Hyppää sisältöön

Kivimaan koulu

Kivimaan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu ja toimimme uudessa monitoimitalo Aarteessa. Oppilaita koulussa on 873. Aarteessa oppivat myös Ruoriniemen päiväkodin eskarilaiset.

Koulumme tarjoaa yleisopetuksen ja siihen kuuluvien tukimuotojen lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta ja joustavaa perusopetusta. Koulumme oppilaiden tukena on myös koulunuorisotyöntekijä ja kulttuuritulkki. Myös kerhotoimintaa järjestetään monenikäisille.

Vihreä lippu -kouluna kannustamme oppilaita kestävään kehitykseen. Kiusaamisen vastaisella KiVa-toiminnalla ohjaamme oppilaita suvaitsevaisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja kiusaamattomuuteen. Kaikessa opetuksessa tavoitteenamme on perusasioiden oppiminen, pitkäjänteisen työskentelyn harjoitteleminen ja hyvät käytöstavat.

Juhannuksesta elokuun alkuun koululla lomaillaan! Vastaamme mahdollisiin oppilaspaikkakysymyksiin elokuun alussa. 

Koulu alkaa Kivimaalla torstaina 8.8.2024. 

2. – 9. luokkien oppilaat kokoontuvat klo 8.10 koulun tekonurmikentälle, josta omat opet noutavat oppilaat.

Uudet ekaluokkalaiset kokoontuvat keltaisen Pikku-Aarteen pääoville Lahdenkadun puolelle klo 8.30. Opettajat noutavat omat luokkansa ulkoa. 

Ensimmäinen koulupäivä 8.8. päättyy kaikilla klo 12.05. Lukujärjestykset julkaistaan ensimmäisenä koulupäivänä. 

HUOM! Uudet oppilaat, jotka eivät vielä ole käyneet tutustumassa, voivat tulla tutustumaan kouluun ennen lukuvuoden alkua ti 6.8. klo 15.

Hyvää kesää!

 

Vihreä lippu -logo. Avoin kirja, jonka keskellä vihreä hahmo ja kukan muotoisia ikoneita.

Kivimaan koulun visio ja arvot

Kivimaalla kasvat

 • rohkeasti kokeillen
 • yhdessä innostuen
 • työtä arvostaen

Arvomme ovat rohkeus, ystävällisyys, vapaus ja vastuu.

 • Koulun toiminta

  Koulumme työajat lukuvuonna 2024 – 2025.

  Luokat 1–6

  KLO  LUOKAT 1-6    
  8.10 – 8.55  1. tunti  + siirtymä 5 min 
  9.00 – 9.45  2.tunti   
      pitkä välitunti 30 min 
  10.15 – 12.05  3. ja 4. tunti  sisältää ruokailun 
      pitkä välitunti 25 min 
  12.30 – 13.15  5. tunti  + siirtymä 5 min 
  13.20 – 14.05  6. tunti  + siirtymä 5 min 
  14.10 -14.55  7. tunti   

  Luokat 7-9 

  KLO  7.luokka  8.luokka  9.luokka 
  8.10 – 8.55  1. tunti  1. tunti  1. tunti 
  9.00 – 9.45  2. tunti  2. tunti  2. tunti 
    pitkä välitunti 30 min  pitkä välitunti 30 min  pitkä välitunti 30 min 
  10.15 – 11.00  3. tunti  3. tunti  3. tunti 
  11.00 – 12.30  4. tunti  

  ruokailu klo 11.05 

  opetusta klo 11.20 -12.05 

  välitunti klo 11.00 -11.15 

  4.tunti klo 11.15 -12.15  

  ruokailu klo 11.15 tai klo 11.55 

  välitunti klo 11.00 -11.15 

  4.tunti klo 11.15 -12.15  

  ruokailu klo 12.00 

    välitunti 25 min  välitunti 15 min  välitunti 15 min 
  12.30 – 13.15  5. tunti  5. tunti  5. tunti 
  13.20 – 14.05  6. tunti  6. tunti  6. tunti 
  14.10 -14.55  7. tunti  7. tunti  7. tunti 
  14.55 -15.40  8. tunti  8. tunti  8. tunti 

   

  Alaluokat ruokailevat  klo 10.20-11.45 oppituntien yhteydessä. Yläluokat ruokailevat klo 11.05 – 12.15.

  Lue koulumme järjestyssäännöt.

