Hyppää sisältöön

Ensimmäiselle luokalle

Tervetuloa kouluun ja ensimmäiselle luokalle!

Koulun aloittaminen on lapselle merkittävä asia, kun edessä on paljon uutta. Myös kouluissa odotetaan innolla uusia koulutulokkaita.

Lapsen on tärkeää tuntea koulutyön olevan luonteva osa arkea. Kodin ja koulun monipuolinen ja luottamuksellinen yhteistyö on merkittävä tuki lapsen hyvinvoinnille ja koulunkäynnille. Lapsi kokee koulun turvalliseksi ja käy koulua mielellään, kun vanhemmat ja opettajat tekevät yhteistyötä.

Toukokuussa koulut järjestävät mahdollisuuksien mukaan koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen tutustumispäivän.

Ajankohtaista

 • Elokuussa 2024 ensimmäisen luokan aloittavat tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa 2024. Kouluun ilmoittautumisen aikataulu ja ohje päivitetään tälle sivulle syksyllä.

  Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lahdessa koulun aloittaa yhteensä noin 1100 lasta.

  Ilmoita lapsesi ilmoittautumisaikana kouluun, vaikka hänelle haettaisiin koulunkäynnin lykkäystä, paikkaa perusopetukseen valmistavalle luokalle tai hän tarvitsee erityistä tukea

 • Tulevalla ekaluokkalaisella on vaihtoehtona:

  Ilmoita lähikouluun rehtorille, jos lapsesi ei aloita koulunkäyntiä Lahden kaupungin koulussa.

  Mikä on oppilaan lähikoulu?

  Oppilaan lähikoulu on koulu, joka sijaitsee kotiosoitteen perusteella määräytyvällä oppilaaksiottoalueella. Yhdellä oppilaaksiottoalueella voi olla yksi tai useampi lähikoulu. Ekaluokalle ilmoittautuessa huoltaja voi esittää koulutoiveen omalta oppilaaksiottoalueelta.  Lähikouluksi ei aina voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua. Koulupaikkojen jakoon vaikuttavia syitä

  • terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, esimerkiksi pyörätuolia käyttävä oppilas
  • sisaruusperuste samassa osoitteessa asuville
  • koulumatkaperuste

  Lahden ruotsinkielinen koulu on ruotsinkielisten lasten lähikoulu. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa opetuskielenä on ruotsi.

  Omaan lähikouluun ilmoittautuneet ovat ensisijalla koulupaikkoja jaettaessa ja heillä on oikeus koulumatkaetuuteen, jos koulumatkaetuuden edellyttämät kriteerit täyttyvät. Toisen oppilaaksiottoalueen kouluun otetuilla oppilailla ei ole oikeutta koulumatkaetuuteen.

  • Rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen.
  • Tieto koulupaikasta lähetetään postitse huhtikuun aikana huoltajan ja koulutulokkaan kotiin.
  • Huoltaja hakee lapselle tarvittaessa iltapäivätoimintapaikkaa.
  • Huoltaja varaa lapselle kouluuntulotarkastusajan lapsen oman koulun terveydenhoitajalta ja saa häneltä ohjeet tarkastuksen yhteydessä palautettavasta esitietolomakkeesta.
  • Tulevat ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa kutsutaan mahdollisuuksien mukaan tutustumaan tulevaan kouluun toukokuussa.
  • Koulun rehtori ilmoittaa Wilma-palvelun kautta viimeistään elokuun alussa ensimmäisen koulupäivän alkamisajan, tulo-ohjeet ja muita tärkeitä käytännön asioita.
 • Koulun voi aloittaa jo 6-vuotiaana, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti huoltaja voi edellä mainittujen selvitysten perusteella anoa lapselle lupaa aloittaa koulunkäynnin vasta 8-vuotiaana.

  Jos huoltaja harkitsee lapsen koulunkäynnin aloittamisen aikaistamista tai lykkäämistä, tulee asiasta keskustella lastentarhanopettajan tai neuvolan asiantuntijoiden kanssa.

  Lykkäyksen osalta esiopetuksen tai neuvolan psykologi arvioi kodin ja päiväkodin havaintojen perusteella lapsen kouluvalmiuden sekä tarkempien yksilötutkimusten tarpeen.

  Aikaistamisen osalta kouluvalmiuden arviointi tapahtuu yksityisten palveluiden piirissä.

  Lykkäystä tai aloituksen aikaistamista anotaan maaliskuun loppuun mennessä. Hakemus asiantuntijalausuntoineen toimitetaan lähikoulun rehtorille.

  Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen -lomake löytyy Wilman selainversiosta, huoltajatunnuksilla kirjautuneena kohdasta Tulosteet. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin tai lääkärin lausunto.