Siirry suoraan sisältöön

Radanvarsi

Radanvarren alue on tulevaisuudessa Lahden ydinkeskustaan kiinnittyvä tiivis ja urbaani kaupunginosa. Alueella yhdistyvät julkisen liikenteen solmukohta sekä liike-elämän ja asumisen toiminnot sekä kattavat yksityiset ja julkiset palvelut.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/AluehankkeetSite/PublishingImages/palvelut/aluehankkeet/radanvarsi/Krokotiili.jpg

​Radanvarren suunnittelutavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen sekä resurssitehokas älykkään teknologian edelläkävijäalue. Suunnittelutyön taustalla on Lahden Radanvarsi-arkkitehtuurikilpailun voittajatyöt. Suunnittelua ohjaa myös visio Lahden ympäristökaupunkistrategian mukaisista, kestävää ja ekologista elämäntapaa edistävistä ratkaisuista.

Radanvarren kehityshankkeita ja kaavoitustyötä edistetään rinnakkain. Näin varmistetaan, että toteutusvaiheisiin voidaan siirtyä nopeasti. Lahden radanvarren ensimmäisenä hankkeena valmistui matkakeskus. Junaliikenteen risteysaseman läheisyys sekä nopea raideyhteys Venäjälle ja pääkaupunkiseudulle luovat erinomaiset edellytykset koko radanvarren alueen kehittämiselle.

Tulevaisuuden töitä ja asumista

Matkakeskuksen itäpuolella sijaitseva Askonalueen kulttuurihistoriallinen teollisuusympäristö muodostaa keskeisen osan radanvarren suunnittelualueesta. Entisiin Askon ja Upon tehdaskiinteistöihin on syntynyt viime vuosina monipuolinen luovien ja tietointensiivisten alojen osaamiskeskittymä ja merkittävä työpaikka-alue. Uutena toimintona alueelle on tarkoitus tuoda myös asumista, jolloin alue pysyy elävänä ympäri vuorokauden. Matkakeskuksen länsipuolen kaavassa on vanhan postin ja tullin kiinteistöjen kohdalle osoitettu hotelli-, liike- ja asuintiloja.

Koko keskustan radanvarren alueen, jolla tarkoitetaan aluetta Mytäjäisten risteyksestä Upon sillalle, kapasiteetti on Lahden mittakaavassa merkittävä. Arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotusten rakennusmäärien toteutuessa alueelle mahtuu satoja uusia yrityksiä ja tuhansia uusia koteja.

Aluekohteet rakentuvat vaiheittain

Alueella on useita maanomistajia ja koko alueen valmistuminen vie aikansa. Ensimmäiset asemakaavakohteet on jo hyväksytty ja työt näillä Starkin, Matkakeskus länsiosan sekä Askon alueilla ovat käynnistyneet.

Askonkadun 1. vaihe valmistui 2019 kesällä. Matkakeskus läntisen alueen uutta Jaksonkatua rakennetaan v. 2019 ja 2020 aikana.

Rakennustyöt vaikuttavat myös liityntäpysäköinnin järjestelyihin. Katso lisätietoa  liityntäpysäköinnin järjestelyistä täältä.

Yhteystiedot