Hyppää sisältöön

Yleiskaavatyö 2017–2020

Valtuustokaudella 2017–2020 laaditaan ensimmäistä kertaa koko uuden Lahden alueen kattava yleiskaava. Yleiskaava mahdollistaa Lahteen 150 000 asukasta ja 60 000 työpaikkaa. Yleiskaava on osa laajempaa Lahden suunta -työtä, jossa yhdistyvät maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelu.

Yleiskaavakierroksen pääsisällöt

Tällä yleiskaavakierroksella on tarkasteltu uuden Lahden kaupunkirakenteen erilaisia vyöhykkeitä: keskustoja ja kaupunginosia, kyliä, maaseutua ja luontoalueita. Keskiössä ovat olleet eri alueiden ominaispiirteet ja palvelut sekä alueilla liikkuminen.

Muita ajankohtaisia teemoja ovat olleet elinvoimaiset keskustat, vetovoimaiset asuinalueet, elinkeinoelämän alueet, tulevaisuuden palvelut sekä elämykselliset luontoympäristöt.

Yleiskaava tehdään yhteistyössä

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä rooli yleiskaava laadittaessa. Kaupungin tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Hedelmällisin aika yhteistyölle on kaavatyön alkuvaiheessa, jotta eri näkökulmia ehditään sovitella yhteen kaavatyössä.

Vuosien 2017-2020 työn eteneminen

  • Vuonna 2017 laadittiin yhteiset tavoitteet Lahden suunta -työlle, joka käsittää yleiskaavan lisäksi Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman.

  • Vuonna 2018 laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa yleiskaavaksi sekä Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman luonnos yhteistyössä kaupunkilaisten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

    Vuonna 2019 tämä Lahden suunta -luonnos oli nähtävillä 2.5.–3.6.2019 välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin 13 viranomaislausuntoa ja 78 mielipidettä. Mielipiteistä 13 tuli erilaisilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä

  • Syksyllä 2019 Lahden suunta -luonnoksen vaikutustenarviointi toteutettiin monialaisena ja vuorovaikutteisena asiantuntija-arviointina. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin selvitys- ja lähtötietojen lisäksi viranomaisten lausuntoja, osallisten tuottamaa tietoa, mielipiteitä ja kommentteja.

    Vuonna 2020 valmistui Lahden suunta -ehdotus, joka käsittää Lahden yleiskaavan 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman. Lahden suunta -ehdotus oli julkisesti nähtävillä kaupunginhallituksen päätöksellä ajalla 9.7.–31.8.2020. Ehdotus laadittiin luonnosvaiheen kuulemisen ja vaikutustenarvioinnin pohjalta.

    Ehdotusta käsiteltiin teknisessä ja ympäristölautakunnassa 19.5. ja 9.6. sekä kaupunginhallituksessa 15.6. ja 22.6.2020.

  • Nähtävilläolon jälkeen Lahden suunta -työhön tehdään tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella. Työn tulos menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kevään 2021 aikana.

Tiedostot

Ota yhteys kaavoittajaan