Siirry suoraan sisältöön

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat

Uuden opetussuunnitelman tärkeimpiä teemoja ovat lapsen ja nuoren kohtaamisen merkitys, hyvinvointi ja osallisuus.
Monitoimitalo Jalo.

Lahden uusien esi- ja perusopetuksen  opetussuunnitelmien (ops) lähtökohtana on tuoda kouluun lisää hyvinvointia ja osallisuutta.

Opsien pääkohtia:

  • Opetuksen arvoperusta - jokaisen oppilaan ainutlaatuisuus huomioidaan
  • Opetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö
  • Laaja-alainen osaaminen - oleellisena osana elinikäistä oppimista
  • Toimintakulttuurin uudistaminen - oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan korostuminen
  • Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
  • Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö - oppilaalla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön
  • Arviointikulttuurin paikalliset painotukset – opetushenkilöstön ja oppilaiden tavoitteellinen itsearviointi, oppilaan tulee voida olla tietoinen arvioinnin kriteereistä

Opsista on julkaistu myös
- Hyvää oppimista Lahdessa -opas, jonka tavoitteena on avata opsin perusteiden ja Lahden perusopetuksen tärkeimmät asiat
sekä UUTENA myös
- Perusopetuksen arvioinnin opas

Mikä uuden opsin myötä muuttuu?

Asioita käydään läpi vanhempainilloissa.
- Opetusta ja arviointikeskusteluja auttavat ja tukevat laaja-alaisen osaamisen ja toiminnan nostot vuosiluokilla 1 - 2 ja 3 - 6 sekä 7 – 9 sekä kootusti kaikki vuosiluokat 1 – 9

Oppilashuollon opas  
Oppilas- ja opiskelijahuolto Lahden kaupungissa 
Pedagoginen tvt-strategia Lahden kaupungin perusopetuksessa (pdf)
- Prezi -esitys pedagogisesta tvt-strategiasta  

Esi- ja perusopetuksen kehittämistoimintaa

Kehittämishankkeiden tavoitteena on muun muassa toimintakulttuurin, kerhotoiminnan, kielten- ja erityisopetuksen kehittäminen, liikunnallistaminen, koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä osaavan tutorverkoston ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Lahden kaupungin opsin liitteitä

Esi- ja perusopetuksen yhteiset liitteet
Iltapäivätoiminnan suunnitelma 
Kestävän kehityksen ohjelma
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2015-2020
Esiopetuksen liitteet
Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
Lahden esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vuosikalenteri
Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 
Suunnitelma S2-opetuksen järjestämisestä Lahden varhaiskasvatuksessa
Perusopetuksen liitteet 
Koulun kerhotoiminnasta tietoa oppilaille ja huoltajille 
Koulun kerhotoiminnan käsikirja kerhonjärjestäjille ja kouluille 
Laatua lahtelaisiin kouluihin -laatukäsikirja 
Nuorisotyö kouluissa
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  
Perusopetuksen kulttuuriohjelma  
Perusopetuksen yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma 2017 
Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpideohjelma

Yhteystiedot

suunnittelu- ja kehittämispäällikkö Juha Patrakka 044 416 3833
esiopetus: päiväkodinjohtaja Aija Marola, puh. 050 398 5473
perusopetus: aluepäälliköt

Ops-oppaasta
Tuula Herkepeus, Kivimaan koulun rehtori, puh. 050 518 0133
Kaisa Tukia, Tiirismaan koulun apulaisrehtori, puh. 050 398 5082

Pedagogisesta tvt-strategiasta
Jukka Manninen, Launeen koulun apulaisrehtori, puh. 050 387 9719
Timo Aho, Kärpäsen koulun apulaisrehtori, puh. 050 387 9636