Hyppää sisältöön

Keskustan liikennesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi selvällä äänienemmistöllä keskustan liikennesuunnitelman.
Ilmakuva Lahden keskustasta

Keskustan maankäyttöä ja liikenteen kehittämistä ohjaavat Keskustavision periaatteet sisältävät keskustan kehäkadun muodostamisen, kehäkadun sisäpuolisten katujen kehittämisen ja joukkoliikenteen vaihtopysäkkien sijoittumisen Vesijärvenkadulle.

Liikennesuunnitelman tavoitevuonna 2030 Lahden keskusta-alue on uudistunut voimakkaasti. Keskustaan on rakentunut uusia asuinalueita, uudet koulukampukset ovat valmistuneet, terveyspalveluita on keskitetty sairaalanmäelle ja kylpylähotelli sekä taide- ja muotoilumuseo ovat asukkaiden ja matkailijoiden käytössä. Keskusta-alueen uudistuminen vaikuttaa liikennevirtoihin ja keskustaliikenteen sujuvuuden ja keskustan elinvoiman turvaamiseksi tarvitaan ratkaisuja ja päätös kehittämisen periaatteista.

Keskustan liikennesuunnitelman käsittelyn vaiheet

Tekninen ja ympäristölautakunta 10.11.2020 
Lautakunta päätti äänin 6-6 palauttaa keskustan kehittämisen suunnitelmat uudelleen valmisteluun. Lautakunnan päätöksellä valmistelussa tulee seurata eteläisen kehätien vaikutuksia liikennevirtoihin ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja liikennesuunnitelmaan.

Kaupunginhallitus 30.11.2020  
Liikennesuunnitelma eteni kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon käytettyä otto-oikeuttaan teknisen ja ympäristölautakunnan päätökseen. Kaupunginjohtajan tarkentama liikennesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa äänin 6-5.

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen, eli keskustan maankäyttöä ja liikenteen kehittämistä ohjaavat periaatteet äänin 40-19. Valtuuston keskusteluun ja äänestykseen voi palata tallenteen kautta

Kaupunginhallituksen tarkennukset päätösesitykseen

  • Suunnittelussa huomioidaan joulukuussa 2020 avattavan eteläisen kehätien vaikutukset liikennemääriin. Kehätien vaikutukset arvioidaan elokuuhun 2021 mennessä. Arvioinnin tulokset ja sen mahdolliset vaikutukset suunnitelmiin tuodaan lautakunnan ja kaupunginhallituksen tietoon.
  • Elinkeinoelämän eri toimijoilta pyydetään lausunnot keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelmasta kevään 2021 aikana. Näin varmistetaan mahdollisimman positiiviset, pitkäkestoiset vaikutukset Lahden seudun sekä keskustan elinkeinoelämään, yritystoimintaan ja elinvoimaan. Kuultavia tahoja ovat muun muassa Lahden seudun elinkeinoelämän järjestöt, keskustan yrittäjät, kiinteistöjen omistajat sekä kaupunkikeskustojen kehittämiseen osallistuvat investoijat Lahdessa ja sen ulkopuolella. Tarkemmassa suunnittelussa tehdään täsmällisemmät, kohdekohtaiset yritysvaikutusten arvioinnit. Jokaisen kadun osalta kunkin kadun yrittäjät ovat mukana suunnittelussa.
  • Loviisankadun risteysalueen tarkempi suunnittelu keskustan kehän osana tarkentuu suunnittelun edetessä siten, että siitä muodostuu toimiva ja liikennettä sujuvasti ja luontevasti kehälle ohjaava etelästä päin tultaessa sekä molempiin suuntiin liikkuessa.
  • Vuoksenkadun ratkaisu toteutetaan siten, että se on turvallinen koululaisille ja häiritsee mahdollisimman vähän asutusta.
  • Vesijärvenkadulle suunnitellun bussien vaihtopysäkkiratkaisun toteuttamisesta tehdään kevyillä ratkaisuilla toteutettava kokeilu sen jälkeen, kun henkilöautoliikenteelle on käytettävissä vaihtoehtoinen reitti.
  • Pysäköintilaitokset ovat osa keskustan visiota ja liikenteen ratkaisuja. Keskustan kehällä tai kehän sisällä toteutetaan tarvittava määrä pysäköintilaitoksia, jotka ohjaavat liikenteen kokonaissuunnittelun kehittämistä ja varmistavat osaltaan keskusta-alueen saavutettavuuden. Pysäköintilaitosvisio tuodaan päätettäväksi kaupunginhallitukseen. Suunnitelmat yksittäisistä pysäköintilaitoksista tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.
  • Keskustan saavutettavuutta henkilöautoilla ei heikennetä.
  • Keskustan liikennesuunnittelun seuraavassa vaiheessa aloitetaan tarkempi kohdekohtainen suunnittelu. Tässä yhteydessä päivitetään katukohtaiset suunnitelmat keskustan kehän sisäpuolella. Suunnitelmat kuvataan kaavoitus- ja katusuunnitelmaprosesseissa noudattaen vakiintuneita nähtävilläolo- ja osallistamiskäytäntöjä yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Kaikki suunnitelmat tuodaan erikseen ja vaiheittain asiaankuuluvien päätöselinten käsiteltäväksi.

Uutiseen lisätty 14.12.2020 linkki valtuuston lähetykseen ja 15.12. tieto valtuuston päätöksestä. 

Tutustu keskustan liikennesuunnitelmaan