Hyppää sisältöön

Katusuunnittelu

Katujen ja liikenteen suunnittelu lähtee maankäytön suunnittelusta ja etenee toteutukseen ja kunnossapitoon. Liikenteestä laaditaan erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia. Yleiskaavassa määritellään pääkatujen linjaukset ja annetaan suunnitteluohjeet. Katuverkosta voidaan laatia yleissuunnitelmia.

Asemakaavassa määrätään kadun tarkka paikka. Kaavassa osoitetulle katualueelle laaditaan katu- ja liikennemerkkisuunnitelma. Suunnitelmasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelma tarkentuu rakennussuunnitelmassa, jonka mukaan katu rakennetaan. Kadun ja sen viheralueiden hoidon ja kunnossapidon tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Anna palautetta katuihin liittyen

Osallistuminen

Kadun sijaintiin voit asukkaana vaikuttaa asemakaavatyön yhteydessä.

Kadun tekniseen suunnitteluun voit vaikuttaa katusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kaupunki osallistuu valtion tiesuunnitelmien laatimiseen maantielain mukaisesti ja asettaa suunnitelmat yleisesti nähtäville. Lue lisää Tiensuunnittelu-sivulta.

Kadunsuunnittelu

Katu on suunniteltava niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Katujen suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maakäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa. Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä vähintään kahden viikon ajan (14 vrk) kaupungin verkkosivuilla ja tulosteina Lahti-Pisteen osallistumistila Kympissä.

Nähtävillä olevat suunnitelmat