Hyppää sisältöön

EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia

Lahti on valittu mukaan EU:n uuteen 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia -ohjelmaan. Mukaan valitut kaupungit saavat räätälöityä tukea ilmastosopimuksen laatimiseen ja toteutukseen.

EU:n uuteen kaupunkiohjelmaan pääseminen tukee suoraan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen 2025 toteutumista. Se avaa uusia mahdollisuuksia rahoitukseen ja yhteistyöhön muiden kaupunkien, yliopistojen, korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Euroopan komission tavoitteena on tukea ainakin 100 eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä.

EU tavoittelee hiilineutraaliutta 2050 mennessä, ja kaupunkien rooli tavoitteen saavuttamisessa on merkittävä, sillä suuri osa päästöistä syntyy kaupungeissa. Sadan kaupungin joukkoon valitut edelläkävijäkaupungit kehittävät ja pilotoivat toimenpiteitä ja toimivat esimerkkeinä muille eurooppalaisille kaupungeille.

Lahden lisäksi Suomesta ovat mukana Lappeenranta, Espoo, Helsinki, Turku ja Tampere.

Uudet EU-missiot käynnistyvät

Missiot ovat Euroopan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman elementti. EU on käynnistänyt viisi missiota, joilla vastataan suuriin haasteisiin terveyden, ilmaston ja ympäristön alalla.

Ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevan EU-mission tavoitteena on tukea, edistää ja esitellä 100 eurooppalaista kaupunkia, jotka tähtäävät ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja toimivat kokeilukohteina ja innovaatiokeskuksina ja näin esimerkkinä muille.

Missiot ovat joukko eurooppalaisia toimia – tutkimus- ja innovointihankkeita, toimintapoliittisia ohjaustoimia, lainsäädäntöaloitteita, kansalaisten osallistumista – joilla on määrä saavuttaa yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan suuria konkreettisia tavoitteita. Missiot ovat ratkaisevassa asemassa EU:n toiminnan painopisteissä, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja EU:n mittavan tutkimuksen ja kehityksen Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman toteuttamisessa.

Ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevan EU-missioon valitut kaupungit saavat räätälöityä tukea ilmastosopimuksen laatimiseen ja toimeenpanoon komission rahoittamalta NetZeroCities-missioalustalta. Kaupungeilla on myös mahdollisuus hakea hankerahoitusta erilaisista EU-ohjelmista. Mainehyötyjen lisäksi Missio-nimityksen (Mission label) toivotaan myös tuovan etua EU-hankkeiden arvioinneissa.

100 climate-neutral and smart cities (op.europa.eu)