Hyppää sisältöön

Salpausselän koulu

Salpausselän peruskoulussa on yläluokat 7. – 9. sekä TUVA-opetusta eli tutkintokoulutukseen valmentavaa opetusta. Oppilaita koulussa on noin 660.

Salppurin visio

Salpausselän peruskoulu on avoin ja keskusteleva koulu, jossa on ilo oppia ja opettaa. Olemme joukkuepelaajien yhteisö, jossa myös yksilöt saavat loistaa.

Ajankohtaista

Painotettuun opetukseen valittujen oppilaiden kaveritoivetta tullaan kysymään huoltajan sähköpostiin lähtevällä viestillä, jossa on linkki kaveritoiveen esittämiseen. Tämä on ainut tapa kaveritoiveen esittämiseen. Älkää lähettäkö kaveritoiveita sähköpostitse. Koulusihteeri Kaija Heinonen lähettää viestin viikon 12 aikana.

 

Yleisluokille tulevien oppilaaksiottopäätökset lähtevät 6.4., ja samassa yhteydessä lähetetään vastaava kaveritoivekysely näiden oppilaiden huoltajille.

Valinnaisaineillan tallenne katsottavissa 5.3. asti tästä linkistä 

—————————————————

Laaja-alaisen osaamisen kolmannessa jaksossa painotamme työelämätaitoja ja yrittäjyyttä (L6)Jakson aikana teemme yhteistyötä Salpausselän koulun kummiyritysten Osuuskauppa Hämeenmaan, Kempin ja Halton Marinen kanssa. Oppilaat vierailevat yrityksessä ja yritysten edustajat oppitunneilla. Lisäksi jakson aikana painotetaan puhelimen kalenterin käytön harjoittelua ja oman elämän ja aikataulujen hallinnan opettelua.

Tiedote 9. ja TUVA-luokkalaisten huoltajille yhteishausta ja jatko-opintoihin hakemisesta.

Maksuttomien, koulupäivän yhteydessä järjestettävien harrasteiden lukujärjestys tässä: Harrastelukkari syksy 2022 (002) Harrasteohjaajana toimii Laura Pulkkinen (ks. yhteystiedot). Tervetuloa!

 • Salpausselän peruskoululla on kolme kummiyritystä: Halton, Kemppi ja Osuuskauppa Hämeenmaa. Kummiyritysten kanssa tehdään yhteistyötä eri oppiaineissa koko yläkoulun ajan. Linkki kummiyrityssivustolle https://sites.google.com/edu.lahti.fi/salppurikummiyritys

  • Taitaville ja innostuneille oppilaille mahdollisuus kehittyä liikunnan harrastajina.
  • Koulun liikuntamyönteinen ilmapiiri tukee myös kilpaurheilevaa nuorta urheilijan polulla (esimerkiksi leirit, kilpailumatkat, seurayhteistyö).
  • Liikuntaa 7. luokalla 3 t/vko sekä 8.-9. luokilla /6 t vko. Edetään taidoissa pidemmälle ja kehitetään monipuolisesti oppilaan liikunnallisuutta.
  • Salpausselän ja Mukkulan liikunnan painotettuun on sama Olympiakomitean suositusten mukainen soveltuvuuskoe Lahden Suurhallissa. Koe sisältää myös koulukohtaisen osion.
  • Monipuolisesti eri ominaisuuksia mittaavat liikuntatestit ovat lähes samanlaiset tytöille ja pojille, joissakin osioissa huomioidaan fyysiset eroavuudet. Soveltuvuuskokeeseen voi tutustua osoitteessa soveltuvuuskoe.fi.
  • Salpausselän liikuntapainotteiseen opetukseen valitaan 72 oppilasta.
  • 7. luokalla kaikille liikuntapainotteisen oppilaille tarjotaan Olympiakomitean tuottamaa urheilijaksi kasvamisen oppisisältöä tukemaan urheilijapolkua, esimerkiksi kotitaloudessa, terveystiedossa ja kerhotoimintana.
  • 8. luokalta alkaen tarjotaan tavoitteellisesti urheilijapolkua suunnitteleville liikuntaa ja urheilijaksi kasvamisen oppisisältöjä valinnaisaineina ja osana urheiluluokkakokeilua edellyttäen, että Lahden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehdään asiaan liittyvät muutokset.
  • Valinnaisaineryhmiä muodostettaessa huomioidaan oppilaan harrastama laji ja tehdään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Urheiluseuroilta pyydetään arvio nuoren senhetkisestä sitoutumisesta urheiluharrastukseen. Ennen valinnaisaineryhmien muodostamista halukkaat oppilaat haastatellaan ja kartoitetaan heidän tavoitteitaan urheilijan polulle.
  • Toimintatapa antaa nuorelle aikaa opetella yläkoulussa opiskelua ennen tavoitteellisemman urheilijapolun valintaa sekä opettajille lisäaikaa tutustua nuoreen.
  • Kaikkien liikuntapainotteisten oppilaiden koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista tuetaan. Nuoren tulee olla motivoitunut myös muuhun koulunkäyntiin.
  • Opetellaan harjoittelemaan, asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita niin liikuntaan kuin opiskeluun,fyysistä ja henkistä vaihtelua viikko-ohjelmaan.
  • Koulupäivän yhteyteen on mahdollisuus liittää seuroissa tapahtuvaa harjoittelua esim. torstaiaamuisin, mahdollisesti myös tiistaiaamuisin.. Yhteistyössä urheiluseurojen ja kodin kanssa haetaan kullekin oppilaalle sopiva liikunnan kokonaismäärä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
  • Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.
 • Lukuvuosisuunnitelma kokonaisuutena on nähtävillä wilmassa kohdassa vuosisuunnittelu.

