 387 9774 
  8b, bg/ge Anttonen Sari 050 398 5069 
  8b Koivunen Nappe 050 387 9771 
  8c, en/ra Ala-Akkala Minna 050 398 5076 
  8d, kotitalous Raja Sari 050 570 8214 
  8e, kotitalous Mikkonen Tuija 050 398 5073 
  8gh Lahti Sini 050 387 9780 
  9a, ue/et Ruusuvuori Mari 050 398 5102 
  9b, ma/fy/ke Ojanen Reijo 050 387 9788 
  9b Wallin Ulla 050 398 5071 
  9c, käsityö, tt Talonpoika Riitta 044 416 3280 
  9d, ru/en Rantala Kristiina 050 387 9782 
  9e, ma/fy/ke Talvala Iikka 050 398 5068 
  9gh Katajala Patrick 050 387 9791 
  Arabian kieli Babiker Daowd 045 253 1232 
  En Moström Hannele 050 311 1649 
  Erityisopettaja Kari Nina (sijainen 
  Sini Luhtavaara) 
  050 387 9777 
  Erityisopettaja Kotola Sari 044 716 1961 
  Erityisopettaja Heinonen Niina 050 518 0175 
  Erityisopettaja Karjalahti Leena 050 387 9793 
  Erityisopettaja Paakkari–Niemi Päivi 044 482 0658 
  Hi/yh Paula Kakko (sijainen 
  Tom Mikkola) 
  050 398 5070 
  Islamusk. Fiskaali Veijo 050 311 1659 
  Jopo-luokka Helin Eija 050 398 5079 
  Li Vähäsöyrinki Marjo 050 398 5107 
  Li Peltola Juha 050 398 5078 
  Mava-luokka Lahtinen Outi 044 482 6189 
  Ohjaava opettaja Kälkäjä Eric   
  Opo Tikkanen Anneli 050 387 9790 
  Ortodoksiusk. Kyyhkynen Tapio 050 311 1648 
  Resurssiopettaja Virtanen Teemu 044 716 1346 
  Resurssiopettaja Kinnunen Jenny 044 482 6644 
  Ru Kaartinen Mika 044 482 6659 
  s2, ai Halonen Emma 050 398 5072 
  s2-opetus Muhonen Heidi 050 387 9799 
  Venäjä kotik. Gynther Irene 044 482 0574 
  Venäjä valinn. Ontronen Kirsi 050 398 5077 
  Koulunkäyntiavustajat
  1.lk Hilpinen Kristiina044 416 3269 
  1-2 lk Ranta Anne 044 482 6416 
  1-2e Teva Olli (oppisopimusopisk.) 050 398 5064 
  2.lkAbdull-Sattar Nassrin044 416 3265 
  3.ja 4.lk Valovaara Eero 050 398 5074 
  3e Löytökoski Tuija044 482 0657 
  3e,4e Kaartoaho Jonna 044 482 6643 
  4e Tuomi Mia 044 416 3505 
  5-6e Huhmarniemi Sari 050 387 9798 
  6e Siviö Ilkka 050 398 5061 
  6e Manninen Jarko 044 416 3077 
  7-9h Raitanen Tuija 044 416 3266 
  7gh Santala Sanna 044 482 6588 
  8b Sokka Juha-Pekka 044 482 6125 
  8gh Borén Päivi 044 482 6587 
  8gh Kyllönen Joona 044 482 6591 
  9b Lahtinen Risto 050 311 1746 
  alkuopetus Partanen Verna 044 482 6642 
  Jopo-luokka Lehtinen Joona 044 482 6188 
  koulukuljetusten yhteyshenkilö Lampola Mervi 050 387 9770 
  KulttuuritulkkiKhder Aisha044 482 0576
  Mava-luokka Kantoluoto Laura 050 387 9795 
  yleisopetus lk 3-9 Vuorinen Jenna 044 482 6580 
  Oppilashuolto
  Koulukuraattori*Luomanperä Kirsi044 416 4004
  Koulupsykologi*Hjelm Sini050 539 1667
  Terveydenhoitaja*Rosenqvist Taru044 716 1082
  Terveydenhoitaja*Louhiniitty Tuija044 416 2797
  Opinto-ohjaajaTikkanen Anneli050 387 9790
  Koulunuorisotyöntekijä*Lipponen Heli044 416 2730
  Tukipalvelut
  VahtimestariJurvakainen Jarmo044 765 7809
  Ruokalan emäntä*Toro Nina044 416 2823
  IltapäiväkerhoKurki Niina044 719 1572
  IltapäiväkerhoLehtonen Tuula044 719 1 573
  IltapäiväkerhoParonen Jenni044 719 1573
  ErikoisammattimiesIivonen Tarmo050 559 7956
  Tuunari -kerhoKärkkäinen Soile044 716 1960
  Lahden hammashoitolat, Keskitetty ajanvaraus03 818 4911

Yhteystiedot