Hyppää sisältöön

Ilmastoviisautta taloyhtiöille

Lisäämme hankkeessa Päijät-Hämeen taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden ymmärrystä ilmastonmuutoksen, kasvihuonekaasujen ja rakennusten sekä asumisen välisestä yhteydestä. Tuomme esiin valintoja, joilla yhtiöt ja asukkaat voivat samaan aikaan pienentää omistamiensa rakennusten elinkaarikustannuksia ja auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Pääosa rakennusten hiilidioksidipäästöistä syntyy käytön aikana lämmittämisestä sekä eri laitteiden sähkönkulutuksesta. Kehittämällä ja ohjaamalla kiinteistönpitoa ja oikea-aikaista korjausrakentamista voidaan vaikuttaa merkittävästi syntyvien kasvihuonekaasujen määrään.

Taloyhtiöt ovat isossa roolissa kiinteistöjensä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Energiaa pystyy säästämään tehokkailla tavoilla myös ilman kalliita ja raskaita korjaustoimenpiteitä. Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistys, ilmanvaihdon tarkastus ja säätö sekä veden- ja sähkönkulutuksen hallinta ovat esimerkkejä helpohkoista toimenpiteistä. Tällaisten energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseksi olennaista ovat taloyhtiön asukkaiden tietämys eri ratkaisuista sekä tahtotila valita energiaa säästäviä vaihtoehtoja.

Taloyhtiöt mukaan ilmastotyöhön

Hankeen päätavoite on saada päijäthämäläiset taloyhtiöt varautumaan ilmastonmuutokseen ja hillitsemään ilmastonmuutosta toimenpiteillä, jotka samalla hyödyttävät niitä itseään.

Ilmastonmuutoksen tuomia uusia haasteita liittyy muun muassa taloyhtiöiden vaipparakenteisiin ja talotekniikkaan. Voimistuvat tuulet voivat esimerkiksi irrottaa vanhoja katto- ja räystäsrakenteita. Entistä pidemmät hellejaksot voivat puolestaan aiheuttaa jäähdytystarvetta sellaisiinkin asuntoihin, joissa viilennys ei aikaisemmin ole ollut tarpeellista.

Lämmöneristysten parantaminen, ikkunoiden vaihto energiatehokkaampiin, lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottimien hyödyntäminen voi oikeassa vaiheessa tehtynä olla taloudellisesti hyvinkin kannattavaa.

Myös autoilun sähköistymisen merkitys yhtiöille autojen latauspisteiden rakentamisen ja sähköverkon kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta on tärkeä viestittävä asia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeessa järjestetään vuoden 2022 aikana yleisötilaisuuksia (myös webinaareja) asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, osakkaille sekä isännöitsijöille. Tilaisuuksien sisältönä ovat konkreettiset toimenpiteet, joilla energiatehokkuutta parannetaan: erilaiset energiakorjaukset (aurinkopaneelit, maalämpö, poistoilma- ja jätevesilämpöpumput jne.) sekä autojen latauspisteet ja jätelajittelu-järjestelmät.

Lisäksi etsitään referenssikohde, jonka pohjalta järjestetään työpajoja asunto-osakeyhtiöille. Työpajoissa mennään syvemmälle mm. siihen, millainen energiakorjausprosessi on ja annetaan työkaluja hankkeiden eteenpäin viemiseksi. Työpajoja järjestetään syksyn 2022 aikana ja ne ovat suunnattu päijäthämäläisille taloyhtiöille.

Hankkeessa laaditaan myös interaktiivinen esite, joka on tietopaketti energiakorjauksista.