Koulukuljetukset

Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen,

mikäli koulumatkan pituus asuinpaikan mukaiseen lähikouluun on:
 1. -  2. luokat yli 3 km
 3. - 10. luokat yli 5 km

 mikäli matka perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvilla oppilailla on:
 1. - 2. luokilla yli 2 km
 3. - 10. luokilla yli 3 km

Esiopetukseen osallistuvien oppilaiden koulukuljetusraja on perusopetuslain mukainen 5 km. Aamu- ja iltapäivätoimintaan kuljetusetuutta voi hakea ja saada ainoastaan asiantuntijalausunnon perusteella lapsi, joka on  oikeutettu koulukuljetukseen.      

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka opiskelee 0-luokalla koulussa tai suorittaa ensimmäisen esiopetusvuoden päiväkodissa, on asiantuntijalausuntoon perustuen oikeutettu koulukuljetukseen, kun koulumatka on yli 3 km.

Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.

Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Jos lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kaupunki järjestää koulukuljetuksen vain oppilaan väestörekisteritietojen mukaiseen kodin osoitteeseen.

Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuurajat kävellen kuljetusreitin varteen ja lähimmältä pysäkiltä kouluun ovat yhteen suuntaan samat kuin koulukuljetusrajat.

Oppilaalla on oikeus siirtolippuun, mikäli koulumatkalla joudutaan käyttämään kahta linja-autoa ja molempien matkojen pituus ylittää koulukuljetusrajan.

Erityisiin syihin perustuen (lisätietoa liitteenä) koulukuljetusta voi hakea koulukuljetushakemuksella, joka toimitetaan kirjaamoon:  PL 202, Harjukatu 31,  15101 Lahti , kirjaamo@lahti.fi

Koulutuskuljetushakemus löytyy tältä sivulta Asiointi ja palaute -kohdasta, kun klikkaat sen auki.

Vuoden 2016 puolella haettaviin kuljetuksiin sovelletaan tätä ohjeistusta sivistyslautakunnan 19.1.2016 päätöksen mukaisesti. Aiemmin Nastolassa ja Lahdessa päätetyt kuljetusetuudet ovat voimassa lukuvuoden 2015 - 2016 loppuun, 31.7.2016 asti.
 

Lisätietoja

Hannele Rouvari, taloussihteeri
Lahden kaupungin sivistystoimiala, Hallintopalvelut
puh. 040 183 4314, etunimi.sukunimi@lahti.fi