Hyppää sisältöön

Salpausselän koulu

Salpausselän peruskoulussa on yläluokat 7. – 9. sekä lisäopetusta perusopetuksen jälkeen, ent. 10. luokka. Oppilaita koulussa on noin 600.

Salpausselän peruskoulu on avoin ja keskusteleva koulu, jossa on ilo oppia ja opettaa. Olemme joukkuepelaajien yhteisö, jossa myös yksilöt saavat loistaa.

 • 7. luokkalaisten huoltajille valinnaisaineinfo Teamsillä tiistaina 22.2. klo 18. Linkki tulee wilmaviestillä koteihin.

  9. ja 10. luokkalaisten yhteishaku jatko-opintoihin on 22.2.-22.3.2022

  Yhteishaussa voi hakea ammatilliseen perustutkintoon, lukiokoulutukseen, TUVA-koulutukseen (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus), vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja kansanopistossa järjestettävään oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen (opistovuosi oppivelvollisille).

  Infodiat: https://www.lahti.fi/uploads/2021/12/98ea98bf-yhteishakuvanhempainilta-2021-1.pdf 

  Haku tehdään osoitteessa opintopolku.fi 

   

   

 • Salpausselän peruskoululla on kolme kummiyritystä: Halton, Kemppi ja Osuuskauppa Hämeenmaa. Kummiyritysten kanssa tehdään yhteistyötä eri oppiaineissa koko yläkoulun ajan. Linkki kummiyrityssivustolle https://sites.google.com/edu.lahti.fi/salppurikummiyritys

  • Taitaville ja innostuneille oppilaille mahdollisuus kehittyä liikunnan harrastajina.
  • Koulun liikuntamyönteinen ilmapiiri tukee myös kilpaurheilevaa nuorta urheilijan polulla (esimerkiksi leirit, kilpailumatkat, seurayhteistyö).
  • Liikuntaa 7. luokalla 3 t/vko sekä 8.-9. luokilla /6 t vko. Edetään taidoissa pidemmälle ja kehitetään monipuolisesti oppilaan liikunnallisuutta.
  • Salpausselän ja Mukkulan liikunnan painotettuun on sama Olympiakomitean suositusten mukainen soveltuvuuskoe Lahden Suurhallissa. Koe sisältää myös koulukohtaisen osion.
  • Monipuolisesti eri ominaisuuksia mittaavat liikuntatestit ovat lähes samanlaiset tytöille ja pojille, joissakin osioissa huomioidaan fyysiset eroavuudet. Soveltuvuuskokeeseen voi tutustua osoitteessa soveltuvuuskoe.fi.
  • Salpausselän liikuntapainotteiseen opetukseen valitaan 72 oppilasta.
  • 7. luokalla kaikille liikuntapainotteisen oppilaille tarjotaan Olympiakomitean tuottamaa urheilijaksi kasvamisen oppisisältöä tukemaan urheilijapolkua, esimerkiksi kotitaloudessa, terveystiedossa ja kerhotoimintana.
  • 8. luokalta alkaen tarjotaan tavoitteellisesti urheilijapolkua suunnitteleville liikuntaa ja urheilijaksi kasvamisen oppisisältöjä valinnaisaineina ja osana urheiluluokkakokeilua edellyttäen, että Lahden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehdään asiaan liittyvät muutokset.
  • Valinnaisaineryhmiä muodostettaessa huomioidaan oppilaan harrastama laji ja tehdään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Urheiluseuroilta pyydetään arvio nuoren senhetkisestä sitoutumisesta urheiluharrastukseen. Ennen valinnaisaineryhmien muodostamista halukkaat oppilaat haastatellaan ja kartoitetaan heidän tavoitteitaan urheilijan polulle.
  • Toimintatapa antaa nuorelle aikaa opetella yläkoulussa opiskelua ennen tavoitteellisemman urheilijapolun valintaa sekä opettajille lisäaikaa tutustua nuoreen.
  • Kaikkien liikuntapainotteisten oppilaiden koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista tuetaan. Nuoren tulee olla motivoitunut myös muuhun koulunkäyntiin.
  • Opetellaan harjoittelemaan, asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita niin liikuntaan kuin opiskeluun,fyysistä ja henkistä vaihtelua viikko-ohjelmaan.
  • Koulupäivän yhteyteen on mahdollisuus liittää seuroissa tapahtuvaa harjoittelua esim. torstaiaamuisin, mahdollisesti myös tiistaiaamuisin.. Yhteistyössä urheiluseurojen ja kodin kanssa haetaan kullekin oppilaalle sopiva liikunnan kokonaismäärä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
  • Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.
 • Lukuvuosisuunnitelma kokonaisuutena on nähtävillä wilmassa.

  Oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022

  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma lv. 2021-2022

  • Luonnontieteistä kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa jatko-opintovalmiuksiaan.
  • Luma-luokkalaiset vaeltavat luonnossa, ihmettelevät öistä tähtitaivasta, käyvät messuilla ja tutustumiskäynneillä, mikroskopoivat, tekevät kemiassa paljon käytännön töitä.
  • Uudet luonnontieteiden tilat ajanmukaisine välineineen.
  • Luma-aineita: 7. luokalla 1 t/vko tiedeopetusta, 8. luokalla 3 t/vko tähtitiedettä ja teknologiaa sekä 9. luokalla 2 t/vko ympäristöasioita ja matematiikkaa
  • Länsiharjun peruskoulun luma-painotteisilta luokilta 3.-6. oppilaat voivat halutessaan jatkaa Salpausselän 7.-9. luma-painotettuun opetukseen ilman soveltuvuuskokeita.
  • Uusille luma-hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe.
  • Salpausselän luma –luokalle otetaan enintään 32 oppilasta (määrä sisältää Länsiharjun koulun luma-painotteisesta opetuksesta tulevat oppilaat).
  • Lahden yhteiskoulun LYKin luma-painotettuun on oma erillinen hakumenettely, mutta soveltuvuuskokeet yhteiset.
  • Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.
 • Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen, opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Yläkoulun aikana oppilas harjoittelee tulevaisuuden suunnittelua ja opintoja koskevien valintojen tekemistä. Tarvittaessa oppilas saa tehostettua oppilaanohjausta. Arvion tehostetun oppilaanohjauksen tarpeesta tekee opinto-ohjaaja.

  Ohjaustyötä tekee koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Salpausselän peruskoulun opinto-ohjaajat ovat:

  • Jyrki Lempinen, luokat 7ADH, 8HJ, 9CDH 050-3985182, 0400 587080
  • Suvi Pölönen, luokat 7CFG, 8ACE ja 9BFJ 044-7256302
  • Juhani Salakka luokat 7BEJ, 8BDFG, 9AEG 050-5391682

  Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

  TET-jaksot lukuvuonna 2021-2022

  9. lk: 7.-17.12.2021

  8. lk: 11.-14.4.2022

  7. lk ovat TETissä kaksi päivää koulun ruokalassa ja yhden huoltajan työpaikalla.

  Lahden seudun TET-paikkoihin voi tutustua osoitteessa: https://sites.google.com/view/lahtitet/tet-paikat

  9. ja 10. luokkalaisten yhteishaku jatko-opintoihin on 22.2.-22.3.2022

  Yhteishaussa voi hakea ammatilliseen perustutkintoon, lukiokoulutukseen, TUVA-koulutukseen (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus), vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja kansanopistossa järjestettävään oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen (opistovuosi oppivelvollisille).

  nfodiat: https://www.lahti.fi/uploads/2021/12/98ea98bf-yhteishakuvanhempainilta-2021-1.pdf 