  Salppuri_Yksikkokohtainen_oppilashuoltosuunnitelma 2022-2025

  Lahden perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1.8.2022 alkaen

  • Luonnontieteistä kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa jatko-opintovalmiuksiaan.
  • Luma-luokkalaiset vaeltavat luonnossa, ihmettelevät öistä tähtitaivasta, käyvät messuilla ja tutustumiskäynneillä, mikroskopoivat, tekevät kemiassa paljon käytännön töitä.
  • Uudet luonnontieteiden tilat ajanmukaisine välineineen.
  • Luma-aineita: 7. luokalla 1 t/vko tiedeopetusta, 8. luokalla 3 t/vko tähtitiedettä ja teknologiaa sekä 9. luokalla 2 t/vko ympäristöasioita ja matematiikkaa
  • Länsiharjun peruskoulun luma-painotteisilta luokilta 3.-6. oppilaat voivat halutessaan jatkaa Salpausselän 7.-9. luma-painotettuun opetukseen ilman soveltuvuuskokeita.
  • Uusille luma-hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe.
  • Salpausselän luma –luokalle otetaan enintään 32 oppilasta (määrä sisältää Länsiharjun koulun luma-painotteisesta opetuksesta tulevat oppilaat).
  • Lahden yhteiskoulun LYKin luma-painotettuun on oma erillinen hakumenettely, mutta soveltuvuuskokeet yhteiset.
  • Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.
 • Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen, opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Yläkoulun aikana oppilas harjoittelee tulevaisuuden suunnittelua ja opintoja koskevien valintojen tekemistä. Tarvittaessa oppilas saa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta. Arvion tehostetun oppilaanohjauksen tarpeesta tekee opinto-ohjaaja.

  Ohjaustyötä tekee koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Salpausselän peruskoulun opinto-ohjaajat ovat:

  • Jyrki Lempinen, luokat 7ADH, 8 ADH ja 9HJ 050-3985182, 0400 587080
  • Suvi Pölönen, luokat 7CFG, 8CFG ja 9ACE  044-7256302
  • Juhani Salakka luokat 7BEJ, 8BEJ, 9BDFG 050-5391682

  Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

  TET-jaksot lukuvuonna 2022-2023

  9. lk: 8.-21.12.2022

  8. lk: 11.-14.4.2023

  7. lk ovat TETissä kaksi päivää koulun ruokalassa ja yhden huoltajan työpaikalla.

