Hyppää sisältöön

Ympäristövalvonta

Lahden ympäristöpalvelut hoitaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvien lakien ja asetusten sekä määräysten ja päätösten valvontaa Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunnan alaisuudessa.

Säännöllistä valvontaa varten on laadittu Lahden kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024 sekä vuosittainen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelmassa on esitetty tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Valvontaohjelmassa on tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtäviin kuuluvat mm. ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta ja säännölliset määräaikaistarkastukset, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelumääräysten valvonta, maa-aineslupien valvonta, jätelain valvontatehtävät, ilmanlaadun tarkkailu, vesistötarkkailu, hajajätevesien valvonta, vesilain valvontatehtävät, maastoliikennelain ja vesiliikennelain valvontatehtävät, luonnonsuojelulaissa kunnalle säädetyt viranomaistehtävät ja luonnonsuojelun edistämistyö.