  Haku tehdään osoitteessa opintopolku.fi 

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 •  

  OPETUSHENKILÖSTÖ  
  Sähköposti, rehtorit: etunimi.sukunimi@lahti.fiSähköposti, opettajat: etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi
  NimiPuhelinnumeroNimike
  Karjalainen Markku
  050 559 7976Rehtori
  Alava Hanna050 398 5180Apulaisrehtori
  Nieminen Paula044 416 2838koulusihteeri (ke-pe)
  Ollikka Jaana044 716 1703koulusihteeri (ma-ke)
  Vesala Ida044 416 2787terveydenhoitaja
  Vesala Ida sähköposti:ida.vesala@phhyky.fi
  Passila Heidi050 539 1662koulupsykologi
  Pasanen Jussi050 398 5170koulukuraattori
  Huotari Birgit050 383 6521koulunkäynninohjaaja, kuljetusvastaava
  Koskela Mikko044 482 6328koulunkäynninohjaaja
  Kourunen Tiia044 482 6595koulunkäynninohjaaja
  Leivonen Outi044 018 7412koulunkäynninohjaaja
  Vilamaa Susanna044 018 7396koulunkäynninohjaaja
  Merisalo Riku044 725 6301koulunkäynninohjaaja
  Saarinen Siiri044 4826924koulunkäynninohjaaja
  Rantanen Henry044 4826741koulunkäynninohjaaja
  NimiPuhelinnroValvontaluokka, aineet
  Anttila Juha050 311 15737j, ma, fy
  Arvela Kirsi050 311 15517g, ma, fy, ke
  Blomqvist Outi044 482 63308h, li
  Hahtola Leena044 482 05839g, ai
  Hannula Heikki050 518 0013mu
  Hartikainen Jaana044 482 65947c, ma, fy
  Hassinen Hilkka050 311 15597b, ko
  Helminen Susan044 725 60167e, li
  Himanen Juha044 018 7149li
  Hylkilä Satu050 518 0016ks
  Hämäläinen Outi044 018 7390ait
  Juhola Saija050 311 15539h, en, ru
  Juurikka Jussi050 311 15618e, ma, tt
  Jääskeläinen Tarja, sij. Lassila Jani050 311 1555ai
  Karjalainen Markku050 559 7976rehtori
  Kivistö Tuija044 416 40558j, ue
  Koponen Katianne04472560479f, bi, ge
  Kortelainen Kari050 311 15587f, hi, yh
  Kärnä Tommi044 018 7462erityisopettaja
  Lahti Sini050 311 1568erityisluokanopettaja
  Lehmusto Minna044 725 60347d, en, sa
  Lempinen Jyrki050 398 5182oppilaanohjaus
  Lindqvist Juha044 416 44088c, ma, fy
  Marjamaa Antti044 725 6029jopo
  Marttinen Anu050 311 1562ko
  Niemikallio Pauliina050 311 1554en, ru
  Palmroos Anna-Mari050 311 1564ra, en
  Pere-Simola Pirjo044 416 4056ai
  Porkkala Virpi044 416 47828f, bi, ge
  Pulkkanen Arto050 559 7841li
  Pölönen Suvi044 725 6302oppilaanohjaus
  Ryhänen Helleni050 311 15669e, ai
  Salakka Juhani050 539 1682oppilaanohjaus
  Salmi Tiina, sij. Okkonen Anna044 482 6072ru, en
  Salokangas Markus050 311 1648uo
  Saresma Saana, sij. Parviainen Sanni050 398 51349j, bi, ge
  Savola Janne044 482 63299b, hi, yh
  Simberg Jouni050 311 15679a, tn, ma
  Sivén Elina050 518 0154ai
  Sopanen Marjo044 725 60378b, ru, sa
  Sorsa Heidi044 725 605010
  Suni Liisa 044 4826596erityisopettaja
  Syrjäniemi Riku050 518 4565tn
  Termonen Minna044 725 60427h, fy, ke
  Toiviainen Päivi050 311 15698a, ma, fy, ke
  Tuomi Riina050 311 15748g, hi, yh
  Tuuli Mariikka050 559 78429d, li
  Tyni Saul050 387 96417A
  Uusikylä Jane044 416 44109c, ko, te
  Vakkilainen Juha050 311 1571ku
  Vihervuori Henna050 518 0023ko
  Väisänen Jukka044 725 60198d, li
  Wahlstén Maarit050 518 00177a, ma, fy, ke
  Wärtö Airi050 311 1550erityisopettaja
  Ylöstalo Kaisu044 482 0701erityisopettaja

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.