  Tutustu Lahden poissaoloihin puuttumisen malliin ja neljän askeleen toimintaohjeisiin poissaoloihin puuttumiseen liittyen.

 • Kivimaan peruskoulu toimii Kivimaan monitoimitalo Aarteessa.

  Monitoimitalo rakentui vaiheittain. Osa Kivimaan peruskoulusta muutti uuteen monitoimitalo Aarteeseen syksyllä 2021, jolloin aloitettiin vanhan puolen perusparannus. Liikunta-alueet rakennettiin vuoden 2023 aikana. Käyttäjinä monitoimitalossa on noin 900 lasta ja 100 työntekijää.

  Kivimaan monitoimitalossa toimii esiopetus, peruskoulu ja nuorisopalvelut. Lisäksi tilassa toimivat myös oppilashuollon palvelut, iltapäivätoiminta, suunterveydenhuolto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut. Vuonna 2023 monitoimitaloon siirtyivät esiopetusryhmät Ruoriniemen ja Kytölän päiväkodeista ja myös nuorisopalveluiden tila otettiin käyttöön.

  Kivimaan monitoimitalo Aarteen sisäilmatyöryhmän toiminta on päättynyt.

  Tietoa rakentamisen vaiheista blogi-kirjoituksista.

  Kivimaan monitoimitalo Aarre.

 • Opiskeluhuolto edistää koko yhteisön ja yksittäisten opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia. Sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Opiskeluhuollon palveluita ovat kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut.

  Kivimaan opiskeluhuoltoryhma vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on huolehtia koko koulun- tai oppilasyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat koulukurattorit, koulupsykologi, terveydenhoitajat, laaja-alaiset erityisopettajat, koulunuorisotyöntekijä, kulttuuritulkki ja apulaisrehtori. Ks. oppilashuollon yhteystiedot myöhemmin tältä sivulta kohdasta yhteystiedot.

  Lahden opiskeluhuollon suunnitelma on täällä: https://www.lahti.fi/uploads/2023/05/ccabfd64-perusopetuksen-opiskeluhuoltosuunnitelma-2023-2025.pdf

  Elokuussa 2023 otetaan käyttöön Päijät-Hämeen poissaoloihin puuttumisen mallihttps://peda.net/alueet/paijathame/perusopetuksen-sitouttava-kouluyhteisotyo/paijat-hameen-poissaoloihin-puuttumisen-malli

  Muihin opiskeluhuollon materiaaleihin voi tutustua täällä: https://paijat-sote.fi/opiskeluhuollon-materiaalit/

  Lahden perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on täällä: https://www.lahti.fi/tiedostot/lahden-perusopetuksen-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma-1-8-2022-alkaen/

  THL:n kouluterveyskyselyyn vastaavat 4. – 5. luokkien oppilaat ja 8. – 9. luokkien oppilaat joka toinen vuosi. Viimeisimpään kyselyyn on vastattu keväällä 2023. Alla on koosteet kyselyn tuloksista. 

  Kouluterveyskyselyn 2023 myönteisimmät ja huolestuttavimmat tulokset Kivimaan koulussa

  THL:n kooste Kivimaan koulun 4. – 5. luokkien kouluterveyskyselyn 2023 tuloksista

  THL:n kooste Kivimaan koulun 8. – 9. luokkien kouluterveyskyselyn 2023 tuloksista

  Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.
  Move!-mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi koulujen liikunnanopetuksessa, kouluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa sekä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa. Alla on kooste Kivimaan koulun tuloksista: 

  Kivimaan koulun Move!-testien tuloskooste 2023

 • KiVa-koulu ja VERSO-toiminta

  Koulumme on osallisena KiVa Koulu -projektissa, joka on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Se on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja oppimistutkimuskeskuksen yhteistyönä. KiVa Koulu -ohjelma pyrkii ennaltaehkäisemään ja vähentämään kiusaamista. Oppilaille suunnatuilla oppitunneilla korostetaan jokaisen vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista ja tarjotaan keinoja tukea kiusattua ja osoittaa, että kiusaamista ei hyväksytä.

  Koulussamme on myös käytössä Verso eli vertaissovittelu. Verso on kouluille, oppilaitoksille ja oppimisyhteisöihin kehitetty sovittelukäytäntö, jossa korostuu oppilaiden omakohtainen osallisuus ja aktiivinen toimijuus. Vertaissovittelussa koulutetut riidan osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat vertaistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä ja sitä ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi.

