Hyppää sisältöön

Ensimmäiselle luokalle

Tervetuloa kouluun ja ensimmäiselle luokalle!

Koulun aloittaminen on lapselle merkittävä asia, kun edessä on paljon uutta. Myös kouluissa odotetaan innolla uusia koulutulokkaita.

Lapsen on tärkeää tuntea koulutyön olevan luonteva osa arkea. Kodin ja koulun monipuolinen ja luottamuksellinen yhteistyö on merkittävä tuki lapsen hyvinvoinnille ja koulunkäynnille. Lapsi kokee koulun turvalliseksi ja käy koulua mielellään, kun vanhemmat ja opettajat tekevät yhteistyötä.

Toukokuussa koulut järjestävät mahdollisuuksien mukaan koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen tutustumispäivän.

Tervetuloa peruskouluun -opas

Tervetuloa peruskouluun -opas on tietopaketti koulun aloituksesta Lahden perusopetuksessa.

Tutustu oppaaseen.

 • Elokuussa 2023 ensimmäisen luokan aloittavat tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun 9. -23.1.2023.

  Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lahdessa koulun aloittaa yhteensä noin 1100 lasta.

  Ilmoita lapsesi ilmoittautumisaikana kouluun, vaikka hänelle haettaisiin koulunkäynnin lykkäystä, paikkaa perusopetukseen valmistavalle luokalle tai hän tarvitsee erityistä tukea

 • Tulevalla ekaluokkalaisella on vaihtoehtona:

  Ilmoita lähikouluun rehtorille, jos lapsesi ei aloita koulunkäyntiä Lahden kaupungin koulussa.

  Mikä on oppilaan lähikoulu?

  Oppilaan lähikoulu on koulu, joka sijaitsee kotiosoitteen perusteella määräytyvällä oppilaaksiottoalueella. Yhdellä oppilaaksiottoalueella voi olla yksi tai useampi lähikoulu. Ekaluokalle ilmoittautuessa huoltaja voi esittää koulutoiveen omalta oppilaaksiottoalueelta.  Lähikouluksi ei aina voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua. Koulupaikkojen jakoon vaikuttavia syitä

  • terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, esimerkiksi pyörätuolia käyttävä oppilas
  • sisaruusperuste samassa osoitteessa asuville
  • koulumatkaperuste

  Lahden ruotsinkielinen koulu on ruotsinkielisten lasten lähikoulu. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa opetuskielenä on ruotsi.

  Omaan lähikouluun ilmoittautuneet ovat ensisijalla koulupaikkoja jaettaessa ja heillä on oikeus koulumatkaetuuteen, jos koulumatkaetuuden edellyttämät kriteerit täyttyvät. Toisen oppilaaksiottoalueen kouluun otetuilla oppilailla ei ole oikeutta koulumatkaetuuteen.

 • Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilma-palvelun kautta hakuaikana. 

  Jos hakeminen Wilman kautta ei ole mahdollista, voi hakulomakkeen tulostaa tältä sivulta hakuaikana. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa 23.1.2023 klo 15 mennessä koulusihteerille siihen kouluun, josta oppilaalle haetaan paikkaan. 

  Kun ilmoitat lapsesi kouluun sähköisesti, tarvitset huoltajan Wilma-tunnuksen. Wilma-tunnuksen luot suomi.fi -tunnistautumisen avulla, mihin tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Jos sinulla on jo Lahden kaupungin Wilman huoltajatunnus, käytä sitä, kun ilmoitat tulevan ekaluokkalaisen kouluun. 

  Tutustu kuvalliseen ohjeeseen

  • uusi käyttäjä (s. 1 – 5)
  • jos sinulla on jo Wilma-tunnus (s. 5 – 8)

  Wilma tunnuksen luominen

  Kun sinulla on huoltajatunnus Wilma-palveluun:

  • Mene selaimessa osoitteeseen https://lahti.inschool.fi/. Ilmoittautuminen ei onnistu Wilma-sovelluksella.
  • Kirjaudu sisään.
  • Valitse sinisestä yläpalkista ’Lomakkeet’. (Kohta voi olla piilossa kolmen pisteen takana.)
  • Valitse lomake Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen. (Lomake on näkyvissä vain hakuaikana.)
  • Täytä lomake.
  • Paina lopuksi Tallenna tiedot -painiketta, jolloin tiedot tallentuvat Lahden oppilashallintojärjestelmään.
  • Täytetty lomake jää näkyviin ja on muokattavissa hakuajan päättymiseen asti.

  Jos lapsesi on englanninkielisessä esiopetuksessa tai ruotsinkielisessä esiopetuksessa:

  • Mene selaimessa osoitteeseen lahti.inschool.fi.
  • Kirjaudu sisään huoltajatunnuksillasi.
  • Lapsesi näkyy Wilmassa kahteen kertaan. Valitse näkymästä se, jossa koulun nimen sijaan näkyy X Koulutulokkaat.
  • Valitse sinisestä yläpalkista ’Lomakkeet’. (Kohta voi olla piilossa kolmen pisteen takana.)
  • Valitse lomake Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen. (Lomake on näkyvissä vain hakuaikana.)
  • Rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen.
  • Tieto koulupaikasta lähetetään postitse 7.4.2023 mennessä huoltajan ja koulutulokkaan kotiin.
  • Huoltaja hakee lapselle tarvittaessa iltapäivätoimintapaikkaa.
  • Huoltaja varaa lapselle kouluuntulotarkastusajan lapsen oman koulun terveydenhoitajalta ja saa häneltä ohjeet tarkastuksen yhteydessä palautettavasta esitietolomakkeesta.
  • Tulevat ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa kutsutaan mahdollisuuksien mukaan tutustumaan tulevaan kouluun toukokuussa.
  • Koulun rehtori ilmoittaa Wilma-palvelun kautta viimeistään elokuun alussa ensimmäisen koulupäivän alkamisajan, tulo-ohjeet ja muita tärkeitä käytännön asioita.
 • Koulun voi aloittaa jo 6-vuotiaana, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti huoltaja voi edellä mainittujen selvitysten perusteella anoa lapselle lupaa aloittaa koulunkäynnin vasta 8-vuotiaana.

  Jos huoltaja harkitsee lapsen koulunkäynnin aloittamisen aikaistamista tai lykkäämistä, tulee asiasta keskustella lastentarhanopettajan tai neuvolan asiantuntijoiden kanssa.

  Lykkäyksen osalta esiopetuksen tai neuvolan psykologi arvioi kodin ja päiväkodin havaintojen perusteella lapsen kouluvalmiuden sekä tarkempien yksilötutkimusten tarpeen.

  Aikaistamisen osalta kouluvalmiuden arviointi tapahtuu yksityisten palveluiden piirissä.

  Lykkäystä tai aloituksen aikaistamista anotaan maaliskuun loppuun mennessä. Hakemus asiantuntijalausuntoineen toimitetaan lähikoulun rehtorille.

  Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen -lomake löytyy Wilman selainversiosta, huoltajatunnuksilla kirjautuneena kohdasta Tulosteet. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin tai lääkärin lausunto.