Siirry suoraan sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Tapahtuman koko ja sijainti määrittävät hyvin pitkälle tarvittavat luvat.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/TietoaLahdestaSite/TapahtumajarjestajalleSite/PublishingImages/taidelauantai15-21.jpg

Tapahtumajärjestäjän kannattaa konsultoida viranomaisia jo tapahtumaa suunnitellessaan, sillä vastuu on aina järjestäjän.​ Pieni sisätilatapahtuma voi toteutua ilman erityisiä lupia, mutta megaluokan ulkotapahtuma tarvitsee kymmeniä erilaisia lupia ja sopimuksia.

Esimerkkejä tapahtumissa huomioitavista laeista

Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki säätelee tapahtuman turvallisuutta. Pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään ja varautumaan vaaratilanteisiin. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta liittyy myös tapahtuman järjestämiseen. Terveydensuojelulaki velvoittaa toimimaan elintarvikkeiden kanssa turvallisesti. 

​Lahdessa valmistellaan parhaillaan tapahtumalupien sähköistämistä. Ennen sähköiseen järjestelmään siirtymistä tapahtumaluvat ja ilmoitukset on hoidettava perin​​teisesti. Oheisesta liitteestä näkyvät Lahdessa tarvittavat tapahtumaluvat/-ilmoitukset ja niiden yhteyshenkilöt. Mikäli et ole varma, mitä lupia tarvitset, kannattaa tilanne selvittää aina asianomaisen viranomaisen kanssa.

Yhteystiedot