Hyppää sisältöön

Maastoliikenne

Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta, sillä moottoriajoneuvolla ajaminen maastossa edellyttää maanomistajan luvan Maastoliikennettä ohjataan maastoliikennelailla. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä maastossa maa-alueella tai jäällä (esim. moottorikelkkailu) voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa tai käyttö voidaan kieltää.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Metsähallitus valvoo hallinnassaan olevilla alueilla moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa.

Usein kysytyt kysymykset jäällä ajamisesta

 • Ajamisesta moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla voi aiheutua meluhaittaa järven rannan asukkaille. Jäällä ajaminen aiheuttaa haittaa myös muille liikkujille ja heikentää järven jäällä liikkumisen turvallisuutta.

 • Moottoriajoneuvoja ovat autot, mopot, moottoripyörät, moottorikelkat, traktorit ja moottorityökoneet, myös sähkökäyttöiset ajoneuvot.

 • Kielto ei koske poliisin, palolaitoksen tai sairaankuljetuksen virkatehtäviä, ammattikalastajia, metsätaloustöitä tai latuverkon ja muiden yleisessä käytössä olevien ulkoilureittien kunnossapitoa ja hoitamista.

  Myös yksityishenkilöiden yleishyödyllinen ajo moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla on sallittua, esimerkiksi ulkoilureittien tekemiseksi.

  Katso järvikohtaiset tiedot

 • Kyllä. Ajokielto ei koske sähköpyöriä ja sähköavusteisia pyöriä

 • Yksityishenkilöt saavat tehdä latuja ja ulkoilureittejä järven jäälle yleiseen käyttöön. Kymijärven jäälle tarvitaan jatkossa toimintaluvan Lahden kaupungilta. Luvan hakuohjeet kerrotaan myöhemmin.

 • Kaupungin velvollisuus on merkitä ajokiellot rannoille, mutta poliisi valvoo kieltojen noudattamista.

 • Niemen sataman Mukkulan puoleisesta päädystä saa ajaa urilla kohti Messilää ja Komonselkää.

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuva kilpailu ja harjoitteleminen

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maastoliikennelupa koskee maa-alueilla sekä jääpeitteisillä vesialueilla järjestettäviä tapahtumia.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle tai muulle ympäristölle asutukselle yleiselle virkistyskäytölle kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Yksittäisiin tapahtumiin luvan myöntää Lahden ympäristöpalvelujen vesiensuojelupäällikkö ja toistuviin tapahtumiin Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta. Luvan käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.