Hyppää sisältöön

Leikkialueet

Kaupungissa on 156 leikkialuetta, lähimmälle leikkialueelle on matkaa keskimäärin 0,5-1 kilometriä. Pienimmillä alueilla on keinu ja jousieläin, suurilla riittää virikkeitä kaikenikäisille ja -taitoisille.

Leikin merkitys on suuri lapsen kehitykselle, muun muassa motoriikka, oivaltaminen ja sosiaaliset taidot karttuvat yhdessä muiden saman ikäisten kanssa.

Leikkialueiden turvallisuus tarkastetaan vähintään joka toinen kuukausi ja välineiden perusteellinen kuntotutkimus tehdään vuosittain. Välineiden käyttöikä on kulutuksesta ja materiaalista riippuen 3- 15 vuotta. Välineitä vaihdetaan vuosittain kymmenittäin ja turva-alustoja kunnostetaan säännöllisesti. Yleisillä leikkialueilla on infotaulu, josta löytyvät alueen tiedot, yhteystiedot sekä järjestyssäännöt.

Uusia leikkialueita rakennetaan vuosittain yksi alueille, joissa on paljon lapsia, muttei vielä leikkialuetta. Vuositarkastusten ja leikkialueiden palveluverkkotarkastelun perusteella peruskorjataan ja uudistetaan vuosittain kolme kohdetta.

Huomioi turvaväli!

Leikkialueilla tulee huomioida yleiset ohjeistukset ja hygienia valtioneuvosten ja alueen hyvinvointiyhtymän päivittyvien ohjeiden mukaan. – Pidä turvaväli!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Rikkinäisestä leikkivälineestä voit ilmoittaa leikkialueen kunnossapidosta vastaavalle urakoitsijalle tai e-palauteen kautta. Lahden kaupungin leikkialueet on varustettu infotaululla, josta näkee suoraan urakoitsijan yhteystiedot.

 • Kaupunki ei myy käytöstä poistettuja leikkivälineitä. Kaupungilla ei ole tiloja varastoida vanhoja välineitä. Leikkialueiden saneerauksissa vanhat välineet jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja heidän hävitettäväkseen. Yleensä vanhoissa poistettavissa leikkivälineissä on myös turvallisuusriskejä tai ne ovat erittäin huonokuntoisia, joten emme suosittele niiden asennusta myöskään muualle.

 • Vähäisellä käytöllä olevia alueita voidaan lakkauttaa leikkivälineiden tullessa elinkaarensa päähän. Ennen lakkauttamista varmistetaan, että poistettavalla leikkialueella on olemassa korvaava leikkialue sopivan ja turvallisen matkan päässä.

 • Leikkialueita rakennetaan uusille asuinalueille, joissa on lapsiperheitä eikä sopivan ja turvallisen matkan päässä ole leikkialuetta. Joskus uusia leikkialueita rakennetaan myös asukastoiveiden perusteella kriteerien täyttyessä. Leikkialueet rakennetaan aina määrärahojen puitteissa.

 • Leikkivälineiden tulee täyttää turvallisuusstandardit SFS-EN 1176 ja 1177. Joskus välineessä voi turvallisuusriski, joka ei näy ulospäin. Myös maanalaisissa rakenteissa voi olla esim. lahoa. Jos väline on jo iäkäs, niin korjaaminen voi tulla kalliimmaksi kuin uusi väline.

 • Alueen suunnittelija ottaa päätöksissään huomioon useita asioita, kuten esim. alueen käyttäjien ikärakenne (mahdolliset perhepäivähoitajat, kerhot ja päiväkodit), leikkialueen koko ja luonne, sijainti sekä ympäristötekijät. Myös käyttäjien toiveita pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.

 • Kaikki leikkialueet ovat käytettävissä myös talvella. Niissä ei ole kuitenkaan varsinaista talvikunnossapitoa eli lunta / jäätä ei poisteta kuin erikoistapauksissa.

 • Jos lapsi ei itse pääse välineeseen ilman vanhemman apua, niin väline ei ole hänen ikäiselleen tarkoitettu. Erillistä merkintää välineissä ei ole.

 • Ensimmäinen tarkastus leikkivälineille tehdään jo ennen niiden käyttöönottoa. Tällöin varmistetaan, että leikkiväline on asennettu oikein. Samalla varmistutaan, että laitteen ympärille on varattu riittävästi tilaa ja että sen alla on oikean kokoinen ja paksuinen, mahdollista putoamista vaimentava alusta.

  Leikkivälineille tehdään toiminnallinen tarkastus joka toinen kuukausi. Tällöin leikkivälineestä tarkastetaan kaikki liikkuvat, kuluvat tai muuten laitteen toiminnan ja turvallisuuden kannalta tärkeät osat.

  Leikkivälineiden vuositarkastus tehdään kerran vuodessa. Tarkastus ajoittuu usein kevääseen lumien sulamisen jälkeen. Vuositarkastuksessa leikkivälineen ja sitä ympäröivien pintojen turvallisuus ja kunnostustarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Huomiota kiinnitetään välineiden mahdolliseen heikentyneeseen rakenteelliseen kestävyyteen, (esim. korroosio, laho, liitosten löystyminen), sään aiheuttamiin vaurioihin, putoamisalustan määrään, laatuun ja kuntoon, pintakäsittelyyn, edellisen vuositarkastuksen jälkeen tehdyistä osien vaihdosta ja asentamisesta johtuneisiin muutoksiin sekä alueen yleiseen turvallisuustasoon.

  Tarkastuksena apuna käytetään erilasia apu- ja mittavälineitä, joilla varmistetaan, että leikkivälineiltä vaaditut turvallisuuteen liittyvät mitat täyttyvät. Tarkastuksen yhteydessä välineiden turvallisuusriskit ja puutteet arvioidaan ja välineelle laaditaan tarvittaessa kunnossapitosuunnitelma.

Lahden kaupungin asiakaspalvelu

 • Lahti-Piste

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti