Energiatehokkuus

Rakennuksen energiatehokkuuden ja elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa huomattavasti suunnittelu- ja rakennusvaiheen ratkaisuilla. Tähän vaikuttavat käytettävä energiamuoto ja materiaalit- sekä laitevalinnat.

​Energiatehokkuus osoitetaan energiatodistuksella, joka esitetään rakennuslupa-asiakirjoissa ja se tallennetaan myös ARA:n energiatodistusrekisteriin.

Rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset esitetään Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 ja laskentaan liittyviä ohjeita osassa D5.