Hyppää sisältöön

Vesilain ja vesihuollon valvonta

Kunnan ympäristöviranomainen ja ELY-keskus ovat vesilaissa nimettyjä valvovia viranomaisia. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kiinteistön vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuutta koskevat hakemukset sekä toimii vesihuollon valvontaviranomaisena. Ympäristönsuojeluviranomainen ratkoo ojituksiin ja jätevesien johtamiseen liittyviä riita- ja hakemusasioita sekä käsittelee vapautushakemukset.

Lisätietoja ja hakemuslomakkeet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen vapautushakemuksiin vesihuoltolaitosten toiminta-alueet -sivulta.

Vesistötoimenpiteiden lupa-asiat

Kunnan ympäristöviranomainen ja ELY-keskus ovat vesilaissa nimettyjä valvovia viranomaisia. Koneellisista vesirakennustöistä (esim. ruoppaus, niitto) on aina tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Voit ilmoittaa vesirakennustyöstä ELY-keskukseen sivun linkeistä löytyvällä sähköisellä lomakkeella. ELY-keskus arvioi ilmoituksen perusteella tarvitseeko toimenpide aluehallintoviraston luvan.

Vesirakennusilmoitukset (ELY-keskus)

Yhteystiedot