  Lahden seudun TET-paikkoihin voi tutustua osoitteessa: https://sites.google.com/view/lahtitet/tet-paikat

  9. ja 10. luokkalaisten yhteishaku jatko-opintoihin on helmi-maaliskuussa 2023

  Yhteishaussa voi hakea ammatilliseen perustutkintoon, lukiokoulutukseen, TUVA-koulutukseen (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus), vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja kansanopistossa järjestettävään oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen (opistovuosi oppivelvollisille).

  Haku tehdään osoitteessa opintopolku.fi 

  Vanhempainillan materiaalit: Yhteishaku 2022

  Yhteishaku- ja jatko-opintoinfo

 • Vastuuopettaja on Ursula Manninen 050 3111 664, ursula.manninen@edu.lahti.fi

  TUVA-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen yksittäisiä arvosanoja sekä suorittaa yksittäisiä puuttuvia arvosanoja.

  TUVA-koulutuksen aikana opiskelijaa ohjataan jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan.

  TUVA-koulutukseen haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa, lisäksi yhteishakutulosten saapumisen jälkeen kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa kysyä mahdollisia vapaita paikkoja suoraan Salpausselän peruskoulun rehtorilta. Opiskelupaikan edellytyksenä on suoritettu perusopetuksen oppimäärä. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös Lahden ulkopuolisia hakijoita.

  Jokaiselle aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti. Suunnitelmaan kirjataan opintojen yksilöllinen rakentuminen ja eteneminen, jatko-opintosuunnitelma sekä opiskelijan opetusta, ohjausta ja tukea koskevat tiedot. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa opintojen edetessä.

  TUVA-opintojen aikana suoritetut lukion opintojaksot tai ammatillisen perustutkinnon osat luetaan hyväksi tulevissa toisen asteen opinnoissa. Lisäksi suoritetuista TUVA-opinnoista saa ammatillisen perustutkinnon yhteishaussa lisäpisteitä.

  Työelämätaitoja opiskellaan yhteistyössä Salpausselän peruskoulun yrityskummien ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa.

  Tutkintoon valmentavan koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja opiskelijalla on oikeus saada opetusta sekä ohjausta 29 oppituntia viikossa, kun oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

  Opiskelija voi kesken TUVA -koulutuksen hakeutua suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hän on saavuttanut riittävät valmiudet. Tällöin hänen pitää olla suorittanut vähintään 19 viikkoa (50%) TUVA -opintoja. Myös siirtymät tutkintotavoitteisesta koulutuksesta TUVA -koulutukseen on mahdollista.

  Kysy lisää

  • Opinto-ohjaaja Jyrki Lempinen, jyrki.lempinen@edu.lahti.fi; puh. 050 3985182
  • TUVA-opintojen vastuuopettaja Ursula Manninen, 050 3111 664, ursula.manninen@edu.lahti.fi
 • Tuntijako ja yleisesittely:

  Valinnaisaineet_Salppuri

  8. luokan valinnaisaine-esittelyt:

  https://sway.office.com/vKce1DTayAmLXWhM?ref=Link&loc=play

  9. luokan valinnaisaine-esittelyt:

  https://sway.office.com/XiUibKdvaV5mJcBP?ref=Link&loc=play

 • Yhteysopettajana lukuvuonna 2022-23 toimii Hilkka Hassinen p. 050 311 1559

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 •  

  OPETUSHENKILÖSTÖ  
  Sähköposti, rehtorit, koulusihteerit: etunimi.sukunimi@lahti.fiSähköposti, opettajat, ohjaajat: etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi
  NimiPuhelinnumeroNimike
  Karjalainen Markku
  050 559 7976rehtori
  Alava Hanna050 398 5180apulaisrehtori
  Ollikka Jaana044 716 1703koulusihteeri (ma-ke)
  Kaija Heinonen 044 416 2838koulusihteeri (ke-pe)
  Vesala Ida, ida.vesala@paijatha.fi044 416 2787terveydenhoitaja
  Passila Heidi, heidi.passila@paijatha.fi050 539 1662koulupsykologi
  Kähkönen Sari, sari.kahkonen@paijatha.fi050 398 5170koulukuraattori
  Caviezel Philipp044 482 6924koulunkäynninohjaaja
  Karisto Bertta (Huotari Birgit vv.)050 383 6521koulunkäynninohjaaja / 8. luokat
  Koskela Mikko044 482 6328koulunkäynninohjaaja / JOPO
  Merisalo Riku044 725 6301koulunkäynninohjaaja / JOPO
  Pippuri Eedit044 482 6741koulunkäynninohjaaja / 7. luokat, kuljetusvastaava
  Pulkkinen Laura044 482 6825harrasteohjaaja
  Saikkonen Veera (Vilamaa Susanna vv.)044 018 7396koulunkäynninohjaaja / 9. luokat
  Zyab Waad050 311 1572koulunkäynninohjaaja / MAVA
  Sähköposti, opettajat: etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi
  Nimi

