Siirry suoraan sisältöön

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa ratkaistaan yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen kehitys. Yleiskaava auttaa hahmottamaan, miten kaupunki toimii kokonaisuutena, ja ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.
Värikäs yleiskaavakartta pöydällä. Yleiskaava on yleispiirteinen kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnitelma.

Yleiskaavaehdotus

Lahden suunta -ehdotus on valmistunut ja asetetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä. Nähtäville tulevat Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma. Ehdotusta on käsitelty teknisessä ja ympäristölautakunnassa 19.5. ja 9.6. sekä kaupunginhallituksessa 15.6. ja 22.6.2020.

Ehdotukseen on voinut tutustua ennakkoon kevään asukastilaisuuksissa 26.5 ja 27.5.2020 ja Lahden suunta -työn verkkosivulla. Lahden suunta -aineistot ovat nähtävilläoloaikana esillä myös Palvelutorilla, Pääkirjastossa ja Nastolan kirjastossa. 

Nähtävilläolon jälkeen Lahden suunta -työhön tehdään tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella. Työn tulos menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talvella 2020–2021.   

Yleiskaava on osa Lahden suunta -työtä

​Lahdessa tehdään valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa, joka on tällä kierroksella 2017 - 2020 laadittu ensimmäistä kertaa koko uuden Lahden alueelle. 

Yleiskaava on osa Lahden suunta -työtä, jolla yhdistetään maankäytön ja liikenteen suunnittelua.

Lahden läntisten osien osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2016 ja se sai lainvoiman 5.10.2017. Nastolassa on voimassa viisi osayleiskaavaa ja yksi rantayleiskaava.

Jatkuva yleiskaava

Lahden kaupunki on kehittänyt jatkuvan yleiskaavatyön tavan. Sen mukaisesti yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä eli yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain. Jatkuva yleiskaava antaa kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä, jolloin yksityiskohtainen suunnittelu ja hankkeet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein.

Yhteystiedot