Metsät

Lahden kaupungin 7000 metsähehtaaria tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet virkistäytymiseen ja luontoarvojen turvaamiseen. Lahdesta löytyvät rehevimmät lehdot karuimpiin kankaisiin ja maastoja jokaiselle käyttäjäryhmälle.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/PublishingImages/Kiverion_metsa_ulkoilija.jpg

Kaupungin metsiä hoidetaan Teknisen- ja ympäristölautakunnan hyväksymien hoito- ja käyttöperiaatteiden mukaan. Metsien hoidolla ylläpidetään ekosysteemipalveluita huomioiden asumisviihtyvyys ja virkistyskäyttö. 

Haluatko ottaa kantaa metsäsuunnitelmaan, mietityttääkö lähimetsän hoito, tiedätkö vaarallisen puun?

Jätä kommenttisi kohdassa Asioi verkossa tai tule kertomaan se asukastilaisuuteen.

 

Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevia metsänhoitokohteita

 

 

Möysä

Paavola/Kiveriö

Ruolanharju ja Pekantien ympäristö.pdf

Mustankalliontie.pdf

Kommentit e-palautteen kautta

Kommentit e-palautteen kautta

​Jalkaranta

Tapanilan alueen harvennukset.pdf

Hiihtomajantien harvennus.pdf

Kommentit e-palautteen kautta 

Kommentit e-palautteen kautta

​Ahtiala, Kunnas

Mäntymäki ja Alakunnas.pdfKommentit e-palautteen kautta

 

Puunkaatoluvat

Puiden kaataminen kaupunkialueella on luvanvarainen toimenpide (MRL 128 § ja 140 §). Täytä maisematyölupahakemus vähäisyyden arviointia varten ja toimita se liitteineen Lahti-Pisteeseen, josta saat tarvittaessa myös lisätietoja puunkaatoluvista.

Varaa hakemuksen liitteeksi

  • kiinteistön kartta, johon on merkitty poistettavien puiden sijainti
  • valokuvia, joista näkyy poistettavat puut ja niiden sijoittuminen ympäristöön
  • asunto-osakeyhtiöissä hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa puunkaatoasiasta on päätetty 
  • naapurien kuuleminen

Asiakaspalvelunumero (YIT palvelunumero)
020 433 3600