Siirry suoraan sisältöön

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelman tärkeimpiä teemoja ovat lapsen ja nuoren kohtaamisen merkitys, hyvinvointi ja osallisuus.
Monitoimitalo Jalo.

Lahden esi- ja perusopetuksen  opetussuunnitelmien (ops) lähtökohtana on tuoda kouluun lisää hyvinvointia ja osallisuutta.

Opsien pääkohtia:

  • Opetuksen arvoperusta - jokaisen oppilaan ainutlaatuisuus huomioidaan
  • Opetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö
  • Laaja-alainen osaaminen - oleellisena osana elinikäistä oppimista
  • Toimintakulttuurin uudistaminen - oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan korostuminen
  • Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
  • Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö - oppilaalla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön
  • Arviointikulttuurin paikalliset painotukset – opetushenkilöstön ja oppilaiden tavoitteellinen itsearviointi, oppilaan tulee voida olla tietoinen arvioinnin kriteereistä

Opsista on julkaistu myös
- Hyvää oppimista Lahdessa -opas avaa opsin perusteiden ja Lahden perusopetuksen tärkeimmät asiat sekä
- Perusopetuksen arvioinnin opas

Opsin sisällöstä

Asioita käydään läpi vanhempainilloissa.
- Opetusta ja arviointikeskusteluja auttavat ja tukevat laaja-alaisen osaamisen ja toiminnan nostot vuosiluokilla 1 - 2 ja 3 - 6 sekä 7 – 9 sekä kootusti kaikki vuosiluokat 1 – 9

Oppilashuollon opas  ja Oppilas- ja opiskelijahuolto Lahden kaupungissa 

UUSI Lahden yrittäjyyskasvatussuunnitelma sisältää yrittäjyyskasvatuskartan, joka opastaa Lahden lapset ja nuoret yrittäjämäisen oppimisen polulle. (alla liitteissä)

Esi- ja perusopetuksen kehittämistoimintaa

Kehittämishankkeiden tavoitteena on muun muassa toimintakulttuurin, kerhotoiminnan, kielten- ja erityisopetuksen kehittäminen, liikunnallistaminen, koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä osaavan tutorverkoston ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Lahden kaupungin opsin liitteitä

Esi- ja perusopetuksen yhteiset liitteet
Iltapäivätoiminnan suunnitelma 
Kestävän kehityksen ohjelma
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2015-2020
Yrittäjyyskasvatusuunnitelma ja -suunnitelman esittely lyhyesti UUSI  

Esiopetuksen liitteet
Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
Lahden esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vuosikalenteri  
Suunnitelma S2-opetuksen järjestämisestä Lahden varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatussuunnitelma

Perusopetuksen liitteet 
Koulun kerhotoiminnasta tietoa oppilaille ja huoltajille 
Koulun kerhotoiminnan käsikirja kerhonjärjestäjille ja kouluille 
Laatua lahtelaisiin kouluihin -laatukäsikirja 
Nuorisotyö kouluissa
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  
Perusopetuksen kirjallisuusdiplomi, Lastu-kirjastot
Perusopetuksen kulttuuriohjelma
Perusopetuksen liikuntakasvatusohjelma
Perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen suunnitelma, tvt-strategia Lahden kaupungin perusopetuksessa ja Prezi -esitys pedagogisesta tvt-strategiasta  

Yhteystiedot

opetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, p. 044 416 3159
esiopetus: päiväkodinjohtaja Aija Marola, p. 050 398 5473
perusopetus: aluepäälliköt

Lisätietoja
Ops-oppaasta ja arvioinnin oppaasta

opetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, p. 044 416 3159
Pedagogisesta tvt-strategiasta
Mira Mämmi, projektipäällikkö, p. 044 018 7148
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@lahti.fi