Hyppää sisältöön

Ensimmäiselle luokalle

Tervetuloa ekaluokalle ja peruskouluun!

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Lahdessa koulunkäynnin aloittaa vuosittain keskimäärin 1200 ekaluokkalaista.

Elokuussa 2023 koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun 9. – 23.1.2023.

Myös ne lapset, jotka hakevat koulunkäynnin lykkäystä tai perusopetuksen valmistavaan opetukseen tai tarvitsevat erityistä tukea, ilmoittautuvat omaan lähikouluun.

Tutustu

 • Elokuussa 2023 ensimmäisen luokan aloittavat tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun 9. -23.1.2023.

  Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilma-palvelun kautta. Jos hakeminen Wilman kautta ei ole mahdollista, voi hakulomakkeen tulostaa tältä sivulta hakuaikana. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa 23.1.2023 klo 15 mennessä koulusihteerille siihen kouluun, josta oppilaalle haetaan paikkaan. 

  Myös ne lapset, jotka hakevat koulunkäynnin lykkäystä tai perusopetuksen valmistavaan opetukseen tai tarvitsevat erityistä tukea, ilmoittautuvat omaan lähikouluun. 

  Tulevat ekaluokkaluokkalaiset saavat tammikuussa postitse kotiin ilmoittautumisohjeet. 

  Tulevalla ekaluokkalaisella on vaihtoehtona:

  • ilmoittautua omaan lähikouluun (oman oppilaaksiottoalueen kouluun)
  • hakea koulupaikkaa toisen oppilaaksiottoalueen koulusta
  • hakea koulupaikkaa yksityisestä koulusta
  • hakea koulupaikkaa toisen kunnan koulusta

  Omaan lähikouluun ilmoittautuneet ovat ensisijalla koulupaikkoja jaettaessa. Toisen oppilaaksiottoalueen kouluun otetuilla oppilailla ei ole oikeutta koulumatkaetuuteen.

  Omaan lähikouluun ilmoittautuvat myös ne lapset, jotka hakevat poikkeavaa koulunaloitusta tai perusopetuksen valmistavaan opetukseen tai tarvitsevat erityistä tukea.

  • Rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen.
  • Tieto koulupaikasta tulee postitse huoltajan ja koulutulokkaan kotiin.
  • Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltajille jaetut Wilma-tunnukset aktivoidaan.
  • Huoltaja hakee lapselle tarvittaessa iltapäivätoimintapaikkaa.
  • Huoltaja varaa lapselle kouluuntulotarkastusajan lapsen oman koulun terveydenhoitajalta ja saa häneltä ohjeet tarkastuksen yhteydessä palautettavasta esitietolomakkeesta.
  • Tulevat ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa kutsutaan mahdollisuuksien mukaan tutustumaan tulevaan kouluun toukokuussa.
  • Koulun rehtori ilmoittaa Wilma-palvelun kautta viimeistään elokuun alussa ensimmäisen koulupäivän alkamisajan, tulo-ohjeet ja muita tärkeitä käytännön asioita.
 • Koulun voi aloittaa jo 6-vuotiaana, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti huoltaja voi edellä mainittujen selvitysten perusteella anoa lapselle lupaa aloittaa koulunkäynnin vasta 8-vuotiaana.

  Jos huoltaja harkitsee lapsen koulunkäynnin aloittamisen aikaistamista tai lykkäämistä, tulee asiasta keskustella lastentarhanopettajan tai neuvolan asiantuntijoiden kanssa.

  Lykkäyksen osalta esiopetuksen tai neuvolan psykologi arvioi kodin ja päiväkodin havaintojen perusteella lapsen kouluvalmiuden sekä tarkempien yksilötutkimusten tarpeen.

  Aikaistamisen osalta kouluvalmiuden arviointi tapahtuu yksityisten palveluiden piirissä.

  Lykkäystä tai aloituksen aikaistamista anotaan maaliskuun loppuun mennessä. Hakemus asiantuntijalausuntoineen toimitetaan lähikoulun rehtorille.

  Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen’ -lomake löytyy ilmoittautumisen yhteydessä Wilma-palvelusta. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin tai lääkärin lausunto.