Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat

Uusi ops on jo käytössä esiopetuksessa ja alaluokilla 1 - 6. Yläluokille 7 - 9 se tulee vaiheittain syksystä 2017. - Uuden opsin yhteistä osiota käytetään jo koko peruskoulussa. Sen tärkeimpiä teemoja ovat lapsen ja nuoren kohtaamisen merkitys, hyvinvointi ja osallisuus.

Lahden uusien esi- ja perusopetuksen  opetussuunnitelmien (ops) lähtökohtana on tuoda kouluun lisää hyvinvointia ja osallisuutta.

Opsien pääkohtia:

  • Opetuksen arvoperusta - jokaisen oppilaan ainutlaatuisuus huomioidaan
  • Opetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö
  • Laaja-alainen osaaminen - oleellisena osana elinikäistä oppimista
  • Toimintakulttuurin uudistaminen - oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan korostuminen
  • Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
  • Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö - oppilaalla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön
  • Arviointikulttuurin paikalliset painotukset – opetushenkilöstön ja oppilaiden tavoitteellinen itsearviointi, oppilaan tulee voida olla tietoinen arvioinnin kriteereistä

Mikä uuden opsin myötä muuttuu?

Asioita käydään läpi vanhempainilloissa. Valmisteilla on myös opas, joka avaa uuden opetussuunnitelman myötä muuttuvia asioita, esimerkiksi:
- Opetusta ja arviointikeskusteluja auttavat ja tukevat laaja-alaisen osaamisen ja toiminnan nostot vuosiluokilla 1 - 2 ja 3 - 6 sekä 7 – 9 sekä kootusti kaikki vuosiluokat 1 – 9
- Oppilashuollon opas >> ja Oppilas- ja opiskelijahuolto Lahden kaupungissa >>
- Oppimisen tuen suunnitelma vuosille 2017 - 2019 laaditaan parhaillaan >>        

Lahden kaupungin opsin liitteitä

Esi- ja perusopetuksen yhteiset liitteet
Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma >>
Kestävän kehityksen ohjelma >>
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma >>
Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2015-2020 >>
Esiopetuksen liitteet
Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa >>
Lahden esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vuosikalenteri >>Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma >>
Suunnitelma S2-opetuksen järjestämisestä Lahden varhaiskasvatuksessa >>
Perusopetuksen liitteet 
Koulun kerhotoiminnan käsikirja 1 oppilaille, huoltajille >>
Koulun kerhotoiminnan käsikirja 2 kerhonjärjestäjille, koululle, opettajille >>
Laatua lahtelaisiin kouluihin -laatukäsikirja >>
Nuorisotyö kouluissa >>
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki >> 
Perusopetuksen kulttuuriohjelma >> 
Perusopetuksen yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma 2017 >>
Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpideohjelma >>
 

Lisätietoja

suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Juha Patrakka 044 416 3833
päiväkodinjohtaja Aija Marola, puh. 050 398 5473
aluepäälliköt Matti Saarela, puh. 044 416 3336 ja
Mauno Väänänen, puh. 044 416 4671