Hyppää sisältöön

Tiirismaan koulu

Tiirismaan koulu on vuosiluokat 0–9 kattava yhtenäiskoulu, jossa oppilaita on noin 820 ja jossa opetus- ja kasvatustehtävissä työskentelee noin 90 aikuista. Suomenkielisen opetuksen lisäksi Tiirismaalla annetaan laajamittaista kaksikielistä perusopetusta englanniksi vuosiluokilla 0–9 sekä painotetun musiikin opetusta vuosiluokilla 7–9. Lahden ruotsinkielisen koulun yläkouluopetus tapahtuu myös Tiirismaan koulun yhteydessä. Koulussamme on laaja kielitarjonta.

 • Tiirismaan järjestyssäännöt 2023-2024

  Oppilaiden kasvun tukemiseen sekä viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön rakentamiseen käytössämme on kasvatuskeskustelumalli:

  Tiirismaan peruskoulun lukuvuosisuunnitelma on nähtävillä wilmassa kohdassa Vuosisuunnittelu.

 • Tästä linkistä pääset tarkistamaan liikuntatuntien ohjelman: Tiirismaan liikuntakalenterit

 • Valinnaisaineet 8. ja 9. luokille

  Valinnaisainevanhempainillan 17.1.2024 materiaali

  8.lk valinnaiset lukuvuonna 2024-2025
  (päivitetty 19.2.2024: lisätty valinnaisaineita)

  9. lk valinnaiset lukuvuonna 2024-2025

   

  Kohti peruskoulun jälkeistä elämää

  Yhteishakuun 2024 liittyvän vanhempainillan materiaaleihin pääset tästä linkistä

  Opojen kesäinfo 2023 ysiluokkalaisille täällä.

  Tutustu TUVA-koulutukseen täällä.

   

  Opojen yhteystiedot

  Outi Järvenpää (vastuuluokat 7f-7i, 8a-d, 9e-h), puh.  044 716 1990, outi.jarvenpaa@edu.lahti.fi

  Janita Kulkula (vastuuluokat 7a-e, 8e-g, 9a-g), puh. 044 416 3297, janita.kulkula@edu.lahti.fi

 • Kaikilla Lahden peruskoululaisilla ensimmäinen vieras kieli on englanti, jonka opiskelu aloitetaan ensimmäisellä luokalla.

  Lukuvuonna 2023-2024 Tiirismaan koulun vuosiluokilla 7-9 tarjotaan A1-oppimäärän laajuista opetusta englannin lisäksi ruotsissa, saksassa ja venäjässä.

  Valinnainen A2-kieli

  Tiirismaan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjansaksan, ruotsin, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän opetuksen järjestämiseksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä Lotilan koulun ja Lahden ruotsinkielisen koulun kanssa. Tällöin opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai monimuoto-opetuksena hyödyntäen etäyhteyksiä. Syksystä 2023 alkaen kiinan kielen opetus järjestetään keskitetysti Lotilan koulussa, tämä muutos koskee lukuvuonna 2023-2024 kolmannella luokalla olevia oppilaita.

  Lue lisää Lahden peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Yleistä – General info

  Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa (suomi-englanti) tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä englannin että suomen kielellä. Englannin kieli on integroitu valtaosaan oppiaineista (ns. CLIL-opetus, Content and Language Integrated Learning). Englanninkielisen opetuksen osuus esiopetuksessa sekä vuosiluokilla 1-6 on n. 70%, vuosiluokilla 7-9 tavoitteena on n. 50% osuus. Näin turvataan oppilaalle mahdollisuus jatkaa perusopetuksen jälkeen täysin suomenkielisessä opiskeluympäristössä.

  In the bilingual education (Finnish-English) the main goal is to provide the students with the ability to fluently speak and carry out every day activities in both Finnish and English. The English language teaching has been incorporated into the different subjects (CLIL = Content and Language Integrated Learning). The amount of English used in teaching in preschool and years 1-6 is approximately 70 %, whereas in years 7-9 the aim is 50 %. This way we ensure that the students have the possibility to continue their studies in a fully Finnish-speaking environment after comprehensive school.

   

  Hakeminen – Application

  Jokaisella vuosiluokalla (0-9) oppilaspaikkoja on 24. Oppilaat hakevat esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle. Vuosiluokille 2-9 voi hakea, mikäli luokilla on tilaa. Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe, jolla arvioidaan heidän kielellisiä valmiuksiaan (esiopetus) sekä ikätasoista kielellistä osaamista (vuosiluokat 1-9). Vuosiluokkien 1-9 soveltuvuuskokeessa arvioidaan ikätasoisesti hakijan englannin ja suomen kielen hallintaa.

  Ensimmäisen luokan soveltuvuuskokeessa ei testata lukemista eikä kirjoittamista. Kokeeseen ei tarvitse harjoitella tai valmistautua etukäteen. Koe kestää noin tunnin.

  Laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-englanti) Tiirismaan peruskoulussa on tarkoitettu ensisijaisesti Lahden kaupungin alueella asuville lapsille. Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksista.

  Lisätietoja hakemisesta ja vuosittaisista hakuaikatauluista lahti.fi -sivustolla.

   

  In each year (0-9) the maximum number of students is 24. The students apply for preschool and Year 1, thereafter it is also possible to apply for years 2-9 if there are places available. An aptitude test is held to measure the applicant’s potential to learn a new language (preschool) and linguistic capabilities in terms of their age level (year 1-9). For years 1-9 the test will assess both English and Finnish skills in terms of the applicant’s age level.

  In the aptitude test for year 1 reading and writing are not tested. One doesn’t have to prapare for it in advance. The test takes about one hour.

  The bilingual education (Finnish – English) at Tiirismaa Comprehensive school is aimed primary for children in the Lahti city area. The parents will organize their child’s transportation to and from the school.

  For more information on application and annual application periods, please follow the lahti.fi -website.

  
  
 • Tiirismaan koululla järjestetään painotetun musiikin opetusta vuosiluokilla 7 – 9.

  Musiikkiluokkalaiset opiskelevat musiikkia 3-4 tuntia viikossa. Musiikkitunteihin sisältyy laulua, soittoa, kuuntelemista, teorian opiskelua ja jopa sävellysten tekoa. Osa oppitunneista toteutetaan jakotunteina, jolloin on mahdollista soittaa pienissä bändeissä. Näillä tunneilla ryhmää opettaa kaksi musiikinopettajaa.

  Jokainen musiikkiluokkalainen laulaa luokkakuorossa, ja soittaa tai laulaa omassa bändissä. Oppilaat pääsevät tekemään erilaisia projekteja ja esiintymään. Vuoden kohokohtia ovat Parakkirock –tapahtuma sekä joulu- ja kevätkonsertit, joita toteutetaan yhdessä lukion musiikkilinjan kanssa.

  Lotilan peruskoulun musiikkipainotteisilta luokilta 3.-6. oppilaat voivat halutessaan jatkaa Tiirismaan peruskoulun 7.-9. -luokkien  musiikin painotettuun opetukseen ilman soveltuvuuskokeita.  Uusille hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe.

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

  Musiikinopettajat
  Anni Halminen, puh.044 725 6032, anni.halminen@edu.lahti.fi
  Tuomas Kokko, puh. 044 416 3284, tuomas.kokko@edu.lahti.fi

 • Tiirismaan koulussa toimivat vanhempainyhdistykset

  Tiirismaan koulun vanhempainyhdistys ry
  Lahden musiikkiluokkien tuki ry
  Lahden englanninkielisten luokkien tuki ry (LELT ry)

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.