Hyppää sisältöön

Kariston koulu

Kariston peruskoulu on 1. – 6. luokkien alakoulu. Oppilaita on 425, opetushenkilöstöä reilut 20 sekä koulunkäynninohjaajia.  Kariston peruskoulu sijaitsee luonnonkauniilla Kariston alueella Kymijärven tuntumassa. Vuonna 2010 valmistuneessa rakennuksessa toimivat myös esikoulu ja päiväkoti. Vuonna 2018 valmistui lisärakennus koulun lisätilatarpeeseen. Helmikuussa 2021 otettiin käyttöön Luotsi -lisärakennus. Tänä lukuvuonna siellä opiskelevat kolmasluokkalaiset.

Koulun monipuoliset tilat mahdollistavat yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen. Muunneltavissa oppimisympäristöissä oppilaiden käytettävissä on kannettavien tietokoneiden lisäksi iPadeja ja pienoisrobotteja. Tilaratkaisuissa on huomioitu myös kestävän kehityksen periaatteet.

Opetuksessa painotamme esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, sanataidetta ja kestävää kehitystä. Karistossa kunnioitamme kasvamisen kauneutta.

Karistossa tärkeää on oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä hyvinvointi

Koulumme on mukana OPH:n Majakka-verkostossa, joka on jatkoa Tulevaisuuden koulu -hankkeelle. Mukana on peruskouluja eri puolilta Suomea. Kehittämiskoulut muodostavat alueellisia verkostoja ja teemaverkostoja, tällä hetkellä mukana 177 koulua 38 kunnasta.

Jokainen koulu on valinnut itselleen 1-3 ajankohtaista kehittämisteemaa. Kariston peruskoulun teemat ovat oppilaiden oppimisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä kaikkien hyvinvointi.

Ajankohtaista

Tähän päivitetään ajankohtaista tietoa.

 • Kariston koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ranskan tai kiinan. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Koulussamme noudatettava opetussuunnitelma mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian tehokkaan ja turvallisen hyödyntämisen oppimisen välineenä ja kohteena. Oppilas käyttää oppitunneilla ensisijaisesti koulun tietoteknisiä laitteita. Oppimisessa voidaan käyttää myös oppilaiden omia laitteita. Koulu ei vastaa oppilaiden omien laitteiden käytöstä syntyviä kustannuksia, kuten puhelu-, verkkoyhteys- ja ohjelmistomaksuista. Koulu ei vastaa oppilaiden omista laitteista vahinkotapauksissa. Omien laitteiden tuomiseen kouluun täytyy olla huoltajan lupa Wilman kautta.

  1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti
  2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti
  3. Toisen laitetta ja käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun
  4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kiellettyä
  5. Laitteita ja ohjelmistoa ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen
  6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi
  7. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajan vastuulla
  8. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsta laite, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista
 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

   

 • Rehtori

  Aki Pelkonen p. 044 716 1085

  Apulaisjohtaja

  Hanna Laurell p. 044 416 3259

   

  Luokat ja luokanopettajat

  1a Tuire Tikka p. 044 482 6305

  1b Milla Kivilahti p.044 482 6414

  1c Mia Puolanne p.  044 482 6413

  1d Hanna-Kaisa Kousa  p. 044 416 3643

  2a Tiina Nieminen p. 044 416 3645

  2b Roosa Limnell p. 044 482 6394

  2c Matti Haverinen p. 044 416 3260

  3a Saara Väntsi p. 044 482 6304

  3b Heidi Arvekari p. 044 416 3642

  3c Elina Lassila p. 044 416 4015

  4a Taija Niiranen p. 044 416 4014

  4b Hanna Laurell p. 044 416 3259

  4c Salla-Mari Lehtonen 044 716 1306

  4d Tiina Järvinen p. 044 716 1913

  5a Jenni Tynninen p. 050 398 5034

  5b Eero Luukkanen p. 044 716 1912

  5c Riikka Valtonen p. 044 416 4385

  6a Petteri Rannankari p. 044 416 4707

  6b Noora Laukkanen p. 044 416 3258

  6c Kaisa Jussila p. 044 416 4384

  6d Jarno Jylhä p. 050 539 1675

   

  Tuntiopettajat

  Laura Sainio-Peltonen p. 044 416 3644

  Emilia Kotila

  Lisa Kovanen

   

  Erityisopettajat

  Sini Ekroos p. 044 416 4704

  Marita Mustonen p. 044 416 3257

  Aija Patrakka p. 044 416 4705

  Sarianne Vaarula p. 044 416 4705

   

  Koulunkäynninohjaajat

  Anni Färkkilä  p. 044 018 7315

  Karoliina Kousa p. 044 716 1307

  Katrin Lehtinen p. 044 482 0975

  Henri Lehtonen p. 044 416 3701

  Julia Karppinen 044 482 0588

   

  Muu henkilökunta

  Koulusihteeri

  Leena Airomies p. 044 716 1602

   

  Terveydenhoitaja

  Johanna Bask p. 044 416 3719

   

  Koulukuraattori

  Aija-Riitta Saastamoinen  p. 044 416 4678

   

  Vahtimestari

  Jari- Pekka Alanen  p. 044 412 4691

   

  Ruokapalveluvastaava

  Maija Sandberg 044 716 1297

   

  Iltapäiväntoiminnanohjaajat

  Jarmo Virtanen p. 044 719 1543

  Satu Ihalainen p. 044 273 6246

  Pipsa Nieminen p. 044 719 1562

  Minna Lehtinen p. 044 729 2327

Koulun suunnitelmat

Tähän päivitetään koulun suunnitelmia.

 •  Koulukohtainen TVT-suunnitelma

  Kodin ja koulun välinen viestintä Kariston koulussa 

  1. Opettajan tiedotettavat asiat Wilma-viestillä ja oppilaan henkilökohtaiset asiat soittamalla.
  2. Koko koulua koskevat tiedotteet Wilmassa rehtorin toimeksiantamana.
  3. Luokkaa ja oppilasta koskevissa asioissa vanhempia ohjeistetaan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti luokanopettajaan. Kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa pidetään matala kynnys ottaa yhteyttä puolin ja toisin. Viestintä on avointa ja positiivista.
  4. Kuukausitiedote jaetaan koteihin Wilman kautta, kahden kuukauden välein. Se on luettavissa koulun kotisivuilla. Luokanopettaja tiedottaa luokan asioista Wilma-tiedotteilla tai paperisilla tiedotteilla.
  5. Oppilailla on mahdollisuus tuoda kouluun omia tietoteknisiä laitteitaan omalla vastuullaan. Tähän kysytään huoltajilta lupa.
  6. Luokkien 1-6 aikana oppilaat käyttävät seuraavia ohjelmia tai sovelluksia ikätasolle soveltuvasti: Office 365, Wilma, kustantajien sähköiset oppimateriaalit, sähköiset kokeet, videointi, sähköisen kirjan luonti. Kielten opiskelussa opettajamme käyttävät mm. ohjelmia Quizlet, Kahoot, Office 365:n työkalut. 

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.