Hyppää sisältöön

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen hakeminen

Perusopetuksen lisäopetus muuttuu 1.8.2022 lähtien tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi eli TUVA -koulutukseksi. 

TUVA -koulutus on yksi Lahden alueen koulutusvaihtoehdoista perusopetuksen jälkeen. TUVA -koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.  

Salpausselän peruskoululla järjestettävä TUVA -koulutus on tarkoitettu nuorelle, jonka tavoitteena on korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja siten vahvistaa mahdollisuuksia saada haluamansa toisen asteen opiskelupaikka seuraavassa yhteishaussa. TUVA-koulutusvuoden aikana nuori voi selkeyttää omia opiskelusuunnitelmiaan.

TUVA -koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosiOpiskelija voi osallistua valmentavaan koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti ja siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen 

Opiskelijalle laaditaan oma opintosuunnitelma. Opintoihin sisältyy kaikille yhteinen koulutuksen osa:

 • opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 

sekä vähintään kaksi valinnaista koulutuksen osaa: 

 • Perustaitojen vahvistaminen (mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja) 
 • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen 
 • Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus 
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen 
 • Valinnaiset opinnot 

Mikäli opiskelija valitsee valinnaisista koulutuksen osista ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen opintoihin valmentautumisen, opiskelija opiskelee näitä valinnaisia koulutuksen osia Lahden alueen muiden TUVA -koulutusta järjestävien tarjoamana.

TUVA-koulutuksen opetus, opiskeluvälineet ja ruokailu ovat maksuttomia. Tutustu myös koulumatkakuljetusten korvaamiseen.

TUVA-koulutuksen opetussuunnitelma on luettavissa ePerusteissa: Lahden kaupungin tutkintokoulutukseen valmentava koulutus.

 • TUVA -koulutukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fikevään 2023 yhteishaun aikana.

  Lahden kaupungin Salpausselän peruskoululla järjestettävä TUVA -koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti lahtelaisille opiskelijoille. 

  Koulutukseen hakevalla henkilöllä tulee olla perusopetuksen päättötodistus tai todistus perusopetusta vastaavasta aiemmasta koulutuksesta.  

  Valmentavan koulutuksen opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmentavaa koulutusta. Hakija, joka on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai aiemman valmentavan koulutuksen, voidaan kuitenkin ottaa koulutukseen, jos se on erityisestä syystä perusteltua jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi. Samoin oppivelvollinen, joka on jo aiemmin suorittanut valmentavan koulutuksen, voidaan ottaa valmentavaan koulutukseen, jos hänellä ei ole soveltuvaa koulutuspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tällöin opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan siten, että siihen sisältyvät opinnot täydentävät aikaisempia koulutuksen osien sisältöjä.  

  Hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti sähköpostilla. Vapaita opiskelupaikkoja voi hakuajan jälkeen kysyä myös Salpausselän peruskoulun kansliasta. 

Lisätietoa

Salpausselän peruskoulu
rehtori Markku Karjalainen, puh. 050 559 7976
apulaisrehtori Hanna Alava, puh. 050 398 5180
lisäopetuksen vastuuopettaja, opinto-ohjaaja, puh. 050 398 5182
kanslia, puh. 044 416 2838 ja 044 716 1703