Siirry suoraan sisältöön

Lautakunnat

Lautakunnat ja johtokunnat ovat poliittisia luottamushenkilöelimiä, jotka kaupunginvaltuusto valitsee. Niiden tehtävänä on ohjata ja kehittää toimialojen ja yksiköiden toimintaa.

Lahdessa toimii viisi lautakuntaa ja Nastolan aluejohtokunta. Lisäksi on seudullisia lautakuntia. Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori. Muissa lautakunnissa esittelijöinä toimivat toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat, ellei hallintosäännön toimialakohtaisessa osiossa toisin määrätä.

Nastolan aluejohtokunta antaa lausuntonsa eri hallintokuntien tekemistä, aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista sekä talousarviosta ja -suunnitelmasta ja seuraa niiden toteutumista.

Lautakuntien kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet ovat julkisia. Kokoukset ovat suljettuja, eikä yleisöllä ole niihin pääsyä.