Siirry suoraan sisältöön

Asemantausta, Uusikatu 8

Tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevan pienkerrostalon tontin laajentaminen jo toteutuneen paikoitusjärjestelyn mukaisesti ja mahdollisesti piha-aluetta kehittäen.

​Kaavatyö on ehdotusvaiheessa ja odottaa sopimuksia tontin muodostamiseksi.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2562) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 4.3.2011 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 25.1.–7.11.2012

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen lautakunta 11.12.2012 § 202, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 3.1.-4.2.2013

Kaavatyötä jatketaan tavoitetietojen tarkistamisen jälkeen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -