Hyppää sisältöön

Salpausselän koulu

Salpausselän peruskoulussa on yläluokat 7. – 9. sekä TUVA-opetusta eli tutkintokoulutukseen valmentavaa opetusta. Oppilaita koulussa on noin 660.

Salppurin visio

Salpausselän peruskoulu on avoin ja keskusteleva koulu, jossa on ilo oppia ja opettaa. Olemme joukkuepelaajien yhteisö, jossa myös yksilöt saavat loistaa.

Ajankohtaista

7. luokan vanhempainilta on  keskiviikkona 27.9.2023 klo 18-20.


Laaja-alaisen osaamisen ensimmäisessä jaksossa painotetaan ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelua. Oppiaineiden tunneilla pohditaan millaiset opiskelurutiinit ja opiskelutavat ovat toimivia eri aineissa.

 • Salpausselän peruskoululla on kolme kummiyritystä: Halton, Kemppi ja Osuuskauppa Hämeenmaa. Kummiyritysten kanssa tehdään yhteistyötä eri oppiaineissa koko yläkoulun ajan. Linkki kummiyrityssivustolle https://sites.google.com/edu.lahti.fi/salppurikummiyritys

  • Taitaville ja innostuneille oppilaille mahdollisuus kehittyä liikunnan harrastajina.
  • Koulun liikuntamyönteinen ilmapiiri tukee myös kilpaurheilevaa nuorta urheilijan polulla (esimerkiksi leirit, kilpailumatkat, seurayhteistyö).
  • Liikuntaa 7. luokalla 3 t/vko sekä 8.-9. luokilla /6 t vko. Edetään taidoissa pidemmälle ja kehitetään monipuolisesti oppilaan liikunnallisuutta.
  • Salpausselän ja Mukkulan liikunnan painotettuun on sama Olympiakomitean suositusten mukainen soveltuvuuskoe Lahden Suurhallissa. Koe sisältää myös koulukohtaisen osion.
  • Monipuolisesti eri ominaisuuksia mittaavat liikuntatestit ovat lähes samanlaiset tytöille ja pojille, joissakin osioissa huomioidaan fyysiset eroavuudet. Soveltuvuuskokeeseen voi tutustua osoitteessa soveltuvuuskoe.fi.
  • Salpausselän liikuntapainotteiseen opetukseen valitaan 72 oppilasta.
  • 7. luokalla kaikille liikuntapainotteisen oppilaille tarjotaan Olympiakomitean tuottamaa urheilijaksi kasvamisen oppisisältöä tukemaan urheilijapolkua, esimerkiksi kotitaloudessa, terveystiedossa ja kerhotoimintana.
  • 8. luokalta alkaen tarjotaan tavoitteellisesti urheilijapolkua suunnitteleville liikuntaa ja urheilijaksi kasvamisen oppisisältöjä valinnaisaineina ja osana urheiluluokkakokeilua edellyttäen, että Lahden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehdään asiaan liittyvät muutokset.
  • Valinnaisaineryhmiä muodostettaessa huomioidaan oppilaan harrastama laji ja tehdään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Urheiluseuroilta pyydetään arvio nuoren senhetkisestä sitoutumisesta urheiluharrastukseen. Ennen valinnaisaineryhmien muodostamista halukkaat oppilaat haastatellaan ja kartoitetaan heidän tavoitteitaan urheilijan polulle.
  • Toimintatapa antaa nuorelle aikaa opetella yläkoulussa opiskelua ennen tavoitteellisemman urheilijapolun valintaa sekä opettajille lisäaikaa tutustua nuoreen.
  • Kaikkien liikuntapainotteisten oppilaiden koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista tuetaan. Nuoren tulee olla motivoitunut myös muuhun koulunkäyntiin.
  • Opetellaan harjoittelemaan, asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita niin liikuntaan kuin opiskeluun,fyysistä ja henkistä vaihtelua viikko-ohjelmaan.
  • Koulupäivän yhteyteen on mahdollisuus liittää seuroissa tapahtuvaa harjoittelua esim. torstaiaamuisin, mahdollisesti myös tiistaiaamuisin.. Yhteistyössä urheiluseurojen ja kodin kanssa haetaan kullekin oppilaalle sopiva liikunnan kokonaismäärä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
  • Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.
  • Luonnontieteistä kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa jatko-opintovalmiuksiaan.
  • Luma-luokkalaiset vaeltavat luonnossa, ihmettelevät öistä tähtitaivasta, käyvät messuilla ja tutustumiskäynneillä, mikroskopoivat, tekevät kemiassa paljon käytännön töitä.
  • Uudet luonnontieteiden tilat ajanmukaisine välineineen.
  • Luma-aineita: 7. luokalla 1 t/vko tiedeopetusta, 8. luokalla 3 t/vko tähtitiedettä ja teknologiaa sekä 9. luokalla 2 t/vko ympäristöasioita ja matematiikkaa
  • Länsiharjun peruskoulun luma-painotteisilta luokilta 3.-6. oppilaat voivat halutessaan jatkaa Salpausselän 7.-9. luma-painotettuun opetukseen ilman soveltuvuuskokeita.
  • Uusille luma-hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe.
  • Salpausselän luma –luokalle otetaan enintään 32 oppilasta (määrä sisältää Länsiharjun koulun luma-painotteisesta opetuksesta tulevat oppilaat).
  • Lahden yhteiskoulun LYKin luma-painotettuun on oma erillinen hakumenettely, mutta soveltuvuuskokeet yhteiset.
  • Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.
 • Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen, opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Yläkoulun aikana oppilas harjoittelee tulevaisuuden suunnittelua ja opintoja koskevien valintojen tekemistä. Tarvittaessa oppilas saa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta. Arvion tehostetun oppilaanohjauksen tarpeesta tekee opinto-ohjaaja.

