Siirry suoraan sisältöön

Vesistöjen ekologinen tila ja vedenlaatu

Vesistöjen luonnonarvoihin ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin vaikuttaa etenkin vesistön kunto. Suurin osa Lahden järvistä on EU:n vesipuitedirektiivin mukaisen laatuluokittelun piirissä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoSite/PublishingImages/mittauslautta.jpg

Lahden alueella pintavesien ekologista tilaa heikentää usein liian suuri ravinnepitoisuus vesissä. Ekologisessa luokittelussa otetaan huomioon biologisten tekijöiden (kasviplankton, vesikasvillisuus, pohjaeläimet ja kalasto) lisäksi myös keskeiset vedenlaadun ominaisuudet, kuten ravinteiden määrä. Vesienhoitoon tarvitaan edelleen pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä, koska vesien tilan paraneminen on hidasta.

Pintavesien ekologinen tila

Ekologisen tilan luokka kertoo, miten paljon ihmisen toiminta on muuttanut vesistön tilaa luonnontilasta. Luokkia on viisi: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.

Järvien, jokien ja rannikkovesien luokittelun pohjana ovat erilaiset pintavesityypit, joille kaikille on omat luokkarajansa eri luokittelutekijöille. Tyypittelyssä on otettu huomioon mm. järvien koko ja humuspitoisuus ja jokien valuma-alueilla turvemaan, kangasmaan ja savimaan osuus

Tavoitteena on järvien hyvä ekologinen tila. Lahden järvistä 13 ekologinen tila on luokiteltu. Oksjärven ja Alasenjärven ekologinen tila luokitellaan hyväksi ja Kymijärven tila välttäväksi. Vesijärvi ja muut luokitellut järvet puolestaan ovat tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Virtavesien osalta Seestaanjoki-Arrajoen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi, Porvoonjoen yläosan tyydyttäväksi sekä Palojoki-Köylinjoen välttäväksi.

Vedenlaadun seuranta

Vesijärvellä seurataan avovesikauden aikana veden laatua mittauslauttoihin asennetuilla automaattisilla mittausasemilla osana Vesijärven hoitotyötä. Vesijärven Lankiluodon syvänteeseen on asennettu vuonna 2015 myös ympärivuotisesti toimiva mittausasema. Asema koostuu pinnalla kelluvasta viitasta sekä veden alla liikkuvasta mittausanturista. Asema mittaa vedenlaatua tunnin välein koko syvänteen vesipatsaasta. Automaattisten mittausasemien tuloksia voit seurata sivun laidassa olevien linkkien kautta. Ympärivuotisen mittausaseman tuloksia ei tällä hetkellä ole netissä.

Ympäristöpalvelut seuraa järvien vedenlaatua myös vesinäytteiden avulla. Tyypillisesti vesinäytteitä haetaan kaksi kertaa vuodessa. Lahdessa on kesäaikaan toimivan valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikkoja. Järvien vedenlaatutuloksia löytyy mm. julkaisut-sivulta.

Kuormitus

Vesijärveen laskevien virtavesien vedenlaatua seurataan ympäristöpalveluiden toimesta neljällä automaattiasemalla. Järviin kohdistuvaa kuormitusta seurataan myös järviin laskevista ojista ym. uomista otettavien vesinäytteiden avulla, joiden tuloksia löytyy julkaisut-sivulta.

Yhteyshenkilöt 

​Matti Kotakorpi
vesiensuojelusuunnittelija 
p. 050 539 1696

Juhani Järveläinen
vesiensuojelusuunnittelija
p. 050 559 4083

 • Mittauslautan kuljetus

  Vesijärven vedenlaatua seurataan jatkuvatoimisilla mittausasemilla.

 • Ojanäyte

  Vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta seurataan vesinäytteiden avulla.

 • Mittausviitta

  Vesijärven lankiluodon syvänteelle asennettiin v. 2015 ympärivuotisesti vedenlaatua miittaava mittausviitta.

 • Järvinäyte

  Järvien vedenlaatua seurataan vesinäytteiden avulla myös talviaikaan.