Siirry suoraan sisältöön

Joustava perusopetus

​Lahden perusopetuksessa joustavalla perusopetuksella (JOPO) pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.

Joustavaan perusopetukseen voivat hakea ensisijaisesti 8.-9. -luokkalaiset, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio tai joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta tai työelämästä. Hakijan on oltava motivoitunut ja hyödyttävä toiminnallisista työtavoista.

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan vuorotellen koulussa ja työpaikalla. Opiskeluun sisältyy myös mm. opintokäyntejä ja toimintaa yhteistyötahojen kanssa. Luokassa työskentelee JOPO -opettajan lisäksi JOPO -ohjaaja. Opetus toteutetaan pienryhmässä.

JOPO -luokille hakeudutaan kevätlukukaudella ja syyslukukaudella koululta erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. JOPO -luokalle hakeminen valmistellaan oppilaan omalla koululla moniammatillisessa yhteistyössä. Hakija täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan koululla tehty pedagoginen arvio/-selvitys.

JOPO -opettaja, koulukuraattori ja JOPO -ohjaaja haastattelevat hakijat. Oppilasvalinnoista päätetään Lahden perusopetuspalveluissa.

JOPO -luokat sijaitsevat

  • Salpausselän peruskoulu
  • Kärpäsen peruskoulu
  • Launeen peruskoulu
  • Kivimaan peruskoulu
  • Kukkasen peruskoulu

Lisätietoa saa kouluilta.