Hyppää sisältöön

Salpausselän koulu

Salpausselän peruskoulussa on yläluokat 7. – 9. sekä lisäopetusta perusopetuksen jälkeen, ent. 10. luokka. Oppilaita koulussa on noin 600.

Salpausselän peruskoulu on avoin ja keskusteleva koulu, jossa on ilo oppia ja opettaa. Olemme joukkuepelaajien yhteisö, jossa myös yksilöt saavat loistaa.

 • Koulu alkaa keskiviikkona 10.8. neljän tunnin koulupäivänä luokanvalvojan johdolla:

  • 7lk kello 9.10 – 13.05
  • 8lk kello 10.10 – 14.15
  • 9lk kello 10.10 – 14.15

  Ota sellainen laukku/reppu mukaan, että pysyt ottamaan haltuusi Chromebookin jo ensimmäisenä koulupäivänä. Luokanvalvojat löytyvät yhteystietojen kohdalta.

  Torstaista 11.8. alkaen opiskellaan muuten lukujärjestyksen mukaisesti, mutta to+pe kaikilla luokilla on luokanvalvojan tunti kello 10.10.

 • Salpausselän peruskoululla on kolme kummiyritystä: Halton, Kemppi ja Osuuskauppa Hämeenmaa. Kummiyritysten kanssa tehdään yhteistyötä eri oppiaineissa koko yläkoulun ajan. Linkki kummiyrityssivustolle https://sites.google.com/edu.lahti.fi/salppurikummiyritys

  • Taitaville ja innostuneille oppilaille mahdollisuus kehittyä liikunnan harrastajina.
  • Koulun liikuntamyönteinen ilmapiiri tukee myös kilpaurheilevaa nuorta urheilijan polulla (esimerkiksi leirit, kilpailumatkat, seurayhteistyö).
  • Liikuntaa 7. luokalla 3 t/vko sekä 8.-9. luokilla /6 t vko. Edetään taidoissa pidemmälle ja kehitetään monipuolisesti oppilaan liikunnallisuutta.
  • Salpausselän ja Mukkulan liikunnan painotettuun on sama Olympiakomitean suositusten mukainen soveltuvuuskoe Lahden Suurhallissa. Koe sisältää myös koulukohtaisen osion.
  • Monipuolisesti eri ominaisuuksia mittaavat liikuntatestit ovat lähes samanlaiset tytöille ja pojille, joissakin osioissa huomioidaan fyysiset eroavuudet. Soveltuvuuskokeeseen voi tutustua osoitteessa soveltuvuuskoe.fi.
  • Salpausselän liikuntapainotteiseen opetukseen valitaan 72 oppilasta.
  • 7. luokalla kaikille liikuntapainotteisen oppilaille tarjotaan Olympiakomitean tuottamaa urheilijaksi kasvamisen oppisisältöä tukemaan urheilijapolkua, esimerkiksi kotitaloudessa, terveystiedossa ja kerhotoimintana.
  • 8. luokalta alkaen tarjotaan tavoitteellisesti urheilijapolkua suunnitteleville liikuntaa ja urheilijaksi kasvamisen oppisisältöjä valinnaisaineina ja osana urheiluluokkakokeilua edellyttäen, että Lahden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehdään asiaan liittyvät muutokset.
  • Valinnaisaineryhmiä muodostettaessa huomioidaan oppilaan harrastama laji ja tehdään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Urheiluseuroilta pyydetään arvio nuoren senhetkisestä sitoutumisesta urheiluharrastukseen. Ennen valinnaisaineryhmien muodostamista halukkaat oppilaat haastatellaan ja kartoitetaan heidän tavoitteitaan urheilijan polulle.
  • Toimintatapa antaa nuorelle aikaa opetella yläkoulussa opiskelua ennen tavoitteellisemman urheilijapolun valintaa sekä opettajille lisäaikaa tutustua nuoreen.
  • Kaikkien liikuntapainotteisten oppilaiden koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista tuetaan. Nuoren tulee olla motivoitunut myös muuhun koulunkäyntiin.
  • Opetellaan harjoittelemaan, asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita niin liikuntaan kuin opiskeluun,fyysistä ja henkistä vaihtelua viikko-ohjelmaan.
  • Koulupäivän yhteyteen on mahdollisuus liittää seuroissa tapahtuvaa harjoittelua esim. torstaiaamuisin, mahdollisesti myös tiistaiaamuisin.. Yhteistyössä urheiluseurojen ja kodin kanssa haetaan kullekin oppilaalle sopiva liikunnan kokonaismäärä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
  • Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.
 • Lukuvuosisuunnitelma kokonaisuutena on nähtävillä wilmassa.

  Oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022

  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma lv. 2021-2022

  • Luonnontieteistä kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa jatko-opintovalmiuksiaan.
  • Luma-luokkalaiset vaeltavat luonnossa, ihmettelevät öistä tähtitaivasta, käyvät messuilla ja tutustumiskäynneillä, mikroskopoivat, tekevät kemiassa paljon käytännön töitä.
  • Uudet luonnontieteiden tilat ajanmukaisine välineineen.
  • Luma-aineita: 7. luokalla 1 t/vko tiedeopetusta, 8. luokalla 3 t/vko tähtitiedettä ja teknologiaa sekä 9. luokalla 2 t/vko ympäristöasioita ja matematiikkaa
  • Länsiharjun peruskoulun luma-painotteisilta luokilta 3.-6. oppilaat voivat halutessaan jatkaa Salpausselän 7.-9. luma-painotettuun opetukseen ilman soveltuvuuskokeita.
  • Uusille luma-hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe.
  • Salpausselän luma –luokalle otetaan enintään 32 oppilasta (määrä sisältää Länsiharjun koulun luma-painotteisesta opetuksesta tulevat oppilaat).
  • Lahden yhteiskoulun LYKin luma-painotettuun on oma erillinen hakumenettely, mutta soveltuvuuskokeet yhteiset.
  • Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.
 • Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen, opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Yläkoulun aikana oppilas harjoittelee tulevaisuuden suunnittelua ja opintoja koskevien valintojen tekemistä. Tarvittaessa oppilas saa tehostettua oppilaanohjausta. Arvion tehostetun oppilaanohjauksen tarpeesta tekee opinto-ohjaaja.

  Ohjaustyötä tekee koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Salpausselän peruskoulun opinto-ohjaajat ovat:

  • Jyrki Lempinen, luokat 7ADH, 8HJ, 9CDH 050-3985182, 0400 587080
  • Suvi Pölönen, luokat 7CFG, 8ACE ja 9BFJ 044-7256302
  • Juhani Salakka luokat 7BEJ, 8BDFG, 9AEG 050-5391682

  Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

  TET-jaksot lukuvuonna 2021-2022

  9. lk: 7.-17.12.2021

  8. lk: 11.-14.4.2022

  7. lk ovat TETissä kaksi päivää koulun ruokalassa ja yhden huoltajan työpaikalla.

  Lahden seudun TET-paikkoihin voi tutustua osoitteessa: https://sites.google.com/view/lahtitet/tet-paikat

  9. ja 10. luokkalaisten yhteishaku jatko-opintoihin on 22.2.-22.3.2022

  Yhteishaussa voi hakea ammatilliseen perustutkintoon, lukiokoulutukseen, TUVA-koulutukseen (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus), vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja kansanopistossa järjestettävään oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen (opistovuosi oppivelvollisille).

  nfodiat: https://www.lahti.fi/uploads/2021/12/98ea98bf-yhteishakuvanhempainilta-2021-1.pdf 

  Haku tehdään osoitteessa opintopolku.fi 

 • TUVA- eli tutkintoon valmentava koulutus Salpausselän koulussa

   

  TUVA-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen yksittäisiä arvosanoja sekä suorittaa yksittäisiä puuttuvia arvosanoja.

  TUVA-koulutuksen aikana opiskelijaa ohjataan jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan.

  TUVA-koulutukseen haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa, lisäksi yhteishakutulosten saapumisen jälkeen kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa kysyä mahdollisia vapaita paikkoja suoraan Salpausselän peruskoulun rehtorilta 16.6. – 21.6. ja 3.8.2022. Opiskelupaikan edellytyksenä on suoritettu perusopetuksen oppimäärä. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös Lahden ulkopuolisia hakijoita.

  Jokaiselle aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti. Suunnitelmaan kirjataan opintojen yksilöllinen rakentuminen ja eteneminen, jatko-opintosuunnitelma sekä opiskelijan opetusta, ohjausta ja tukea koskevat tiedot. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa opintojen edetessä.

  TUVA-opintojen aikana suoritetut lukion opintojaksot tai ammatillisen perustutkinnon osat luetaan hyväksi tulevissa toisen asteen opinnoissa. Lisäksi suoritetuista TUVA-opinnoista saa ammatillisen perustutkinnon yhteishaussa lisäpisteitä.

  Työelämätaitoja opiskellaan yhteistyössä Salpausselän peruskoulun yrityskummien ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa.

  Tutkintoon valmentavan koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja opiskelijalla on oikeus saada opetusta sekä ohjausta 29 oppituntia viikossa, kun oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

  Opiskelija voi kesken TUVA -koulutuksen hakeutua suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hän on saavuttanut riittävät valmiudet. Tällöin hänen pitää olla suorittanut vähintään 19 viikkoa (50%) TUVA -opintoja. Myös siirtymät tutkintotavoitteisesta koulutuksesta TUVA -koulutukseen on mahdollista.