  Koulussamme toimii Hyvän mielen koulu -työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on edistää KiVa Koulun ja Verson periaatteita.

 • Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

  OSALLISUUS: Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

  YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

  KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS osana jokapäiväistä arkea

  JATKUVA PARANTAMINEN: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

  YHTEISTYÖ ympäröivän yhteiskunnan kanssa

  Kivimaan koulun Vihreä Lippu -tavat

 • Oppilaanohjaus

  Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Ohjaustyötä tekevät koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Kivimaan peruskoulun oppilaanohjaajat:

  Pinja Hietanen (050 387 9790)
  Tiina Siikanen (044 482 6833)

  LAHDEN PERUSOPETUKSEN YSIEN KESÄINFO 2024

  Valinnaisaineet 8. luokalle, 2024 – 2025

  Valinnaiset 9. luokalle, 2024 – 2025

 • Vanhempaintoimikunta

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

  Kivimaan peruskoulun tuki ry:n puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2022-2023  Anna Lahti (041 535 2813). Rahastonhoitajana ja sihteerinä toimii Katri Suppula.

  Yhteysopettajina toimivat Miia Ehrukainen ja Minna Grönberg.

  Tuki ry:n tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä toimintaa. Yhteistyö ja aito välittäminen luo lapsille ja nuorille henkistä turvallisuutta sekä antaa hyvän pohjan terveen itsetunnon kehittymiselle.

  Tuki ry järjestää tapahtumia oppilaille sekä heidän vanhemmilleen, valitsee koulukuvaajan yhteistyössä koulun kanssa, kokoontuu kuulemaan koulun kuulumisia sekä kohtaamaan arjessa toinen toisemme koulua käyvän lapsen ja nuoren vanhempina.

  Varoja toimintaamme tulee koulukuvien järjestelypalkkioista mitkä käytetään oppilaiden hyväksi jakamalla stipendejä vuosittain 6. luokkalaisille sekä opettajien ehdotuksen mukaan tsemppistipendejä, avustamalla luokkia anomusten mukaan esim. kulttuurirahaa elokuvissa tai teatterissa käyntiä varten tai osallistumalla bussimatkojen kustannuksiin, Vihreälipputoiminnan tukemiseen ja oppilaskunnan toiminnan tukemiseen. Hankintoja on tehty viihtyvyyden lisäämiseksi koulun pihalle ja sisälle sekä ostettu urheiluvälineitä oppilaiden käyttöön.

  Yhdistyksen kokoontumisista tiedotetaan Wilman kautta.

  Mikäli olisit käytettävissä tapahtumia järjestettäessä tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia vanhempainyhdistykselle osoitteeseen: kivimaanperuskouluntukiry@yahoo.com

  Voit myös seurata Kivimaan peruskoulun tuki ry:tä Facebookissa.

  Toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan!

 • Valinnainen A2-kieli

  Kivimaan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin tai venäjän. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän opetus voidaan  järjestään yhteistyössä Mukkulan koulun kanssa.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Ystävyyskoulu

  Ystävyyskoulutoiminta on tauolla koronasyistä 2020-2022.

  Kivimaan koululla on ollut vilkasta ystävyyskoulutoimintaa Unkarin Pécsissa sijaitsevan Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola -koulun kanssa jo vuodesta 1995. Kahden vuoden välein oppilaamme saavat vieraiksi Unkarista joukon oppilaita, jotka majoittuvat täällä perheissä. Vastavierailulle menemme seuraavana vuonna, jolloin oppilaamme majoittuvat vieraidensa perheisiin. Vierailut suuntaan ja toiseen avartavat oppilaiden maailmankuvaa, opettavat kohtaamaan erilaisuutta ja antavat uskoa omiin taitoihin maailman kansalaisina.

  Sosiaalisen median välityksellä oppilaat tutustuvat tuleviin vieraisiinsa jo ennen varsinaista vaihtoa ja saavat samalla korvaamatonta harjoitusta englannin kielen käytöstä. Vieraita isännöidessään he pääsevät esittelemään kotikaupunkiaan ja tutustumaan siihen uudesta näkökulmasta. Itse vieraina Unkarissa ollessaan nuoret kasvattavat itseluottamustaan vieraan kielen käyttäjinä ja pääsevät tutustumaan toiseen kulttuuriin aivan lähietäisyydeltä.

