Hyppää sisältöön

Kukkasen koulu

Kukkasen peruskoulu on luokkien 7 – 9 yläkoulu. Oppilaita on n. 500 ja henkilöstöä viitisenkymmentä. Toimimme Nastopolin tiloissa Rakokivessä.

Kukkasen koulussa toimimme tiiviissä yhteistyössä nuorisopalvelujen ja koulunuorisotyön sekä harrasteohjaajan kanssa.

Koulumme toiminta-ajatuksena on luoda oppilaille turvallinen opiskeluilmapiiri, jossa korostuvat omatoimisuus, työn arvostaminen sekä toisen huomioon ottaminen ja kunnioittaminen.

 • Kukkasen peruskoulussa opiskellaan englantia A1 kielenä sekä valinnaisena B1 kielenä ranskaa, saksaa tai venäjää.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Kukkasen peruskoulun vanhempaintoimikunnan yhdysopettajana toimii Sari Kostensalo.

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Kevään 2024 yhteishaun hakuaika on 20.2.-19.3.2024 klo 15.00. Haku tehdään koulussa oppilaanohjauksen tunnilla viikolla 8.

  Tarkemmin kotiväenillan esityksessä kotiväen ilta 12.12.2023 teema yhteishaku

 • Valinnaisaineiden valinta 8. luokalle

  Oppilas valitsee 8. luokalle neljä valinnaisainetta: 
  taide- ja taitoaineen valinnainen (lyhenne tt, 2 vvt)
  taito- ja taideaineen valinnainen (lyhenne xtt, 1 vvt)
  valinnaisaine (lyhenne v, 2 vvt)
  valinnaisaine (lyhenne x, 1 vvt)

  Ohjeita valintaan
  Valitse itsellesi varsinainen valinta ja sille varavalinta (1. toive ja 2. toive). Valitse myös varavalinnaksi valinnaisaine, jota olet valmis opiskelemaan. Varavalintasi voi tulla valinnaisaineeksi, jos esimerkiksi ryhmää ei muodostu.

  Lue lyhyt kuvaus valinnaisaineen sisällöstä. Tähän on hyvä tutustua, koska valinnaisaineissa on erilaisia painotuksia.

  Valinnaisaineiden valinta on sitova. 8. luokan aikana valinnaisaineita ei pääsääntöisesti voi vaihtaa. Kannattaa siis valita sellaisia aineita, joissa oma mielenkiinto säilyy. Huomioi myös se, ettei valinnaisaineiden ryhmiä muodosteta kaveritoiveiden perusteella.

  Suosituksena on, että tt- ja v-valinnaisaineet ovat eri oppiaine.

  1. luokalle valinnaisainevalinnat tehdään 8. luokan keväällä. Poikkeuksena ovat B2-kielen (saksa, ranska, venäjä) valinneet, jotka jatkavat kielen opiskelua 9. luokalla.

  Valinnaisainevalinnat tehdään Wilmassa. Oppilas kirjautuu omilla tunnuksillaan Wilmaan selaimen kautta. Valintoja ei voi tehdä Wilman sovelluksen kautta.

  Valinnat tulee tehdä Wilmaan 9.2.2024 mennessä.

   

  Valitse jokaisesta ryhmästä varsinainen valinta (1. toive) ja varavalinta ja (2. toive):

  Taito- ja taideaineen valinnainen (tt, 2vvt)
  Kotitalous (ttKO.8)
  Kuvataide (ttKU.8)
  Käsityö: tekstiili (ttKSts.8)
  Käsityö: tekninen (ttKStm.8)
  Liikunta (ttLI.8)
  Musiikki (ttMU.8)

  Taito- ja taideaineen valinnainen (xtt, 1vvt)
  Kotitalous (xttKO.8)
  Kuvataide (xttKU.8)
  Käsityö: tekstiili (xttKSts.8)
  Käsityö: tekninen (xttKStn.8)
  Liikunta (xttLI.8)
  Musiikki (xttMU.8)

  Valinnainen (v, 2vvt):
  B2-kieli: ranska (vRAB2.8), saksa (vSAB2.8) tai venäjä (vVEB2.8) (Huom. B2-kieli valitaan 8. ja 9. luokalle.)
  Kuvataide (vKU.8)
  Liikunta (vLI.8)
  Käsityö: tekninen (vKStn.8)
  Käsityö: tekstiili (vKSts.8)
  Musiikki (vMU.8)
  Mediakuvataide: valokuva ja video (vKUM.8)
  Tieto- ja viestintätekniikka (vTVT.8)

  Valinnainen (x, 1vvt)
  Arjen taidot (xART.8)
  Englanti: Syventävää englantia (xEN.8teho)
  Englanti: Tukea englannin kielen opiskeluun (xEN.8tuki)
  Historia: Tutki menneisyyttä (xHI.8)
  Kemia: Soveltavaa kemiaa (xKE.8)
  Kotitalous: Pohjoismaista leivontaa (xKO.8)
  Kuvataide: Keramiikka (xKU.8)
  Liikunta: Retkeily (xRET.8)
  Matematiikka: Tukea matematiikan opiskeluun (xMA.8tuki)
  Ruotsi: Tukea ruotsin kielen opiskeluun (xRU.8tuki)
  Suomi toisena kielenä: Tukea suomen kielen opiskeluun (xVT.8)
  Tukioppilastoiminta (xVEO.8)
  Tieto- ja viestintätekniikka: robotiikka ja ohjelmointi (xTVT.8)

  Miten valinnat tehdään Wilmassa?

  1. Kirjaudu Wilmaan nettiselaimella
  2. Valitse KURSSITARJOTIN
  3. Valitse KURSSITARJOTINVALINNAT
  4. Valitse 8. LUOKAN VALINNAISET. Sinulle avautuu näkymä kaikista valinnaisaineista.
  5. Valitse jokaiseen kohtaan oma valintasi klikkaamalla ruutua.
  6. Valintoja ei tarvitse tallentaa. Voit kirjautua ulos Wilmasta.

   

  Valinnaisaineisiin liittyvissä kysymyksissä auttavat:

  opinto-ohjaaja Sari Laine puh. 0440 187 108

  opinto-ohjaaja Outi Vasko puh. 044 018 7116

 • Valinnaisaineiden valinta 9. luokalle

  Oppilas valitsee 9. luokalle neljä valinnaisainetta: 
  taide- ja taitoaineen valinnainen (lyhenne tt, 2 vvt)
  taito- ja taideaineen valinnainen (lyhenne xtt, 1 vvt)
  valinnaisaine (lyhenne v, 2 vvt)
  valinnaisaine (lyhenne x, 1 vvt)

  Ohjeita valintaan
  Valitse itsellesi varsinainen valinta ja sille varavalinta (1. toive ja 2. toive). Valitse myös varavalinnaksi valinnaisaine, jota olet valmis opiskelemaan. Varavalintasi voi tulla valinnaisaineeksi, jos esimerkiksi ryhmää ei muodostu.

  Lue lyhyt kuvaus valinnaisaineen sisällöstä. Tähän on hyvä tutustua, koska valinnaisaineissa on erilaisia painotuksia.

  Valinnaisaineiden valinta on sitova. 9. luokan aikana valinnaisaineita ei pääsääntöisesti voi vaihtaa. Kannattaa siis valita sellaisia aineita, joissa oma mielenkiinto säilyy. Huomioi myös se, ettei valinnaisaineiden ryhmiä muodosteta kaveritoiveiden perusteella.

  Suosituksena on, että tt- ja v-valinnaisaineet ovat eri oppiaine.

  1. luokalle valinnaisainevalinnat tehdään 8. luokan keväällä. Poikkeuksena ovat B2-kielen (saksa ja ranska) valinneet, jotka jatkavat kielen opiskelua 9. luokalla.

