Siirry suoraan sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Tapahtuman koko ja sijainti määrittävät hyvin pitkälle tarvittavat luvat.
Kaupungin Äänet -festivaali

Luvat ja ilmoitukset takaavat osaltaan sen, että tapahtuma on hyvin järjestetty ja turvallinen niin siihen osallistuville, kuin myös sen järjestäjälle. Tapahtumajärjestäjän kannattaa konsultoida viranomaisia jo tapahtumaa suunnitellessaan, sillä vastuu on aina järjestäjän.

Mikäli et ole varma, mitä lupia tarvitset, kannattaa tilanne selvittää aina asianomaisen viranomaisen kanssa. Kaikki tapahtumat eivät tarvitse kaikkia lupia. Pieni sisätilatapahtuma voi toteutua ilman erityisiä lupia, mutta megaluokan ulkotapahtuma tarvitsee kymmeniä erilaisia lupia ja sopimuksia.

Esimerkkejä tapahtumissa huomioitavista laeista

Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki säätelee tapahtuman turvallisuutta. Pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään ja varautumaan vaaratilanteisiin. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta liittyy myös tapahtuman järjestämiseen. Terveydensuojelulaki velvoittaa toimimaan elintarvikkeiden kanssa turvallisesti.

eTapahtuma

Lahdessa on otettukäyttöön oma sähköinen eTapahtuma-palvelu, jonka avulla löydät keskitetysti tiedot tapahtumien vaatimista luvista ja ilmoituksista. Palvelusta voi aluksi varata suoraan vain Lahden kaupungin hallinnoimat yleiset ulkotapahtuma-alueet sekä Kauppatorin ja Jokimaan ravikeskuksen alueita. Muut tapahtuma-alueet, kuten liikunta- ja urheilukentät ja sisätilat varataan vielä suoraan niiden hallinnoijilta.

Palveluun on myös koottu kaikki tieto tapahtumien tarvitsemista luvista Lahdessa perusteluineen ja ohjeistuksineen. Mukana ovat myös tarvittavat e-lomakkeet tai muut tärkeät yhteystiedot, joten palvelun takana on muhkea tietopaketti tapahtumanjärjestäjälle Lahdessa.

Yhteystiedot