Hyppää sisältöön

Kariston koulu Sovittelun aalloilla

Kuuntele, mitä kerrottavaa koulun vertaissovittelun aikuisilla ja oppilailla sinulle on!

Kariston koulusta oli väkeä mukana Sovittelun aalloilla. Vaikka Verso-toiminta aloitettiin korona-aikana, niin Versoilua Karistossa se ei ole haitannut ollenkaan! Mikä on heidän salaisuutensa aktiiviseen toimintaan? Kuinka voi sovitella pandemiasta huolimatta? Miksi Verso on tärkeää koko koulun väelle?

Mukana keskustelemassa menestyksestään ovat RESTO-koulutetut Verso-aikuiset Heidi ja Taija, sekä kaksi Verso-oppilasta Angelican eli ”ican” haastateltavina. Valokeilassa myös toimeliaasti vertaissovittelussa käyneiden 2. lk oppilaiden kommentteja.

Mikä ihmeen Verso!

Verso tarkoittaa vertaissovittelu kouluille. Siinä korostuu oppilaiden omakohtainen osallisuus ja aktiivinen toimijuus.  Vertaissovittelussa koulutetut riidan osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat vertaistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vertaissovittelijat toimivat fasilitaattoreina, joilla ei ole valtaa antaa rangaistuksia tai tehdä päätöksiä, vaan he auttavat osapuolia itse löytämään tilanteeseen ratkaisun niin, että konflikti ei enää osapuolten välillä jatku tai toistu. Vertaissovittelussa sovitellaan mm. nimittelyjä, haukkumisia, ikävää kommentointia kasvotusten, selän takana tai somessa, tönimistä, etuilua, syrjimistä, joka ilmenee niin ettei oteta mukaan leikkiin tai ryhmätehtävään, sekä toisen omaisuuden luvatta käyttämistä tai piilottamista, leikkien ja pelien säännöistä syntynyttä riitaa.

Mikäli vertaissovittelu ei johda toivottuun tulokseen, ohjataan tapaus aikuisjohtoiseen sovitteluun tai muuhun koululla käytössä olevaan menettelyyn. Vertaissovittelijoiden toimintaa tukee aina VERSO-ohjelman kouluttama vapaaehtoisista henkilökunnan jäsenistä muodostuva Verso-aikuisten tiimi, joka arvioi aina tapauskohtaisesti mikä tilanne ohjataan vertaissovitteluun ja mikä taas tarvitsee koulun muita menettelyjä. Lue lisää: Verso – Vertaissovittelu | Verso

Kuuntele Kariston menestystarina by VERSO-ohjelma (soundcloud.com)