Hyppää sisältöön
Kuvituskuva Vt12 Lahden eteläisen kehätien työmaasta.

Tiesuunnittelu

Tiesuunnitelmia laaditaan maanteistä.  Maanteitä ylläpitää valtio. Kaupunki osallistuu tien suunnitteluun ja suunnitelman hallinnolliseen käsittelyyn, mistä on säädetty maantielaissa. Kaupunki asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville, jolloin kuntalainen voi jättää suunnitelmasta muistutuksen.

Tiesuunnitelman ja sen hyväksymispäätöksen nähtävilläolosta kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin verkkosivuilla.

Suunnitelma, tai sen koosta riippuen osa siitä, julkaistaan internetissä. Suunnitelmakansioihin voi tutustua Lahti-Pisteessä Palvelutorilla, Aleksanterinkatu 18 (kauppakeskus Trio, 2. kerros)

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeista Hämeen alueella.

Tiesuunnitelman käsittely

Tiesuunnitelman käsittely etenee kaupungissa seuraavasti:

 • ELY-keskus lähettää tiesuunnitelman kaupungille lausunnolle.

 • Kaupunki asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville 30 päivän ajan (maantielaki §27).

  Suunnitelmasta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

  Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee asian.

  Kaupunki toimittaa lausuntonsa tiesuunnitelmasta ja muistutuksista  ELY-keskukselle.

 • ELY-keskus käsittelee kaupungin toimittaman lausunnon.

  Liikennevirasto tekee suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

  Kaupunki asettaa hyväksymispäätöksen nähtäville 30 päivän ajaksi.

  Päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta ja sen jälkeen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Maantiet Lahdessa

Lahden läpi kulkevat valtatiet 4, 12 ja 24 sekä seututiet 140, 167, 296 ja 312 ja lukuisia pienempiä yhdysteitä.

ELY:n ylläpitämät tiet on merkitty alta aukeavaan karttaan punaisella.

Ohita upotus