Hyppää sisältöön

Kariston koulu

Kariston peruskoulu on 1. – 6. luokkien alakoulu. Oppilaita on 425, opetushenkilöstöä reilut 20 sekä koulunkäyntiavustajia. Kariston peruskoulu sijaitsee luonnonkauniilla Kariston alueella Kymijärven tuntumassa. Vuonna 2010 valmistuneessa rakennuksessa toimivat myös esikoulu ja päiväkoti. Vuonna 2018 valmistui lisärakennus koulun lisätilatarpeeseen.

Koulun monipuoliset tilat mahdollistavat yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen. Muunneltavissa oppimisympäristöissä oppilaiden käytettävissä on kannettavien tietokoneiden lisäksi iPadeja ja pienoisrobotteja. Tilaratkaisuissa on huomioitu myös kestävän kehityksen periaatteet.

Opetuksessa painotamme esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, sanataidetta ja kestävää kehitystä. Karistossa kunnioitamme kasvamisen kauneutta.

Karistossa tärkeää on oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä hyvinvointi

Koulumme on mukana OPH:n Majakka-verkostossa, joka on jatkoa Tulevaisuuden koulu -hankkeelle. Mukana on peruskouluja eri puolilta Suomea. Kehittämiskoulut muodostavat alueellisia verkostoja ja teemaverkostoja, tällä hetkellä mukana 177 koulua 38 kunnasta.

Jokainen koulu on valinnut itselleen 1-3 ajankohtaista kehittämisteemaa. Kariston peruskoulun teemat ovat oppilaiden oppimisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä kaikkien hyvinvointi.

 • Kariston koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ranskan tai kiinan. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Koulussamme noudatettava opetussuunnitelma mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian tehokkaan ja turvallisen hyödyntämisen oppimisen välineenä ja kohteena. Oppilas käyttää oppitunneilla ensisijaisesti koulun tietoteknisiä laitteita. Oppimisessa voidaan käyttää myös oppilaiden omia laitteita. Koulu ei vastaa oppilaiden omien laitteiden käytöstä syntyviä kustannuksia, kuten puhelu-, verkkoyhteys- ja ohjelmistomaksuista. Koulu ei vastaa oppilaiden omista laitteista vahinkotapauksissa. Omien laitteiden tuomiseen kouluun täytyy olla huoltajan lupa Wilman kautta.

  1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti
  2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti
  3. Toisen laitetta ja käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun
  4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kiellettyä
  5. Laitteita ja ohjelmistoa ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen
  6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi
  7. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajan vastuulla
  8. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsta laite, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista
 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.