Hyppää sisältöön

Lahden kartanonpuisto

Suunnittelualue rajautuu asemakaavan puistorajojen mukaisesti Lahdenkadun – Kartanokadun – kulmaan, Pohjoisessa raja on Lyseon tontti ja lännessä Kisapuisto. Puiston kokonaisala on n. 1,2 ha.

Lahden kartanon puisto tarjoaa kävely- ja oleskelumahdollisuuden ympäri vuoden. Museorakennuksen ympäristö on kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, mutta se on päässyt rapistumaan ja kaipaa kunnostusta. Aino-patsaan lähiympäristö on parhaiten säilynyt historiallisen puistonosa, mutta myös patsaan ympäristö kaipaa korjaustoimenpiteitä. Puusto on ikääntynyttä ja kaipaa osin uusimista.

Puistosuunnittelu

Ote Lahden kartanonpuiston puistosuunnitelmasta.
 • Huoltoliikenteen ja museon henkilökunnan pysäköinnin jäsentämiseksi rakennetaan uusi huoltoalue rakennuksen koillispäädyn tuntumaan. Huoltoalueelle sijoitetaan suihkulähteen tekninen tila, jätehuolto ja pysäköinti. Alue ympäröidään tukimuurilla.

  Käytäväverkostoa parannetaan ja ne tehdään läpikulkuun houkutteleviksi ja samalla helpotetaan museon toimintaan tutustumista. Käytävälinjaukset tehdään kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä vahvistaen ja samalla diagonaalista läpikulkua helpottaen sekä näkymiä avaten. Käytävät päällystetään kivituhkalla tai asfaltilla, jossa on kivituhkan kaltainen sirotepinta. Rajatuille alueille käytetään sidosaineella parannettua kivituhkaa.

  Aino-patsaan ympäristö kehitetään puiston käytäväjärjestelmän solmukohdaksi ja pysähdyspaikaksi. Liuskekiveys korjataan ja kalusteet uusitaan historiasta muistuttamaan.

  Koska nykyinen pääkäytävä ei enää toimi alueen sisääntuloporttina on kaakkois- ja lounaiskulmaan kehitetty uudet sisääntuloaukiot, jotka johtavat kävelijää suoraan suojatieltä puiston sisään. Nykyinen pääkäytävä suljetaan autoliikenteeltä pollareilla, mutta leveys säilytetään museon kesänäyttelyitä ja tapahtumia ajatellen.

  Rakennuksen länsipuolelle tehdään pieni tapahtumakenttä, joka muistuttaa vanhoista kiviportaista, jotka on siitä purettu jo 50-luvulla. Tapahtumakenttä rajataan matalalla leikatulla pensasaidalla, jonka eteen istutetaan ruusutarha ja muotoon leikattuja pensaita.

 • Puustosta on tehty kuntotutkimus syksyllä 2019. Alueelta poistetaan huonokuntoisia puita. Puita karsitaan maisemien ja näkymälinjojen korostamiseksi. Vanhoja hyväkuntoisia puita hoidetaan asianmukaisesti, jotta ne eivät tulevaisuudessakaan koidu vaaraksi puistossa oleskelijalle. Muutamia uusia puita istutetaan korvaamaan poistettavia puita.

  Puisto ympäröidään pensasaidalla, joka auttaa jäsentämään puistoa ja auttaa puistossa oleskelijaa tuntemaan itsensä vehreyden ympäröiväksi, vaikka onkin lähellä vilkkaasti liikennöityjä katuja. Kuitenkin pensasaita on niin matala, että sekä museorakennukseen ja puiston sisälle on näkymä Lahdenkadun jalkakäytävältä.

 • Puistossa sijaitsevia Ajurivalaisimia käytetään vastakin. Valaisimet kunnostetaan ja niihin tehdään uudet pylväät ja sähköistykset.  Pyörätelineitä sijoitetaan nykyisen pääkäytävän Kartanokadun päätyyn toiselle puolelle käytävää ja rakennuksen eteläseinän viereen.

  Yksi puiston Ajurivalaisimista.

Perusparannushankkeen eteneminen

 • Lahden Kartanonpuiston suunnittelu aloitettiin rakennushistoriallisella selvityksellä vuonna 2017. Laatijana on toiminut Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy.

 • Lahden Kartanonpuiston hankesuunnitelma valmistui vuonna 2020 ja toteutussuunnitelma 2021. Suunnitelmien tilaajana on toiminut Kunnallistekniikka, ja suunnittelijoina Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy yhdessä Studio Terra Oy:n kanssa. Ohjausryhmässä on ollut jäseniä kunnallistekniikasta, maankäytöstä, tilakeskuksesta ja museosta.

 • Puistoalueen rakentaminen toteutetaan kesäkausilla 2021 ja 2022. Työmaan alkamisesta tiedotetaan Lahden some-kanavilla sekä maastossa työmaatauluilla. Työmaan aikana puistoalueen käyttö on kielletty.

  Rakenuttaja Markku Silvenius

  Urakoitsija: Peab Industy  Paula Lintunen 040 567 9572

Lahden kartanon sijainti

Lahdenkatu 4, 15110 Lahti

Ohita upotus

Yhteystiedot