Hyppää sisältöön

EU:n 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia

Lahti on valittu mukaan EU:n Kaupunkimissioon 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia. EU:n uuteen kaupunkiohjelmaan pääseminen tukee kaupungin ilmastotyötä. Se avaa uusia mahdollisuuksia rahoitukseen ja yhteistyöhön muiden kaupunkien, yliopistojen, korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

EU tavoittelee hiilineutraaliutta 2050 mennessä, ja kaupunkien rooli tavoitteen saavuttamisessa on merkittävä, sillä suuri osa päästöistä syntyy kaupungeissa. Sadan kaupungin joukkoon valitut edelläkävijäkaupungit kehittävät ja pilotoivat toimenpiteitä ja toimivat esimerkkeinä muille eurooppalaisille kaupungeille.

Lahden lisäksi Suomesta ovat mukana Lappeenranta, Espoo, Helsinki, Turku ja Tampere.

Mikä on EU:n kaupunkimissio?

Ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevan EU-mission tavoitteena on tukea ainakin 100 eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä.

EU:n kaupunkimissioon valitut kaupungit saavat räätälöityä tukea ilmastosopimuksen laatimiseen ja toimeenpanoon komission rahoittamalta NetZeroCities-missioalustalta. Kaupungeilla on myös mahdollisuus hakea hankerahoitusta erilaisista EU-ohjelmista. Mainehyötyjen lisäksi Missio-nimityksen toivotaan myös tuovan etua EU-hankkeiden arvioinneissa.