Metsät

Lahden kaupungin 7000 metsähehtaaria tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet virkistäytymiseen ja luontoarvojen turvaamiseen. Lahdesta löytyvät rehevimmät lehdot karuimpiin kankaisiin ja maastoja jokaiselle käyttäjäryhmälle.

Kaupungin metsiä hoidetaan Teknisen- ja ympäristölautakunnan hyväksymien hoito- ja käyttöperiaatteiden mukaan. Metsien hoidolla ylläpidetään ekosysteemipalveluita huomioiden asumisviihtyvyys ja virkistyskäyttö. 

Haluatko ottaa kantaa metsäsuunnitelmaan, mietityttääkö lähimetsän hoito, tiedätkö vaarallisen puun?

Jätä kommenttisi e-palautteen kautta tai tule kertomaan se asukastilaisuuteen.

 

Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevia metsänhoitokohteita

 

 

Möysä

Tiedote

Ruolanharju ja Pekantien ympäristö.pdf

 

Kommentit e-palautteen kautta

​Jalkaranta

Kankolanpuiston ympäristö.pdf

Tapanilan alueen harvennukset.pdf

Hiihtomajantien harvennus.pdf

Kommentit e-palautteen kautta 

Kommentit e-palautteen kautta

Kommentit e-palautteen kautta 

Kilpiäinen

Soltin alueKommentit e-palautteen kautta

​Jokimaa 

 

​Helsingintien ympäristö

Kommentit e-palautteen kautta

 

Puunkaatoluvat

Puiden kaataminen kaupunkialueella on luvanvarainen toimenpide (MRL 128 § ja 140 §). Täytä maisematyölupahakemus vähäisyyden arviointia varten ja toimita se liitteineen sähköpostilla lahtipiste@lahti.fi tai Lahti-Pisteeseen Kirkkokatu 31 (pääkirjaston aula). Lisätietoja puunkaatolupiin liittyen Lahti-Piste p. 03 814 2355.

Varaa hakemuksen liitteeksi

  • kiinteistön kartta, johon on merkitty poistettavien puiden sijainti
  • valokuvia, joista näkyy poistettavat puut ja niiden sijoittuminen ympäristöön
  • asunto-osakeyhtiöissä hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa puunkaatoasiasta on päätetty 
  • naapurien kuuleminen

Asiakaspalvelunumero (YIT palvelunumero)
020 433 3600