Hyppää sisältöön

Riittääkö luonto takapihalla?

luontokuva Häränsilmästä

Kirjoittaja: Sanna Suokas

Kirjoittaja on kaupunkiekologi ja työskentelee kaupungilla yleiskaavoittajana

Sanotaan, että Lahdessa on kaupunki etupihalla ja luonto takapihalla. Mitä se oikein tarkoittaa ja riittäkö se? Yhdeksän kymmenestä lahtelaisesta asuu 300 metrin etäisyydellä virkistysalueesta. Lähellä meitä ovat mm. Salpausselän maastot, Lanu-puisto, Lehmusreitti ja Loistopolku. Pidemmälle retkelle halutessamme pääsemme nauttimaan vaikkapa Linnaistensuon, Pesäkallion tai Lapakiston alueen luonnosta ja reiteistä.

Lahden ympäristöohjelmaan on asetettu tavoite vuoteen 2030, että vähintään 8 % koko Lahden pinta-alasta on suojeltuja alueita tai luonnonmonimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi tunnistettuja alueita. Tavoite on kunnianhimoinen ja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan monia osapuolia.

Hyötyjä asukkaille

Rakentamattomat alueet ja kaupunkiluonto tuottavat kaupungin ja asukkaiden tarvitsemia ekosysteemipalveluita, eli luonnon tuottamia hyötyjä ihmiselle. Lahden tärkeimmät ekosysteemipalvelut ovat puhdas vesi (pohjavesi ja vesistöt), metsien tarjoamat raaka-aineet, maatalous sekä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Mitä olisikaan Lahti ilman maailman parasta pohjavettä, Salpausselkää tai kaupunkia ympäröiviä laajoja metsäalueita? Lisäksi lukuisat järvet ja joet tarjoavat meille mahdollisuuden veneillä, kalastaa ja uida.

Lahden pinta-alasta noin 60 % on metsää, joten marjoja ja sieniä riittää varmasti jokaiselle. Myös kaupunkirakenteen sisällä olevat viheralueet ovat merkittäviä asukkaille mm. virkistymisen kannalta, mutta samalla ne puhdistavat ilmaa, vaimentavat melua ja suovat varjoa helteisenä kesäpäivänä.

Monipuolista luontoa

Ekosysteemipalvelunäkökulman lisäksi on tärkeää nähdä luonto myös sen itsenä kannalta. Laajat metsäalueet ja viheralueet ovat merkittäviä alueita myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Laajat, yhtenäiset viheralueet ovat lajistoltaan rikkaampia kuin pienet ja eristyksissä sijaitsevat viheralueet. Kaupunkivihreän osalta tulisikin kiinnittää huomiota yhtenäisten viheralueiden säilyttämiseen ja alueiden välisiin yhteyksiin. Eristyksissä olevalla pienellä viheralueella osa lajeista kuolee helposti sukupuuttoon ja lajisto köyhtyy. Myös viheralueiden hoidolla on merkitystä monimuotoisuuden kannalta. Mitä enemmän voidaan esimerkiksi korvata tehokkaasti hoidettua nurmialuetta niityillä tai jättää lahopuuta enemmän metsäisille alueille, sitä parempi alue on lajirikkauden kannalta.

Lahdessa on tänä kesänä laadittu useampia luonnonarvojamme tarkastelevia selvityksiä. Yksi laajemmista selvityksistä on Lahden yleiskaavatyöhön liittyen laadittu kartoitus arvokkaista luontotyypeistä, jonka tuloksia esitellään asukastilaisuudessa 11.10.2022 Palvelutorilla.

Mitä paremmin käytössämme on tietoa elinympäristömme laadusta, sitä paremmin voimme ottaa sen maankäytön suunnittelussa huomioon ja pyrkiä säilyttämään arvokkaat luontokohteet rakentamisen ulkopuolella. Lisääntyvä asukasmäärä pyritään ohjaamaan maankäytön suunnittelun keinoin yhdyskuntarakenteen kannalta kestävästi. Tiivistyvä kaupunkirakenne säilyttää kaupungin reunamilla olevia viheralueita rakentamiselta, mutta tiivistäminen ei myöskään saa pienentää ja pirstaloittaa kaupungin viheralueita. Tärkeää onkin siis huolehtia sekä laajoista metsäalueita, että meitä jokaista lähellä olevista pienemmistä kaupunkiviheralueista.

Asukastilaisuus lahtelaisen luonnon monimuotoisuudesta 11.10.

Mitä olisikaan Lahti ilman maailman parasta pohjavettä, Salpausselkää tai kaupunkia ympäröiviä laajoja metsäalueita? Kaupunkiympäristön palvelualue järjestää asukastilaisuuden, jonka aiheena on lahtelaisen luonnon monimuotoisuus ja sen turvaaminen. Tilaisuus järjestetään tiistaina 11.10. klo 17-19 kauppakeskus Trion Palvelutorin Lava-tilassa ja etänä Microsoft Teamsissa. Tilaisuuteen osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Lue lisää asukastilaisuudesta