Hyppää sisältöön

Kariston koulu

Kariston peruskoulu on 1. – 6. luokkien alakoulu. Oppilaita on 403, opetushenkilöstöä reilut 25 sekä koulunkäynninohjaajia 6.  Kariston peruskoulu sijaitsee luonnonkauniilla Kariston alueella Kymijärven tuntumassa. Vuonna 2010 valmistuneessa rakennuksessa toimivat myös esikoulu ja päiväkoti. Vuonna 2018 valmistui lisärakennus koulun lisätilatarpeeseen. Helmikuussa 2021 otettiin käyttöön Luotsi -lisärakennus. Tänä lukuvuonna siellä opiskelevat kolmasluokkalaiset.

Koulun monipuoliset tilat mahdollistavat yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen. Muunneltavissa oppimisympäristöissä oppilaiden käytettävissä on kannettavien tietokoneiden lisäksi iPadeja ja pienoisrobotteja. Tilaratkaisuissa on huomioitu myös kestävän kehityksen periaatteet.

Opetuksessa painotamme esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, sanataidetta ja kestävää kehitystä. Karistossa kunnioitamme kasvamisen kauneutta.

Ajankohtaista

Tähän päivitetään ajankohtaista tietoa.

 • Kariston koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ranskan tai kiinan. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutettavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Koulussamme noudatettava opetussuunnitelma mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian tehokkaan ja turvallisen hyödyntämisen oppimisen välineenä ja kohteena. Oppilas käyttää oppitunneilla ensisijaisesti koulun tietoteknisiä laitteita. Oppimisessa voidaan käyttää myös oppilaiden omia laitteita. Koulu ei vastaa oppilaiden omien laitteiden käytöstä syntyviä kustannuksia, kuten puhelu-, verkkoyhteys- ja ohjelmistomaksuista. Koulu ei vastaa oppilaiden omista laitteista vahinkotapauksissa. Omien laitteiden tuomiseen kouluun täytyy olla huoltajan lupa Wilman kautta.

  1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti
  2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti
  3. Toisen laitetta ja käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun
  4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kiellettyä
  5. Laitteita ja ohjelmistoa ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen
  6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi
  7. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajan vastuulla
  8. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsa laite, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista
 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

   

 • Rehtori

  Minna Tsutsunen p. 0447161085

  Apulaisjohtaja

  Salla-Mari Lehtonen p. 0447161306

  Luokat ja luokanopettajat

  1a Mia Puolanne p.  044 482 6413

  1b Tiina Nieminen p. 044 416 3645

  1c Katrin Lehtinen p. 044 4163643

  2a Riikka Valtonen p. 044 416 4385

  2b Jenni Tynninen p. 050 398 5034

  2c Noora Laukkanen p. 044 416 3258

  3a Jarno Jylhä p. 050 539 1675

  3b Milla Kivilahti p.044 482 6414

  3c Petteri Rannankari p. 044 416 4707

  4a Eero Luukkanen p.044 716 1912

  4b Saara Peltoniemi p. 044 416 3259

  4c MarjaPenttilä p. 044 416 3260

  5a Saara Väntsi p. 044 482 6304

  5b Heidi Arvekari p. 044 416 4384

  5c Elina Lassila p. 044 416 4015

  6a Taija Niiranen p. 044 416 4014

  6b Tiina Järvinen p. 044 716 1913

  6c Salla-Mari Lehtonen p. 044 716 1306

  Tuntiopettajat

  Englanti 5.-6. -luokat

  Mirva Rauhamäki  p. 050 387 8726

  Resurssiopettaja

  Inkeri Kallio p.044 416 3644

  Erityisopettajat

  Tiina Haapanen p. 044 416 4704

  Marita Mustonen p. 044 416 3257

  Aija Patrakka p. 044 416 4705 (tsemppiluokka)

  Koulunkäynninohjaajat

  Anni Färkkilä  p. 044 018 7315

  Henri Lehtonen p. 044 416 3701

  Marjo Ihalainen  p.044 482 0975

  Teemu Nykänen p. 044 4820 588

  Julius Haatanen p. 044 4826305

   

  Muu henkilökunta

  Koulusihteeri

  Leena Airomies p. 044 716 1602

  Terveydenhoitaja

  Marika Eerola p. 044 416 3719

  Koulukuraattori

  Anita Karjalainen  p. 044 416 4678

  Vahtimestari

  Jari- Pekka Alanen  p. 044 412 4691

  Ruokapalveluvastaava

  Maija Sandberg 044 716 1297

  Iltapäiväntoiminnanohjaajat

  Jarmo Virtanen p. 044 719 1543

  Satu Ihalainen p. 044 273 6246

  Pipsa Nieminen p. 044 719 1562

  Minna Lehtinen p. 044 729 2327

Koulun suunnitelmat

 •  Koulukohtainen TVT-suunnitelma

  Kodin ja koulun välinen viestintä Kariston koulussa

  1. Opettajan tiedotettavat asiat Wilma-viestillä ja oppilaan henkilökohtaiset asiat soittamalla.
  2. Koko koulua koskevat tiedotteet Wilmassa rehtorin toimeksiantamana.
  3. Luokkaa ja oppilasta koskevissa asioissa vanhempia ohjeistetaan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti luokanopettajaan. Kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa pidetään matala kynnys ottaa yhteyttä puolin ja toisin. Viestintä on avointa ja positiivista.
  4. Luokanopettaja tiedottaa luokan asioista Wilma-tiedotteilla tai paperisilla tiedotteilla.
  5. Oppilailla on mahdollisuus tuoda kouluun omia tietoteknisiä laitteitaan omalla vastuullaan. Tähän kysytään huoltajilta lupa.
  6. Luokkien 1-6 aikana oppilaat käyttävät seuraavia ohjelmia tai sovelluksia ikätasolle soveltuvasti: Office 365, Wilma, kustantajien sähköiset oppimateriaalit, sähköiset kokeet, videointi, sähköisen kirjan luonti. Kielten opiskelussa opettajamme käyttävät mm. ohjelmia Quizlet, Kahoot, Office 365:n työkalut. 

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.