Hyppää sisältöön

Alueellinen oppilaaksiotto

Lahden kaupunki on jaettu kolmeen alueeseen: pohjoinen, eteläinen ja itäinen alue. Jokaisella alueella on useampi oppilaaksiottoalue. Lähtökohtaisesti oppilas hakee aina oman oppilaaksiottoalueensa kouluun.

Kunkin alueen koulut muodostavat koulupolun, jossa opetus 1-6 -luokkien alakoulusta jatkuu alueen 7-9 -luokkien yläkouluun tai yhtenäiskouluun.

Lisätietoa lähikoulun rehtorilta.

Peruskoulut
 • Oppilaan kotiosoitteen perusteella määräytyy oppilaaksiottoalue, johon oppilas kuuluu ja jonka mukaan lähikoulu hänelle osoitetaan. Lähikouluksi ei aina voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua.

  Huoltaja voi esittää lähikoulutoiveen omalta oppilaaksiottoalueelta. Valinnassa huomioidaan kuitenkin ensin oppilaat, joilla on

  • Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, esimerkiksi pyörätuolia käyttävä oppilas
   Huoltajien tulee toimittaa asiasta asiantuntijalausunto koulun rehtorille.
  • Sisaruusperuste samassa osoitteessa asuville
   Huoltajien niin halutessa sisarukselle osoitetaan se sama lähikoulu, jossa isosisko / -veli on jo oppilaana, paitsi jos vanhempi sisarus on päätöksentekohetkellä koulun ylimmällä luokalla tai siirtynyt jo toisen koulun oppilaaksi ao. lähikoulustaan, jossa ei ole kaikkien alaluokkien 1–6 opetusta. Tätä varten huoltajan tulee merkitä hakulomakkeeseen koulussa jo olevan vanhemman sisaruksen nimi.
  • Koulumatkaperuste.
   Mahdollisimman lyhyt ja turvallinen koulumatka. Lue lisää koulukuljetuksesta.

  Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaiden lähikouluna toimii esiopetuksessa ja 1-9 -luokilla Lahden ruotsinkielinen koulu,  ruotsinkieliset yläluokat 7 – 9 sijaitsevat Tiirismaan peruskoulussa.

  Oppilaaksiotossa huolehditaan, että lapsi voi halutessaan jatkaa kolmannelta luokalta vapaaehtoisena valitsemaansa vieraan A2 -kielen opiskelua myös yläkoulussa.

 • Jos lapselle haetaan koulupaikkaa toisen oppilaaksiottoalueen koulusta, niin kyse on toissijaiseen kouluun hakemisesta. Jos ko. koulun opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja, hakemus voidaan huomioida. Toissijaiseen kouluun hakeutuneella oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuuteen.

  Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen  oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Painotetun opetuksen koulu on oppilaan lähikoulu vain, mikäli koulu on sitä oppilaan osoitteen tai kielivalintojen perusteella. Kaksikielistä opetusta (suomi-englanti tai suomi-ruotsi) järjestävä koulu ei ole oppilaan lähikoulu.

  Lahden kaupungin järjestämään perusopetukseen otetaan ensisijaisesti Lahdessa asuvia lapsia. Ulkokuntalainen hakija voidaan ottaa Lahden kaupungin peruskoulun oppilaaksi vain, jos koulussa on lahtelaisten jälkeen tilaa.

  Lahden kaupunki on tehnyt ulkokuntalaisen perusopetuksen järjestämistä koskevia sopimuksia mm. Hollolan kunnan sekä vaikeasti vammaisten ja erityis- ja sairaalaopetuksen osalta. Kivimaan ja Mukkulan peruskoulut toimivat lähikouluna osalle hollolaisia lapsia.

  Hakemus koulunkäyntiin muussa kuin lähikoulussa