  Ohjaustyötä tekee koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Salpausselän peruskoulun opinto-ohjaajat ovat:

  • Jyrki Lempinen, luokat 7ADH, 8ADH ja 9ADH 050-3985182, 0400 587080
  • Suvi Pölönen, luokat 7 CEF, 8CFG ja 9CFG  044-7256302
  • Juhani Salakka luokat 7BGJ, 8BEJ, 9BEJ 050-5391682

  Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

  TET-jaksot lukuvuonna 2023-24

  • TET-jaksot järjestetään hajautetusti eli puolet luokan oppilaista on kerrallaan TETissä.
  • 8. luokilla järjestetään yhden viikon mittainen TET-jakso: 1 . ryhmä 25.-28.3.2024 ja 2. ryhmä 2.-5.4.2024
  • 9. luokalla järjestetään kahden viikon mittainen TET-jakso. 1. ryhmä 8.-19.1. 2024 ja 2. ryhmä 22.1. – 2.2.2024

  7. lk ovat TETissä kaksi päivää koulun ruokalassa ja yhden huoltajan työpaikalla.

  Lahden seudun TET-paikat

 • Vastuuopettaja on Ursula Manninen 050 3111 664, ursula.manninen@edu.lahti.fi

  TUVA-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen yksittäisiä arvosanoja sekä suorittaa yksittäisiä puuttuvia arvosanoja.

  TUVA-koulutuksen aikana opiskelijaa ohjataan jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan.

  TUVA-koulutukseen haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa, lisäksi yhteishakutulosten saapumisen jälkeen kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa kysyä mahdollisia vapaita paikkoja suoraan Salpausselän peruskoulun rehtorilta. Opiskelupaikan edellytyksenä on suoritettu perusopetuksen oppimäärä. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös Lahden ulkopuolisia hakijoita.

  Jokaiselle aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti. Suunnitelmaan kirjataan opintojen yksilöllinen rakentuminen ja eteneminen, jatko-opintosuunnitelma sekä opiskelijan opetusta, ohjausta ja tukea koskevat tiedot. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa opintojen edetessä.

  TUVA-opintojen aikana suoritetut lukion opintojaksot tai ammatillisen perustutkinnon osat luetaan hyväksi tulevissa toisen asteen opinnoissa. Lisäksi suoritetuista TUVA-opinnoista saa ammatillisen perustutkinnon yhteishaussa lisäpisteitä.

  Työelämätaitoja opiskellaan yhteistyössä Salpausselän peruskoulun yrityskummien ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa.

  Tutkintoon valmentavan koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja opiskelijalla on oikeus saada opetusta sekä ohjausta 29 oppituntia viikossa, kun oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

  Opiskelija voi kesken TUVA -koulutuksen hakeutua suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hän on saavuttanut riittävät valmiudet. Tällöin hänen pitää olla suorittanut vähintään 19 viikkoa (50%) TUVA -opintoja. Myös siirtymät tutkintotavoitteisesta koulutuksesta TUVA -koulutukseen on mahdollista.

  Kysy lisää

  • Opinto-ohjaaja Jyrki Lempinen, jyrki.lempinen@edu.lahti.fi; puh. 050 3985182
  • TUVA-opintojen vastuuopettaja Ursula Manninen, 050 3111 664, ursula.manninen@edu.lahti.fi
 • Tuntijako ja yleisesittely:

  Valinnaisaineet_Salppuri

  8. luokan valinnaisaine-esittelyt:

  https://sway.office.com/vKce1DTayAmLXWhM?ref=Link&loc=play

  9. luokan valinnaisaine-esittelyt:

  https://sway.office.com/XiUibKdvaV5mJcBP?ref=Link&loc=play

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Yhteysopettajana lukuvuonna 2023-24 toimii Hilkka Hassinen p. 050 311 1559

