Siirry suoraan sisältöön

Koulukuljetukset

Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/PublishingImages/lsl-14.jpg

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen,

mikäli koulumatkan pituus asuinpaikan mukaiseen lähikouluun on:
 1. -  2. luokat yli 3 km
 3. - 10. luokat yli 5 km

 mikäli matka perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvilla oppilailla on:
 1. - 2. luokilla yli 2 km
 3. - 10. luokilla yli 3 km

Esiopetukseen osallistuvien oppilaiden koulukuljetusraja on perusopetuslain mukainen 5 km.      

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka opiskelee 0-luokalla koulussa tai suorittaa ensimmäisen esiopetusvuoden päiväkodissa, on asiantuntijalausuntoon perustuen oikeutettu koulukuljetukseen, kun koulumatka on yli 3 km.

Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.

Koulukuljetus järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Jos lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kaupunki järjestää koulukuljetuksen vain oppilaan väestörekisteritietojen mukaiseen kodin osoitteeseen.

Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuurajat kävellen kuljetusreitin varteen ja lähimmältä pysäkiltä kouluun ovat yhteen suuntaan samat kuin koulukuljetusrajat.

Oppilaalla on oikeus siirtolippuun, mikäli koulumatkalla joudutaan käyttämään kahta linja-autoa ja molempien matkojen pituus ylittää koulukuljetusrajan.

Erityisiin syihin perustuen (lisätietoa liitteenä) koulukuljetusta voi hakea koulukuljetushakemuksella, joka toimitetaan kirjaamoon:  PL 202, Harjukatu 31,  15101 Lahti, kirjaamo@lahti.fi

Koulutuskuljetushakemus löytyy tältä sivulta Asiointi ja palaute -kohdasta, kun klikkaat sen auki.

Lisätietoja

Lahden kaupungin sivistystoimiala, Perusopetuspalvelut
Ensisijaisesti oppilaan oman koulun rehtorilta tai perusopetuksen aluepäälliköiltä >>