Hyppää sisältöön

Ensimmäiselle luokalle

Tervetuloa kouluun ja ensimmäiselle luokalle!

Koulun aloittaminen on lapselle merkittävä asia, kun edessä on paljon uutta. Myös kouluissa odotetaan innolla uusia koulutulokkaita.

Lapsen on tärkeää tuntea koulutyön olevan luonteva osa arkea. Kodin ja koulun monipuolinen ja luottamuksellinen yhteistyö on merkittävä tuki lapsen hyvinvoinnille ja koulunkäynnille. Lapsi kokee koulun turvalliseksi ja käy koulua mielellään, kun vanhemmat ja opettajat tekevät yhteistyötä.

Toukokuussa koulut järjestävät mahdollisuuksien mukaan koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen tutustumispäivän.

Tervetuloa peruskouluun -opas

Oppaaseen on koottu hyödyllistä tietoa koulutulokkaalle ja hänen huoltajilleen.
Tutustu oppaaseen!

 • Elokuussa 2024 ensimmäisen luokan aloittavat tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun 8. – 22.1.2024.

  Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lahdessa koulun aloittaa yhteensä noin 1100 lasta.

  Ilmoita lapsesi ilmoittautumisaikana kouluun, vaikka hänelle haettaisiin koulunkäynnin lykkäystä, paikkaa perusopetukseen valmistavalle luokalle tai hän tarvitsee erityistä tukea

  Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilma-palvelun kautta. 

  Kun ilmoitat lapsesi kouluun sähköisesti, tarvitset huoltajan Wilma-tunnuksen. Wilma-tunnuksen luot suomi.fi-tunnistautumisen avulla, mihin tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Jos sinulla on jo Lahden kaupungin Wilman huoltajatunnus, käytä sitä, kun ilmoitat tulevan ekaluokkalaisen kouluun.

  Tutustu ohjeeseen Wilma tunnuksen luomiseksi:

  Jos et pysty tekemään sähköistä ilmoittautumista, tulosta ilmoittautumislomake hakuaikana tai ole yhteydessä kouluun, johon haet lapsellesi koulupaikkaa. Palauta täytetty ilmoittautumislomake 22.1.2024 klo 15 mennessä koulusihteerille kouluun, johon haet lapselle koulupaikkaa.

 • Tulevalla ekaluokkalaisella on vaihtoehtona:

  Ilmoita lähikouluun rehtorille, jos lapsesi ei aloita koulunkäyntiä Lahden kaupungin koulussa.

  Mikä on oppilaan osoitettu koulu?

  Lahden kaupunki on jaettu kolmeen alueeseen: pohjoinen, eteläinen ja itäinen alue. Jokaisella alueella on useampi oppilaaksiottoalue. Koulutulokkaalle osoitetaan lähikoulupaikka oman oppilaaksiottoalueen koulusta. Oppilaaksiottoalueen alakoulujen rehtorit tekevät yhteistyötä lähikoulun osoittamisessa, eikä lähikouluksi voida aina osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua. Kouluun ilmoittautuessa huoltaja voi hyväksyä osoitetun koulupaikan, tai hakea muuhun kouluun, joko omalle oppilaaksiottoalueelle tai muulle alueelle. Päätöksen oppilaaksiotosta tekee koulun rehtori.  

  Ruotsinkielisille oppilaille Lahden ruotsinkielinen koulu toimii lähikouluna. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa opetuskielenä on ruotsi.

  Tutustu oppilaaksiottoalueisiin kartalla! 

  • Rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen.
  • Tieto koulupaikasta lähetetään postitse huhtikuun aikana huoltajan ja koulutulokkaan kotiin.
  • Huoltaja hakee lapselle tarvittaessa iltapäivätoimintapaikkaa.
  • Huoltaja varaa lapselle kouluuntulotarkastusajan lapsen oman koulun terveydenhoitajalta ja saa häneltä ohjeet tarkastuksen yhteydessä palautettavasta esitietolomakkeesta.
  • Tulevat ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa kutsutaan mahdollisuuksien mukaan tutustumaan tulevaan kouluun toukokuussa.
  • Koulun rehtori ilmoittaa Wilma-palvelun kautta viimeistään elokuun alussa ensimmäisen koulupäivän alkamisajan, tulo-ohjeet ja muita tärkeitä käytännön asioita.
 • Koulun voi aloittaa jo 6-vuotiaana, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti huoltaja voi edellä mainittujen selvitysten perusteella anoa lapselle lupaa aloittaa koulunkäynnin vasta 8-vuotiaana.

  Jos huoltaja harkitsee lapsen koulunkäynnin aloittamisen aikaistamista tai lykkäämistä, tulee asiasta keskustella lastentarhanopettajan tai neuvolan asiantuntijoiden kanssa.

  Lykkäyksen osalta esiopetuksen tai neuvolan psykologi arvioi kodin ja päiväkodin havaintojen perusteella lapsen kouluvalmiuden sekä tarkempien yksilötutkimusten tarpeen.

  Aikaistamisen osalta kouluvalmiuden arviointi tapahtuu yksityisten palveluiden piirissä.

  Lykkäystä tai aloituksen aikaistamista anotaan maaliskuun loppuun mennessä. Hakemus asiantuntijalausuntoineen toimitetaan lähikoulun rehtorille.

  Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen -lomake löytyy Wilman selainversiosta, huoltajatunnuksilla kirjautuneena kohdasta Tulosteet. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin tai lääkärin lausunto.