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 •  

  OPETUSHENKILÖSTÖ  
  Sähköposti, rehtorit, koulusihteerit: etunimi.sukunimi@lahti.fiSähköposti, opettajat, ohjaajat: etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi
  NimiPuhelinnumeroNimike
  Karjalainen Markku
  050 559 7976rehtori
  Alava Hanna050 398 5180apulaisrehtori
  Ollikka Jaana044 716 1703koulusihteeri (ma-ke)
  Kaija Heinonen 044 416 2838koulusihteeri (ke-pe)
  Vesala Ida, ida.vesala@paijatha.fi044 416 2787terveydenhoitaja
  Passila Heidi, heidi.passila@paijatha.fi050 539 1662koulupsykologi
  Kähkönen Sari, sari.kahkonen@paijatha.fi050 398 5170koulukuraattori
  Beski Yasmin044 482 6924koulunkäynninohjaaja
  Koskela Mikko044 482 6328koulunkäynninohjaaja / JOPO
  Pippuri Eedit044 482 6741koulunkäynninohjaaja / 8. luokat, kuljetusvastaava
  Pulkkinen Laura044 482 6825harrasteohjaaja
  Saikkonen Veera (Vilamaa Susanna vv.)044 018 7396koulunkäynninohjaaja / 7. luokat
  Ursin Rosa, (Huotari Birgit vv)050 383 6521koulunkäynninohjaaja / 9. luokat
  Salmi Anne044 725 6301koulunkäynninohjaaja / JOPO
  Sinijärvi Milla (Ljudmila)044 725 6019koulunkäynninohjaaja
  Sähköposti, opettajat: etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi
  Nimi

  Puhelinnro
  Valvontaluokka, aineet
  Aalto Nelli
  (Saresma Saana vv.)
  050 398 5134bi, ge
  Arvela Kirsi050 311 15519G, ma, fy, ke
  Haavisto Katariina (Vakkilainen Juha vv.)050 311 15717H, ku
  Hahtola Leena 044 482 05837G, ai
  Hannula Heikki050 518 00137B, mu
  Hassinen Hilkka050 311 15599B, ko, te
  Helminen Susan044 725 60169E, li, te
  Himanen Juha044 018 71498D, li
  Hylkilä Satu050 518 0016ks
  Hämäläinen Outi044 018 7390S2 eli ait
  Juhola Saija050 311 1553en, ru
  Jääskeläinen Tarja050 311 15558F, ai
  Katajisto Erika (Blomqvist Outi vv.)
  044 482 6330 li, te
  Keltakangas Jane044 416 44109J, ko, te
  Koponen Katianne 0447256047bi, ge
  Koukka Riikka044 482 65949C, ma, fy
  Kukkonen Kari 044 482 6595ma, tvt
  Kärnä Tommi044 018 7462erityisopettaja 7. luokat
  Laatunen Susanna044 482 6072ru, en
  Lahti Sini050 311 1568JOPO 8-9B
  Lehmusto Minna044 725 60349D, en, sa
  Lempinen Jyrki050 398 5182oppilaanohjaus
  Lindqvist Juha044 416 44087E, ma, fy
  Manninen Ursula050 311 1664TUVA
  Marjamaa Antti044 725 6029JOPO 8-9A
  Marttinen Anu050 311 1562ko
  Mela Mikko050 311 1648uo
  Mikkonen Jaakko050 311 1741li
  Niemikallio Pauliina050 311 15548C, en, ru
  Nykänen Janne050 311 15738H, ke, fy, ma
  Palmroos Anna-Mari050 311 1564ra, en
  Pere-Simola Pirjo
  044 482 0583ai , ait
  Pulkkanen Arto050 559 7841li
  Pölönen Suvi044 725 6302oppilaanohjaus
  Ruusuvuori Mari044 416 40558A, ue
  Ryhänen Helleni050 311 1566ai
  Salakka Juhani050 539 1682oppilaanohjaus
  Savola Janne044 482 63298J, hi, yh
  Simberg Jouni050 311 15678G, tn, ma
  Sipi Joona044 790 9525erityisopettaja 8. luokat
  Sirviö Pirjo044 482 6596
  Sivén Elina050 518 0154ai
  Sopanen Marjo044 725 6037ru, sa
  Syrjäniemi Riku050 518 4565tn
  Termonen Minna044 725 60429H, fy, ke
  Toiviainen Päivi050 311 15697D, ma, fy, ke
  Timonen Elina (Kortelainen Kari vv.)044 018 74129F, hi, yh
  Tuomi Riina050 311 15747J, hi, yh
  Tuuli Mariikka050 559 78428E, li
  Tuuliainen Virpi044 416 47827C, bi, ge
  Tyni Saul050 387 9641ku
  Vihervuori Henna050 518 0023ko
  Wahlstén Maarit050 518 00179A, ma, fy, ke
  Wärtö Airi050 311 1550erityisopettaja 9. luokat
  (Kortelainen Kari vv.)(050 311 1558)(9F, hi, yh)

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.