   

  Koulun osoite:

  • Salpausselän koulu, Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti

  Yhteystiedot

  • Salpausselän koulun rehtori Markku Karjalainen, markku.karjalainen@lahti.fi; puh. 050 5597976
  • Opinto-ohjaaja Jyrki Lempinen, jyrki.lempinen@edu.lahti.fi; puh. 050 3985182
  • TUVA-opintojen vastuuopettaja Ursula Manninen (1.8.2022 alkaen), ursula.manninen@edu.lahti.fi

   

 • Tuntijako ja yleisesittely:

  Valinnaisaineet_Salppuri

  8. luokan valinnaisaine-esittelyt:

  https://sway.office.com/vKce1DTayAmLXWhM?ref=Link&loc=play

  9. luokan valinnaisaine-esittelyt:

  https://sway.office.com/XiUibKdvaV5mJcBP?ref=Link&loc=play

 • Yhteysopettajana lukuvuonna 2022-23 toimii Hilkka Hassinen p. 050 311 1559

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 •  

  OPETUSHENKILÖSTÖ  
  Sähköposti, rehtorit, koulusihteerit: etunimi.sukunimi@lahti.fiSähköposti, opettajat: etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi
  NimiPuhelinnumeroNimike
  Karjalainen Markku
  050 559 7976rehtori
  Alava Hanna050 398 5180apulaisrehtori
  Nieminen Paula044 416 2838koulusihteeri (ke-pe)
  Ollikka Jaana044 716 1703koulusihteeri (ma-ke)
  Vesala Ida044 416 2787terveydenhoitaja
  Vesala Ida sähköposti:ida.vesala@phhyky.fi
  Passila Heidi050 539 1662koulupsykologi
  Pasanen Jussi050 398 5170koulukuraattori
  Huotari Birgit050 383 6521koulunkäynninohjaaja, kuljetusvastaava
  Koskela Mikko044 482 6328koulunkäynninohjaaja
  044 482 6595koulunkäynninohjaaja
  Pippuri Eedit044 482 6741koulunkäynninohjaaja
  Vilamaa Susanna044 018 7396koulunkäynninohjaaja
  Merisalo Riku044 725 6301koulunkäynninohjaaja
  Velin Toni044 4826924koulunkäynninohjaaja
  Sähköposti, opettajat: etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi
  Nimi

  Puhelinnro
  Valvontaluokka, aineet
  Arvela Kirsi050 311 15518G, ma, fy, ke
  Blomqvist Outi, sij. Erika Katajisto044 482 6330li, te
  Hahtola Leena, sij. Pirjo Pere-Simola044 482 0583 ai
  Hannula Heikki050 518 0013mu
  Hassinen Hilkka050 311 15598B, ko, te
  Helminen Susan044 725 60168E, li, te
  Himanen Juha044 018 71497D, li
  Hylkilä Satu050 518 0016ks
  Hämäläinen Outi044 018 7390ait
  Juhola Saija050 311 1553en, ru
  Juurikka Jussi050 311 15619E, ma, tvt
  Jääskeläinen Tarja050 311 15557F, ai
  Karjalainen Markku050 559 7976rehtori
  Kivistö Tuija044 416 40559J, ue
  Koponen Katianne0447256047bi, ge
  Kortelainen Kari050 311 15588F, hi, yh
  Koukka Riikka044 482 65948C, ma, fy
  Kärnä Tommi044 018 7462erityisopettaja 9-luokat
  Lahti Sini050 311 1568JOPO 8-9B
  Lehmusto Minna044 725 60348D, en, sa
  Lempinen Jyrki050 398 5182oppilaanohjaus
  Lindqvist Juha044 416 44089C, ma, fy
  Manninen UrsulaTUVA
  Marjamaa Antti044 725 6029JOPO 8-9A
  Marttinen Anu050 311 1562ko
  Niemikallio Pauliina050 311 15547C, en, ru
  Nykänen Janne050 311 15737H, ke, fy
  Palmroos Anna-Mari050 311 1564ra, en
  Porkkala Virpi044 416 47829F, bi, ge
  Pulkkanen Arto050 559 7841li
  Pölönen Suvi044 725 6302oppilaanohjaus
  Ryhänen Helleni050 311 15669H, ai
  Salakka Juhani050 539 1682oppilaanohjaus
  Salmi Tiina044 482 60727A, ru, en
  Salokangas Markus050 311 1648uo
  Saresma Saana, sij. Anu Lintula050 398 5134bi, ge
  Savola Janne044 482 63297J, hi, yh
  Simberg Jouni050 311 15677G, tn, ma
  Sipi Joona044 482 6596erityisopettaja 7-luokat
  Sivén Elina050 518 0154ai
  Sopanen Marjo044 725 60379B, ru, sa
  Syrjäniemi Riku050 518 4565tn
  Termonen Minna044 725 60428H, fy, ke
  Toiviainen Päivi050 311 15699A, ma, fy, ke
  Toivola Iina044 416 4056ai
  Tuomi Riina050 311 15749G, hi, yh
  Tuuli Mariikka050 559 78427E, li
  Tyni Saul050 387 9641ku
  Uusikylä Jane044 416 44108J, ko, te
  Vakkilainen Juha050 311 15717B, ku
  Vihervuori Henna050 518 0023ko
  Väisänen Jukka044 725 60199D, li
  Wahlstén Maarit050 518 00178A, ma, fy, ke
  Wärtö Airi050 311 1550erityisopettaja 8-luokat

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.