  Puhelinnro
  Valvontaluokka, aineet
  Arvela Kirsi050 311 15518G, ma, fy, ke
  Hannula Heikki050 518 0013mu
  Hassinen Hilkka050 311 15598B, ko, te
  Helminen Susan044 725 60168E, li, te
  Himanen Juha044 018 71497D, li
  Hylkilä Satu050 518 0016ks
  Hämäläinen Outi044 018 7390ait
  Juhola Saija050 311 1553en, ru
  Jääskeläinen Tarja050 311 15557F, ai
  Karjalainen Markku050 559 7976rehtori
  Katajisto Eerika
  (Blomqvist Outi vv.)
  044 482 63309E, li, te
  Kivistö Tuija044 416 40559J, ue
  Kortelainen Kari050 311 15588F, hi, yh
  Koukka Riikka044 482 65948C, ma, fy
  Kukkonen Kari 044 482 6595ma, tvt
  Kärnä Tommi044 018 7462erityisopettaja 9-luokat
  Lahti Sini050 311 1568JOPO 8-9B
  Lehmusto Minna044 725 60348D, en, sa
  Lempinen Jyrki050 398 5182oppilaanohjaus
  Lindqvist Juha044 416 44089C, ma, fy
  Lintula Anu
  (Saresma Saana vv.)
  050 398 5134bi, ge
  Manninen Ursula050 311 1664TUVA
  Marjamaa Antti044 725 6029JOPO 8-9A
  Marttinen Anu050 311 1562ko
  Niemikallio Pauliina050 311 15547C, en, ru
  Nykänen Janne050 311 15737H, ke, fy, ma
  Närhi Kimmo044 018 7412MAVA torstai- perjantai
  Palmroos Anna-Mari050 311 1564ra, en
  Pere-Simola Pirjo
  (Hahtola Leena vv.)
  044 416 4056 ai
  Porkkala Virpi044 416 47829F, bi, ge
  Pulkkanen Arto050 559 7841li
  Pölönen Suvi044 725 6302oppilaanohjaus
  Ryhänen Helleni050 311 15669H, ai
  Salakka Juhani050 539 1682oppilaanohjaus
  Salmi Tiina044 482 60727A, ru, en
  Salokangas Markus050 311 1648uo
  Savola Janne044 482 63297J, hi, yh
  Simberg Jouni050 311 15677G, tn, ma
  Sipi Joona044 790 9525erityisopettaja 7-luokat
  Sirviö Pirjo044 482 6596MAVA maanantai-keskiviikko
  Sivén Elina050 518 0154ai
  Sopanen Marjo044 725 60379B, ru, sa
  Syrjäniemi Riku050 518 4565tn
  Termonen Minna044 725 60428H, fy, ke
  Toiviainen Päivi050 311 15699A, ma, fy, ke
  Toivola Iina044 482 0583ai
  Tuomi Riina050 311 15749G, hi, yh
  Tuuli Mariikka050 559 78427E, li
  Tuuliainen Tane
  (Koponen Katianne vv.)
  0447256047bi, ge
  Tyni Saul050 387 9641ku
  Uusikylä Jane044 416 44108J, ko, te
  Vakkilainen Juha050 311 15717B, ku
  Vihervuori Henna050 518 0023ko
  Väisänen Jukka044 725 60199D, li
  Wahlstén Maarit050 518 00178A, ma, fy, ke
  Wärtö Airi050 311 1550erityisopettaja 8-luokat

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.