  Valinnaisainevalinnat tehdään Wilmassa. Oppilas kirjautuu omilla tunnuksillaan Wilmaan selaimen kautta. Valintoja ei voi tehdä Wilman sovelluksen kautta.

  Valinnat tulee tehdä Wilmaan 9.2.2024 mennessä.

  Valitse jokaisesta ryhmästä varsinainen valinta (1. toive) ja varavalinta ja (2. toive):

  Taito- ja taideaineen valinnainen (tt, 2vvt)
  Kotitalous (ttKO.9)
  Kuvataide (ttKU.9)
  Käsityö: tekstiili (ttKSts.9)
  Käsityö: tekninen (ttKStn.9)
  Liikunta (ttLI.9)
  Musiikki (ttMU.9)

  Taito- ja taideaineen valinnainen (xtt, 1vvt)
  Kotitalous (xttKO.9)
  Kuvataide (xttKU.9)
  Käsityö: tekstiili (xttKSts.9)
  Käsityö: tekninen (xttKStn.9)
  Liikunta (xttLI.9)
  Musiikki (xttMU.9)

  Valinnainen (v, 2vvt):
  B2-kieli: ranska (vRAB2.9) tai saksa (vSAB2.9) (Huom. B2-kieli jatkuu 8. luokalta.)
  Kotitalous (vKO.9)
  Kuvataide (vKU.9)
  Liikunta (vLI.9)
  Käsityö: tekninen (vKStn.9)
  Käsityö: tekstiili (vKSts.9)
  Musiikki (vMU.9)
  Mediakuvataide: valokuva ja video (vKUM.9)
  Tieto- ja viestintätekniikka (vTVT.9)

  Valinnainen (x, 1vvt)
  Arjen taidot (xART.9)
  Englanti: Syventävää englantia (xEN.9teho)
  Historia: Tutki menneisyyttä (xHI.9)
  Matematiikka: Tukea matematiikan opiskeluun (xMA.9tuki)
  Matematiikka: Matematiikkaa lukioon aikoville (xMA.9teho)
  Mediakuvataide: Valokuvia pimiössä (xKUM.9)
  Suomi toisena kielenä: Tukea suomen kielen opiskeluun (xVT.9)
  Työelämätaidot (xTYÖ.9)
  Tieto- ja viestintätekniikka: Robotiikka ja ohjelmointi (xTVT.9)
  Tukioppilastoiminta (xVEO.9)

  Miten valinnat tehdään Wilmassa?

  1. Kirjaudu Wilmaan nettiselaimella
  2. Valitse KURSSITARJOTIN
  3. Valitse KURSSITARJOTINVALINNAT
  4. Valitse 9. LUOKAN VALINNAISET. Sinulle avautuu näkymä kaikista valinnaisaineista.
  5. Valitse jokaiseen kohtaan oma valintasi klikkaamalla ruutua.
  6. Valintoja ei tarvitse tallentaa. Voit kirjautua ulos Wilmasta.

   

  Valinnaisaineisiin liittyvissä kysymyksissä auttavat:

