Siirry suoraan sisältöön

Keski-Lahti, Rajakatu 7

Asemakaavan tarkistaminen tontilla, jolla on kulttuurihistoriallisesti arvokkaat seurakuntarakennukset.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2678) laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta, ja se on tullut vireille kaavoituskatsauksessa maaliskuussa 2016.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 12.1. - 27.1.2017

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 18.4.2017 § 378, esityslista 

  • Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -