Siirry suoraan sisältöön

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa ratkaistaan yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen kehitys. Yleiskaava auttaa hahmottamaan, miten kaupunki toimii kokonaisuutena, ja ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.
Värikäs yleiskaavakartta pöydällä. Yleiskaava on yleispiirteinen kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnitelma.

Yleiskaavaluonnos

Yleiskaavan luonnos oli nähtävillä osana Lahden suunta -työn 2017–2020 luonnosta 2.5.–3.6.2019 välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja yli 80 mielipidettä, kiitos aktiivisuudesta!

Luonnosvaiheen aineistoon voit tutustua Lahden suunta -työn verkkosivulla.

Yleiskaava on osa Lahden suunta -työtä

​Lahdessa tehdään valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa, joka on tällä kierroksella laadittu ensimmäistä kertaa koko uuden Lahden alueelle. 

Yleiskaava on osa Lahden suunta -työtä, jolla yhdistetään maankäytön ja liikenteen suunnittelua.

Lahden läntisten osien osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2016 ja se sai lainvoiman 5.10.2017. Nastolassa on voimassa viisi osayleiskaavaa ja yksi rantayleiskaava.

Jatkuva yleiskaava

Lahden kaupunki on kehittänyt jatkuvan yleiskaavatyön tavan. Sen mukaisesti yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä eli yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain. Jatkuva yleiskaava antaa kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä, jolloin yksityiskohtainen suunnittelu ja hankkeet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein.

Yhteystiedot