Siirry suoraan sisältöön

Rakentamisen lupakäsittely

Rakennuslupakäsittelyllä varmistetaan, että rakentaminen tapahtuu lain ja hyvien käytäntöjen mukaan. Se toteuttaa kaavoitusta, ottaa huomioon ympäristön ja naapuruston ja on edellytys kelvolliselle rakennussuunnittelulle ja hyvälle rakentamiselle.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/Rakennusluvat.jpg

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen tai terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.

Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuuden muuttuvat.

Toimenpidelupaa edellyttävät pienet rakennushankkeet, joita ovat erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos, energiakaivot ja keruupiirit. Rakennusjärjestyksessä on vapautettu eräitä toimenpiteitä luvanvaraisuudesta.

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön.

Poikkeaminen edellyttää erityisiä syitä. Usein rakennuslupaa ei voi myöntää suoraan, vaan hanke vaatii poikkeamispäätöksen ennen rakennusluvan myöntämistä. Poikkeamisen tulisi johtaa parempaan lopputulokseen kuin säännösten mukaisella rakentamisella.

Rakennuksen purkaminen edellyttää aina joko purkamisilmoitusta tai purkamislupaa rakennuksen koosta riippuen. Uutta rakennusta rakennettaessa ja vanhaa purettaessa purkamisen voi esittää uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Rakennusrasite toisen kiinteistön alueelle voidaan perustaa pysyvästi tai määräajaksi. Perusteena voi olla esimerkiksi rakennusaikainen liikenne viereiselle tontille. Rasitteen perustaminen edellyttää kirjallista sopimista. Asemakaavassa edellytetty rasite voidaan perustaa myös ilman sopimista, esimerkiksi väestönsuojan rakentamiseksi.

Sähköinen lupakäsittely kattaa rakennuslupien hakemisen ja käsittelyn ja koko rakennusaikaisen toiminnan.

Yhteisjärjestelyssä voidaan samalla kertaa päättää useampaa kiinteistöä koskevista järjestelyistä, esimerkiksi yhteisistä leikki- tai pysäköintialueista. Yhteisjärjestelyssä on aina kysymys asemakaavan toteuttamisesta.

Lomakkeet löytyvät kohdasta Asioi verkossa.