Hyppää sisältöön

Maaperänsuojelu

Lahdessa maaperänsuojelu ja pilaantuneiden maiden kunnostaminen kytkeytyy hyvin usein myös pohjavesien suojeluun.

Kaupungin sijaintiin I Salpausselän valtakunnallisesti arvokkaalla pohjavesialueella liittyy suuria riskejä – sijaitseehan se juomavesivarastonsa päällä. Monet maaperää mahdollisesti pilaavat riskitoiminnat ovat menneinä vuosina usein sijoittuneet pohjavesialueille ja pilaantunut maaperä on aina riski pohjavedelle. Myös konkreettista maaperän ja pohjaveden pilaantumista on tapahtunut.

Riskien hallinta

Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on laissa kielletty. Ympäristölainsäädännön avulla Lahden ympäristönsuojeluviranomaisen on mahdollista valvoa maaperälle likaantumisriskejä aiheuttavia toimintoja ympäristölupien, – ilmoitusten sekä maa-aineslupien käsittelyn yhteydessä. Hämeen ELY käsittelee puolestaan pilaantuneiden maiden kunnostuspäätökset ja ilmoitukset.

Lahdessa pilaantuneiden maiden kunnostuksessa on oltu aktiivisia ja vuosien varrella on kunnostettu kymmeniä kohteita. Tavallisimpia kunnostuskohteita ovat olleet erilaisilla öljytuotteilla joko vahinkojen tai pitkäaikaisen varastoinnin ja käytön seurauksena pilaantuneet maat.

Lisätietoja