Siirry suoraan sisältöön

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat

Uusi ops on jo käytössä esiopetuksessa ja alaluokilla 1 - 6. Yläluokille 7 - 9 se tulee vaiheittain syksystä 2017. - Uuden opsin yhteistä osiota käytetään jo koko peruskoulussa. Sen tärkeimpiä teemoja ovat lapsen ja nuoren kohtaamisen merkitys, hyvinvointi ja osallisuus.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/PublishingImages/OPS_erilaiset-oppimisymp%C3%A4rist%C3%B6t_jalo-11.jpg

Lahden uusien esi- ja perusopetuksen  opetussuunnitelmien (ops) lähtökohtana on tuoda kouluun lisää hyvinvointia ja osallisuutta.

Opsien pääkohtia:

  • Opetuksen arvoperusta - jokaisen oppilaan ainutlaatuisuus huomioidaan
  • Opetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö
  • Laaja-alainen osaaminen - oleellisena osana elinikäistä oppimista
  • Toimintakulttuurin uudistaminen - oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan korostuminen
  • Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
  • Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö - oppilaalla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön
  • Arviointikulttuurin paikalliset painotukset – opetushenkilöstön ja oppilaiden tavoitteellinen itsearviointi, oppilaan tulee voida olla tietoinen arvioinnin kriteereistä

Opsista on julkaistu 'Hyvää oppimista Lahdessa' -opas, jonka tavoitteena on avata opsin perusteiden ja Lahden perusopetuksen tärkeimmät asiat. Samasta ops-oppaasta on julkaistu kolme erilaista julkaisuversiota (tiedote 5.5.17):

Mikä uuden opsin myötä muuttuu?

Asioita käydään läpi vanhempainilloissa.
- Opetusta ja arviointikeskusteluja auttavat ja tukevat laaja-alaisen osaamisen ja toiminnan nostot vuosiluokilla 1 - 2 ja 3 - 6 sekä 7 – 9 sekä kootusti kaikki vuosiluokat 1 – 9
- Oppilashuollon opas >> ja Oppilas- ja opiskelijahuolto Lahden kaupungissa >>
- Oppimisen tuen suunnitelma vuosille 2017 - 2019 laaditaan parhaillaan >>        

Esi- ja perusopetuksen kehittämistoimintaa

Kehittämishankkeiden tavoitteena on muun muassa toimintakulttuurin, kerhotoiminnan, kielten- ja erityisopetuksen kehittäminen, liikunnallistaminen, koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä osaavan tutorverkoston ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Lahden kaupungin opsin liitteitä

Esi- ja perusopetuksen yhteiset liitteet
Iltapäivätoiminnan suunnitelma >>
Kestävän kehityksen ohjelma >>
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma >>
Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2015-2020 >>
Esiopetuksen liitteet
Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa >>
Lahden esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vuosikalenteri >>
Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma >>
Suunnitelma S2-opetuksen järjestämisestä Lahden varhaiskasvatuksessa >>
Perusopetuksen liitteet 
Koulun kerhotoiminnasta tietoa oppilaille ja huoltajille >>
Koulun kerhotoiminnan käsikirja kerhonjärjestäjille ja kouluille >>
Laatua lahtelaisiin kouluihin -laatukäsikirja >>
Nuorisotyö kouluissa >>
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki >> 
Perusopetuksen kulttuuriohjelma >> 
Perusopetuksen yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma 2017 >>
Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpideohjelma >>
 

Lisätietoja

suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Juha Patrakka 044 416 3833
esiopetus: päiväkodinjohtaja Aija Marola, puh. 050 398 5473
perusopetus: aluepäälliköt

ops-oppaasta
Tuula Herkeupeus, Kivimaan koulun rehtori, puh. 050 518 0133
Kaisa Tukia, Tiirismaan koulun apulaisrehtori, puh. 050 398 5082