  opinto-ohjaaja Sari Laine puh. 0440 187 108

  opinto-ohjaaja Outi Vasko puh. 044 018 7116

 • RehtoriSanna Ainola,
  p. 040 820 3330,
  sanna.ainola(at)lahti.fi
  ApulaisjohtajaKirsi Myyryläinen,
  p. 044 018 7107,
  kirsi.myyrylainen(at)lahti.fi
  KoulusihteeriMinna Heikkilä,
  p. 044 790 9369,
  minna.heikkila2(at)lahti.fi
  Oppilashuolto
  KuraattoriMarko Vepsäläinen,
  p. 044 018 7232,
  marko.vepsalainen(at)paijatha.fi
  PsykologiRonja Rintala,
  p. 044 482 6127,
  ronja.rintala(at)paijatha.fi
  TerveydenhoitajaKatja Pyöttiö,
  p. 044 440 6702,
  katja.pyottio(at)paijatha.fi
  Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden sairaanhoitajaLaura Laine
  KoulunuorisotyöntekijäJonna Wirén,
  p. 044 790 9347,
  jonna.wiren(at)lahti.fi
  HarrasteohjaajaHanna Pääkkönen
  Opetushenkilöstö
  valvontaluokka, opetusaineet
  Opettajien sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fiOpettajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana
  en, ruAla-Hautala Raisa044 018 7118
  8b, ksArvelin Helena044 018 7111
  9j, erlo (jopo)Aspelin-Hällback Marianne044 790 9392
  7b, liBackman Tomi044 790 9523
  9e, aiEerola Hilma044 790 9376
  9d, koHaara Maarit044 018 7117
  9f, koHarmaala Kaisla044 482 6872
  8c, ku, mdHeikkinen Heli044 018 7119
  7f, ks, tnHietala Anita044 416 4761
  ue, etHiisilä Hilkka044 018 7120
  erityisopettajaHohtari Jarmo044 790 9522
  aiHusso Anu044 790 9360
  7e, li, teImmonen Annukka044 018 7123
  8a, aiKankainen Annina044 018 7125
  enKarppanen Aino0444826870
  muKeränen Jenni044 790 9369
  koKoponen Sanni044 790 9369 (kanslia)
  erityisopettajaKostensalo Sari044 482 0963
  NivelvaiheopettajaKuismanen Natalia044 790 9369 (kanslia)
  9b, te, liKytö Piia044 482 0965
  muLahtinen Anita044 416 4760 (virkavapaalla)
  oppilaanohjaajaLaine Sari044 018 7108
  9c, ma, fy, keLittow Sakarias044 482 6873
  erityisopettajaLukkarinen Anne044 018 7124
  muLumiaho Elias044 790 9369 (kanslia)
  9a, ru, enManula Satu044 018 7126
  maMatikainen Aino044 018 7122
  uoMela Mikko050 311 1648
  7a, maMyyryläinen Kirsi044 018 7107
  7a, hi, erityisopettajaMäkelä Sanna044 790 9526
  hi, yhNummela Ossi044 018 7129
  liOjala Jani044 482 0964
  7g, ma, tvtPaakkulainen Jani044 018 7112
  ra, ksPakkala Nina044 790 9369 (kanslia)
  8g, ma, fy, kePiki Anna-Maija044 018 7132
  7d, bg, geRantanen Hanna044 018 7134
  aiRistola Aila044 018 7130
  7c, hi, yhRuoppa Heli044 018 7135
  8f, enRuutinen Satu044 018 7127
  8d, bg, geSaikkonen-Palmu Katriina044 018 7136
  mava, loSankala Elena044 018 7110
  erityisopettajaTuhkanen Minna044 018 7109
  oppilaanohjaajaVasko Outi044 018 7116
  mava, loVesikko Antti044 790 9369 (kanslia)
  8e, ma, fy, keViholainen Kaisa044 018 7113
  8h, maVäli-Torala Venla044 483 1952
  9g, li, teVälivuori Janne044 018 7114
  Koulunkäynninohjaajat
  Ahava Heta044 790 9369 (kanslia)
  Alhalwani Yousef044 790 9369 (kanslia)
  Altarabishi Haitham044 790 9369 (kanslia)
  Immonen Katja044 018 7115
  Jääskeläinen Veera044 769 8643
  Kaaja Jenni040 506 8814
  Kajakoski Hertta044 790 9369 (kanslia)
  Lehtinen Liisa044 790 9369 (kanslia)
  Mal-Allah Asiil044 790 9369 (kanslia)
  Roos Minni044 790 9369 (kanslia)
  Savolainen Tatjana044 790 9369 (kanslia)
  Tamminen Sari044 018 7121
  Vilen Tiina044 018 7133

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.