Siirry suoraan sisältöön

Radanvarsi

Radanvarren alue on tulevaisuudessa Lahden ydinkeskustaan kiinnittyvä tiivis ja urbaani kaupunginosa. Alueella yhdistyvät julkisen liikenteen solmukohta sekä liike-elämän ja asumisen toiminnot sekä kattavat yksityiset ja julkiset palvelut.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/AluehankkeetSite/PublishingImages/palvelut/aluehankkeet/radanvarsi/Krokotiili.jpg

​Radanvarren suunnittelutavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen sekä resurssitehokas älykkään teknologian edelläkävijäalue. Suunnittelutyön taustalla on Lahden Radanvarsi-arkkitehtuurikilpailun voittajatyöt. Suunnittelua ohjaa myös visio Lahden ympäristökaupunkistrategian mukaisista, kestävää ja ekologista elämäntapaa edistävistä ratkaisuista.

Radanvarren kehityshankkeita ja kaavoitustyötä edistetään rinnakkain. Näin varmistetaan, että toteutusvaiheisiin voidaan siirtyä nopeasti. Lahden radanvarren ensimmäisenä hankkeena valmistui matkakeskus. Junaliikenteen risteysaseman läheisyys sekä nopea raideyhteys Venäjälle ja pääkaupunkiseudulle luovat erinomaiset edellytykset koko radanvarren alueen kehittämiselle.

Tulevaisuuden töitä ja asumista

Matkakeskuksen itäpuolella sijaitseva Askonalueen kulttuurihistoriallinen teollisuusympäristö muodostaa keskeisen osan radanvarren suunnittelualueesta. Entisiin Askon ja Upon tehdaskiinteistöihin on syntynyt viime vuosina monipuolinen luovien ja tietointensiivisten alojen osaamiskeskittymä ja merkittävä työpaikka-alue. Uutena toimintona alueelle on tarkoitus tuoda myös asumista, jolloin alue pysyy elävänä ympäri vuorokauden. Matkakeskuksen länsipuolen kaavassa on vanhan postin ja tullin kiinteistöjen kohdalle osoitettu hotelli-, liike- ja asuintiloja.

Koko keskustan radanvarren alueen, jolla tarkoitetaan aluetta Mytäjäisten risteyksestä Upon sillalle, kapasiteetti on Lahden mittakaavassa merkittävä. Arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotusten rakennusmäärien toteutuessa alueelle mahtuu satoja uusia yrityksiä ja tuhansia uusia koteja.

Aluekohteet rakentuvat vaiheittain

Koko alueen valmistuminen vie aikansa, mutta ensimmäiset asemakaavakohteet on jo hyväksytty, ja alueen rakentaminen on alkanut. Askon alueella on käynnissä kunnallistekninen rakentaminen ja Askonkadun 1. vaihe valmistuu 2019 kesällä. Matkakeskus läntisen alueen uutta Jaksonkatua rakennetaan v. 2019 aikana ja rakennustyöt vaikuttavat liityntäpysäköinnin järjestelyihin. 

Yhteystiedot