Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa ratkaistaan yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen kehitys. Yleiskaava auttaa hahmottamaan, miten kaupunki toimii kokonaisuutena, ja ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.

​Lahdessa tehdään valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa, joka ulotetaan koskemaan myös Nastolan alueita vuosien 2017–2020 yleiskaavakierroksen aikana.

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava käsittää vain Lahden läntiset osat (ns. vanhan Lahden alue). Nastolan alueella on voimassa useita osayleiskaavoja, ja vireillä on Uudenkylän osayleiskaava.

Jatkuva yleiskaava

Lahden kaupunki on kehittänyt jatkuvan yleiskaavatyön tavan. Sen mukaisesti yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä eli yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain. Jatkuva yleiskaava antaa kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä, jolloin yksityiskohtainen suunnittelu ja hankkeet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein.

Yhteystiedot