Keski-Lahti, Rajakatu 7

Asemakaavan tarkistaminen tontilla, jolla on kulttuurihistoriallisesti arvokkaat seurakuntarakennukset. Kaavatyön arvioitu kesto on vuodet 2016–2017.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2678) laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta, ja se on tullut vireille kaavoituskatsauksessa maaliskuussa 2016.

Luonnosvaihe meneillään

Luonnosvaiheen kuuleminen 12.1. - 27.1.2017

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -