Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ohjattua ja jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata hyvät elämisen edellytykset nykyisille ja tulevaisuuden sukupolville. Ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa. Toteutuakseen kestävä kehitys vaatii niin kaikkien kaupungin työntekijöiden, päättäjien kuin myös asukkaiden panosta. 

Lahdessa kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Kestävään elämäntapaan kasvaminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa. Liikkuminen kestävästi eli jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä onnistuu sujuvasti. Kestävät hankinnat ja kiertotalous ovat osa arkea. Ympäristön tilaa ja ohjelmia seurataan eri mittarein. Kaupunkiympäristö on puhdas ja viihtyisä. Lahdessa kaupunkilaisen on helppo tehdä kestäviä valintoja.   

Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin valtioiden päämiestasolla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa 2015. Pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Toimintaohjelma koskee kaikkia maailman maita ja on valtioita poliittisesti sitova asiakirja. Toimintaohjelmaa seurataan sovittujen YK-indikaattoreiden avulla, joita on noin 240. Tarkoituksena on ensisijaisesti globaalin ja alueellisen kokonaiskuvan tuottaminen. 

 Suomi on ollut yksi Agenda 2030:n toimeenpanon edelläkävijöistä.  Suomen hallituksen Agenda 2030 -toimeenpanosuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2017. Toimeenpanon painopisteinä kotimaassa ovat ”Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi” sekä ”Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi”. Suomi oli yksi ensimmäisiä maita, jotka raportoivat YK:n korkean tason kestävän kehityksen foorumilla suunnitelmistaan Agenda 2030:n toimeenpanemiseksi. 

Yhteystiedot