Luvat ja ilmoitukset

Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Tapahtuman koko ja sijainti määrittävät hyvin pitkälle tarvittavat luvat.

Tapahtumajärjestäjän kannattaa konsultoida viranomaisia jo tapahtumaa suunnitellessaan, sillä vastuu on aina järjestäjän.​ Pieni sisätilatapahtuma voi toteutua ilman erityisiä lupia, mutta megaluokan ulkotapahtuma tarvitsee kymmeniä erilaisia lupia ja sopimuksia.

Esimerkkejä tapahtumissa huomioitavista laeista

Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki säätelee tapahtuman turvallisuutta. Pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään ja varautumaan vaaratilanteisiin. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta liittyy myös tapahtuman järjestämiseen. Terveydensuojelulaki velvoittaa toimimaan elintarvikkeiden kanssa turvallisesti. 

​Lahdessa valmistellaan parhaillaan tapahtumalupien sähköistämistä. Ennen sähköiseen järjestelmään siirtymistä tapahtumaluvat ja ilmoitukset on hoidettava perin​​teisesti. Oheisesta liitteestä näkyvät Lahdessa tarvittavat tapahtumaluvat/-ilmoitukset ja niiden yhteyshenkilöt. Mikäli et ole varma, mitä lupia tarvitset, kannattaa tilanne selvittää aina asianomaisen viranomaisen kanssa.

Yhteystiedot