Hyppää sisältöön

Katusuunnittelu

Katujen ja muiden väylien suunnittelu lähtee maankäytön suunnittelusta ja etenee toteutukseen ja kunnossapitoon.

​Liikenteen ja väylien suunnittelu alkaa kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta. Liikenteestä laaditaan erilaisia selvityksiä ja tavoitesuunnitelmia. Yleiskaavassa määritellään pääkatujen linjaukset ja annetaan suunnitteluohje. Katuverkosta voidaan laatia yleissuunnitelmia.

Asemakaavassa määrätään kadun tarkka paikka. Kaavassa osoitetulle katualueelle laaditaan katusuunnitelma ja liikennemerkkisuunnitelma. Suunnitelmasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelma tarkentuu rakennussuunnitelmassa, jonka mukaan katu rakennetaan. Kadun ja sen viheralueiden hoidon ja kunnossapidon tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Anna palautetta katuihin liittyen

Osallistuminen

Kadun sijaintiin voit asukkaana vaikuttaa asemakaavatyön yhteydessä.

Kadun tekniseen suunnitteluun voit vaikuttaa katusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kaupunki osallistuu valtion tiesuunnitelmien laatimiseen maantielain mukaisesti ja asettaa suunnitelmat yleisesti nähtäville. Lue lisää Tiensuunnittelu-sivulta.

Kadunsuunnittelu

Katu on suunniteltava niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Katujen suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maakäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa. Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä vähintään kahden viikon ajan (14 vrk) kaupungin nettisivuilla ja tulosteina Lahti-Pisteellä.

Nähtävillä olevat suunnitelmat