Hyppää sisältöön

Katusuunnittelu

Katujen ja muiden väylien suunnittelu lähtee maankäytöstä ja etenee toteutukseen ja kunnossapitoon.

​Liikenteen ja väylien suunnittelu alkaa maankäytön suunnittelusta. Liikenteestä laaditaan erilaisia selvityksiä ja tavoitesuunnitelmia. Yleiskaavassa määritellään pääkatujen linjaukset ja annetaan suunnitteluohje. Katuverkosta voidaan laatia yleissuunnitelmia.

Asemakaavassa kadun paikka tarkentuu. Kaavassa osoitetulle katualueelle laaditaan katusuunnitelma ja liikennemerkkisuunnitelma. Suunnitelmasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelma tarkentuu rakennussuunnitelmassa, jonka mukaan katu toteutetaan. Kadun ja sen viheralueiden hoidon ja kunnossapidon tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Anna palautetta katuihin liittyen

Osallistuminen

Kadun sijaintiin voit asukkaana vaikuttaa asemakaavatyön yhteydessä.

Kadun tekniseen suunnitteluun voit vaikuttaa katusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kaupunki osallistuu valtion tiesuunnitelmien laatimiseen maantielain mukaisesti ja asettaa suunnitelmat yleisesti nähtäville. Lue lisää Tiensuunnittelu-sivulta.

Kadunsuunnittelu

Katu on suunniteltava niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Katujen suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maakäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa. Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä kahden viikon ajan (14 vrk) kaupungin nettisivuilla ja tulosteina Lahti-Pisteellä.

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Näin katusuunnitelma etenee:

 • Katusuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille.

 • Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

  Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan katusuunnitelman nimi.

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee muistutukset ja suunnitelmien muutokset.

  Lautakunta hyväksyy suunnitelman.

  Pienet katusuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä viranhaltijapäätöksellä.

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.