Hoppa till innehållet

Avfallshantering

Målet med avfallshanteringen är att trygga en hälsosam och säker livsmiljö för invånarna.
Avfallshantering

Päijänne-Tavastlands avfallsnämnd är kommunernas gemensamma avfallshanteringsmyndighet. Avfallsnämnden övervakar avfallshanteringen och hur lagstiftningen rörande avfallshantering tillämpas inom verksamhetsområdet.

Päijänne-Tavastlands avfallsnämnds verksamhetsområde omfattar 10 kommuner: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki, Pukkila och Sysmä.

Till avfallsmyndighetens uppgifter hör bl.a. att

• utfärda förordningar om avfallshantering
• fatta undantagsbeslut om reglerna för avfallshantering
• godkänna avfallstaxan
• fatta beslut om avfallsavgifterna
• debitera avfallsavgifterna
• fatta beslut om ordnandet av avfallstransporter
•  följa upp avfallstransporterna
• upprätthålla ett avfallstransportregister
• fatta undantagsbeslut om anslutning till det kommunala avfallshanteringssystemet

Kontaktuppgifter

Päijänne-Tavastlands avfallsnämnd, jatelautakunta@lahti.fi, tfn 044 416 4352
Postadress: PL 202, 15101 Lahtis
Besöksadress: Lahtis-Punkten (Lahti-Piste), Köpcentret Trio, 2. våning, Aleksanterinkatu 18,  15140 Lahtis

Anslutning till avfallstransport

Varje fastighetsinnehavare ska ingå ett avtal med avfallstransportföretaget.
Avfallshanteringen och -återvinningen samt avfallsrådgivningen i kommunerna inom verksamhetsområdet handhas av Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy.

Avfallsrådgivning tfn 03 871 1710