Hyppää sisältöön

Yliopisto, yrittäjyys ja ympäristöpääkaupunki esillä vuoden 2019 arviointikertomuksessa

Lahden tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupungin väestönkasvutavoitteisiin ja suosittelee että uutta yliopistokaupunkia markkinoidaan voimakkaammin.

Tarkastuslautakunta on kriittisesti arvioinut kaupunkistrategiassa asetettuja kasvutavoitteita. Strategian tavoitteiden mukaan Lahti on 125 000 asukkaan kaupunki vuonna 2022 ja 150 000 asukkaan kaupunki vuonna 2030. Lautakunta toteaa, että väestökasvu ja ennusteet eivät tue tällaista kehitystä. Kaupungin realistinen väestökasvu tulisikin huomioida palvelurakenteen suunnittelussa ja mitoituksessa.

Lautakunnan mielestä palvelurakenteen onnistunut uudistunut on tammikuussa 2020 avattu Palvelutori, joka kokoaa asukkaille tärkeät palvelut helposti saataville.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksanen nostaa esille myös osallisuuden vahvistamisen ja Nastolan aluejohtokunnan työn osana kaupungin palveluiden kehittämistä.

Nuorisotyöttömyyteen tehokkaampia keinoja

Tarkastuslautakunta nostaa arviointikertomuksessa esille nuorisotyöttömyyden, joka Lahdessa on vertailukaupunkeja pahempi. Lautakunnan mielestä on selvitettävä, miten muissa suurissa kaupungeissa nuorten työllisyyttä on parannettu Lahtea tuloksekkaammin.

Tarkastuslautakunta antaa tunnustusta entistä monipuolisempien työllistämiskeinojen käyttöönotosta. Lautakunta huomioi Ohjaamon ja Vauhdittamon rekrytointitapahtumat sekä Yrityspisteen toiminnan, jotka ovat edistäneet työvoiman saatavuutta yrityksiin.

Yliopiston ja yritysten yhteistyöhön vauhtia ympäristöpääkaupungissa

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan Lahtea korkeakoulukaupunkina on markkinoitu varsin hyvin. Erityisen myönteistä ovat elinkeinoelämän lahjoitusprofessuurit. Lautakunta suosittelee, että kaupunki jatkaa määrätietoista yhteistyötä yliopiston, elinkeinoelämän ja opetusministeriön kanssa uusien aloituspaikkojen, innovaatioiden ja elinvoiman lisäämiseksi koko Päijät-Hämeessä.

Lahden valitseminen Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021 on merkittävä saavutus kaupungille. Tarkastuslautakunta pitää kuitenkin poikkeuksellisena hankkeen johtajan valintaprosessia. Lautakunnan arvion mukaan EU-rahoitteisen CitiCAP-hankkeen onnistuminen on tärkeää. Päästökauppa ja älykäs pyörätie ovat uusia innovatiivisia projekteja, joista Lahden on mahdollista saada hyvät vetonaulat ympäristöpääkaupunkivuoteen.

Kaupunkilaisten hyvinvointi poliittisten henkilövalintojen edelle

Tarkastuslautakunnan mielestä vastuu kaupunkilaisten hyvinvoinnista pitää määritellä nykyistä selkeämmin hyvinvointiyhtymän ja kaupungin kesken.

Lautakunta toteaa, että yhtymän perussopimuksen tavoite virtaviivaisesta omistajaohjauksesta ja sujuvasta päätöksenteosta ei ole toteutunut vaan yhtymäkokouksen päätöksenteko suorastaan halvaantui luottamushenkilövalintoihin.

Lautakunta suosittaa kokonaisvaltaisen suunnitelman tekoa sote-kiinteistöjen rakennuttamisesta, omistamisesta ja kunnossapidosta.

Arviointikertomus on luettavissa tarkastuslautakunnan sivuilla.

Lisätietoja:

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksanen, 040 531 3787