Hyppää sisältöön

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden hyödyntämiseen maarakentamisessa tarvitaan lupa tai ilmoitus.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on ympäristöluvan varaista toimintaa. Ympäristöluvan yli 50 000 tonnin vuotuiselle jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminnalle myöntää aluehallintovirasto ja pienemmille jätemäärille kunta.

Eräitä jätteitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa ns. MARA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017) mukaisesti asetuksessa määriteltyjen ehtojen täyttyessä. Lisätietoa MARA-asetuksen mukaisesta hyödyntämisestä oheisessa Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa linkissä.

Pienimuotoisessa (ei ammattimainen tai laitosmainen) maarakentamisessa voidaan käyttää kertaluontoisesti jätettä vähäisessä määrin (alle 500 tonnia) korvaamaan neitseellisiä luonnonaineksia. Tarkemmin hyödynnettävistä jätteistä ja hyödyntämisen edellytyksistä on kerrottu linkistä löytyvästä ympäristönsuojelumääräyksissä (11 §) ja määräysten perusteluissa. Jätteiden sijoittamisesta maaperään on tehtävä valvontailmoitus Lahden ympäristöpalveluille vähintään 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista. Ilmoitus tehdään vapaamuotoisena.

Lisätietoja