Villähde, Lehtistenmäki

Tavoitteena on osittain rakennetun alueen asemakaavan tarkistaminen ja asemakaavoittaminen Villähteen asemanseudun kaavarungon perusteella. Kaavatyön arvioitu kesto on vuodet 2016–2017.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos 

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaava lainvoimainen -