  Sister School​

  Starting from 1995, Kivimaa comprehensive school has been in cooperation with Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola comprehensive school from Pécs, Hungary. Every two years, our students and their families get to host Hungarian students for about a week. The following year, the Finnish students will travel to Hungary and stay with their guests’ families. These visits widen the students’ worldview, teach them to appreciate diversity and give them confidence as global citizens.

  The hosts get to know their future guests in advance and to practice their English skills with them using social media. As hosts, our students will present their hometown to the visitors and in the process be able to look at it from a new perspective. While in Hungary, the youngsters gain self-reliance as foreign language speakers and access an other culture at close quarters.

 • Ilta- ja aamupäivätoiminta

  Lahden kaupunki järjestää perusopetuksen mukaista iltapäivätoimintaa 1. -2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen kouluilla tai koulun välittömässä läheisyydessä.

  Iltapäivätoiminta on lapselle mielekästä vapaa-ajantoimintaa, joka tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan tärkeänä tavoitteena on lasten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan keinoin. Toiminnassa on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi myös lasten omat leikit, liikunta, ulkoilu, rentoutuminen ja kavereiden tapaaminen. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten toiveista ja tarpeista. Iltapäivän aikana toimitaan sekä sisällä että ulkona. Toiminta-aika on koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) klo 12 – 16 ja toiminnassa tarjotaan välipala.

  Iltapäivätoimintaa järjestää Lastenliitto Häme

  Yhteystiedot: p. 044 737 9549 / kivimaa@lastenliitto.fi

  Lisätietoja Lahden kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta:

  https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta

 • Kivimaan henkilökunta lukuvuonna 2024 – 2025

  Yhteystiedot päivittyvät vielä elokuussa.

  Opetushenkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi.

   *- merkityt hallinnon henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi.

  **-merkityt oppilashuollon henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@paijatha.fi.

  TehtäväNimiPuhelinnumero
  HALLINTO
  Rehtori*Tuula Herkepeus050 518 0133
  Apulaisrehtori*Kaisa Tukia050 398 5082
  Koulusihteeri*Katriina Kalliola044 416 4774
  Koulusihteeri*Seija Julin050 398 5109
  OPETUSHENKILÖSTÖ
  Opettajat
  1aJenni Manninen050 387 9772
  1aSari Vesanoro050 387 9796
  1bRoosa Limnell044 416 3263
  1bRiikka Solkio
  1c – 2cLea Mönkkönen044 416 3267
  2a Eveliina Pellinen050 387 9779
  2a Matleena Wendelin050 311 1737
  2b Maarit Packalén050 387 9778
  2b Kati Miettinen050 398 5060
  3a Heidi Lindfelt050 398 5062
  3a Tiina Myötyri050 387 9775
  3b Markku Mattila050 3879787
  3b Maija Pirinen044 416 3264
  3c – 4cAiri Wärtö050 311 1653
  4aOlli-Petteri Asikainen050 387 9797
  4aTiina Tommio044 416 3251
  4bRiina Mäki044 482 6644
  4bKati Pölönen 050 387 9776
  4dHeidi Soppi050 387 9795
  5aTuuli Oksalahti044 7161564
  5b, muLeena Saari050 387 9789
  5cJouni Lehtola050 387 9785
  6aSamuel Colliander050 387 9794
  6a, hiEsa Ukkola050 387 9783
  6b, kuElina Huhtamäki050 387 9786
  6b044 416 3280
  5d – 6dTaru Liukkonen050 563 9775
  7a, en/ra/esMinna Ala-Akkala050 398 5076
  7b, ai, s2Elina Suvanto050 387 9799
  7c, en/sa/esKirsi Lustig050 387 9774
  7, hyJanne Savola050 398 5070
  7eSini Lehtomäki044 483 1951
  8a, liJuha Peltola050 398 5078
  8b, li, ttEmmi Löfberg050 398 5068
  8c, ma/fy/keJaakko Tuominen050 398 5104
  8d, ma/fy/keJuho Kettunen050 398 5103
  8e, ma/fy/kePäivikki Majuri044 416 3077
  8fNappe Koivunen050 387 9771
  8gAnnasirkku Tiilikainen050 398 5066
  9a, kotitalousPiritta Pokkinen050 398 5073
  9b, kotitalousSari Raja050 570 8214
  9c, bg/geSari Anttonen050 398 5069
  9d, ma/fy/keReijo Ojanen050 387 9788
  9e Marianne Aspelin-Hällback
  8j – 9jSari Latvala050 398 5079
  en/ruIina Himanen050 387 9782
  en/ruNinja Saastamoinen044 482 6659
  en/ruJoonas Suhonen044 416 3268
  aiMiia Ehrukainen050 398 5108
  aiAnna Huhtamäki050 398 5075
  ue,etMari Ruusuvuori050 398 5102Sijainen syyslukukauden Tiina Hartikainen
  käsityöEsa Rannikko050 387 9792
  s2 Suvi Haverinen050 398 5072
  A2-sa, B2-esMaarit Kaislaoja050 387 9612
  A2-kiina
  Opinto-ohjaajaPinja Hietanen050 387 9790
  Opinto-ohjaajaTiina Siikanen044 482 6833
  IslamAli Mohsin050 311 1659
  OrtodoksiuskontoHeini Lahtinen
  Arabia kotikielenäMaha Al-Bayati044 482 0433
  Venäjä kotikielenäAnna Bakalo044 482 0574
  Omankielinen opetusSaed Ahmed044 482 6189
  Erityisopetus, 1. – 2. lk050 387 9784
  Erityisopetus 3. – 4. luokatAnni Pasanen050 387 9793
  Erityisopetus 5. lk., bg, tePia Kaikkonen044 716 1961
  Erityisopetus 6. lk ja 8. lk. Kaisa Jussila
  Erityisopetus 7. lk Elina Kilpeläinen-Saarinen044 482 6587
  Erityisopetus, 8. lk.Katriina Kilponen044 482 0658
  Erityisopetus, 9. lk.Roosa-Maria Hovinen
  Koulunkäynninohjaajat
  1. lk.Tomas Honkanen044 482 0657
  1. lk.Nea Rauäng044 483 1678
  2. luokatJenni Djärf-Mantila
  2. luokatAnni Anttila044 482 6188
  3. luokatIlja Hujanen044 482 6643
  1c – 2cTiia Pakkala044 416 3265
  3c – 4cTiina Turunen044 482 6416
  4. lkMarjut Pajunen044 482 6125
  4dSanna Wuorinen-Weidenbacher050 398 5077
  5d – 6dIlkka Siviö050 398 5061
  5dJenna Paju
  7. lkAnu Haimakainen044 483 1708
  7eRisto Lahtinen050 3111746
  7e
  8fEero Valovaara050 398 5074
  8gRosa Ursin044 482 6588
  9e Niina Lehtonen044 416 3266
  8j – 9jAnna Järvelä044 4826642
  yläluokat, saksaJennika Lankinen044 716 1346
  alaluokat ja yläluokatKirsi Laine
  Mervi Lampola050 387 9770
  Opiskeluhuolto
  Koulukuraattori**
  Luokat 1 – 3
  Sini Korhonen050 539 1664Koululla ke – to
  Koulukuraattori**Eira Renvall050 559 7815
  Koulupsykologi**Carita Salminen044 729 7316
  Terveydenhoitaja**
  Luokat 4 – 9
  Tanja Haulismaa044 416 2797
  Terveydenhoitaja**
  Luokat 1 – 3
  Jenna Parkkinen044 482 4323Koululla ma – ti ja pe
  Sairaanhoitaja**Jenni Kärkäs044 440 6630
  Lahden hammashoitolatKeskitetty ajanvaraus040 688 8675
  TUKIPALVELUT
  KulttuuritulkkiAisha Khder044 482 0576
  Koulunuorisotyöntekijä*
  Heli Lipponen
  044 416 2730
  Nuorisotilan nuoriso-ohjaaja*Päivi Aaltonen050 387 87 90
  Nuorisotilan nuoriso-ohjaaja*Jari Lepistö044 018 74 18
  AEROLeena Karjalahti044 483 1785
  HarrasteohjaajaRonja Miinalainen044 482 6975
  IltapäiväkerhoOhjaajat044 737 9549
  TuunarikerhoSoile Kärkkäinen044 716 1960
  Talovastaava*Kai Käkelä044 482 6745
  KiinteistönhoitajaPerttu Wallgren046 920 4311
  ErikoisammattimiesTarmo Iivonen050 559 7956
  Keittiö 044 482 0828ruokapalveluvastaava Tonja Meiseri
  LaitoshuoltoKohdepuhelin044 716 1102

   

   

Yhteystiedot