Hyppää sisältöön

Maastoliikenne

Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta, sillä moottoriajoneuvolla ajaminen maastossa edellyttää maanomistajan luvan Maastoliikennettä ohjataan maastoliikennelailla. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä maastossa maa-alueella tai jäällä (esim. moottorikelkkailu) voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa tai käyttö voidaan kieltää.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Metsähallitus valvoo hallinnassaan olevilla alueilla moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa.

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maastoliikennelupa koskee maa-alueilla sekä jääpeitteisillä vesialueilla järjestettäviä tapahtumia.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle tai muulle ympäristölle asutukselle yleiselle virkistyskäytölle kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Yksittäisiin tapahtumiin luvan myöntää Lahden ympäristöpalvelujen vesiensuojelupäällikkö ja toistuviin tapahtumiin Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta. Luvan käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.