Hyppää sisältöön

Lupien ja valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojeluviranomainen perii laissa määritellyistä tehtävistä taksapäätösten mukaisen maksun.

Maksu on enintään palvelun tuottamisesta viranomaiselle aiheutuneen kustannuksen suuruinen. Maksujen määräytymisperiaatteissa on määritelty tilanteet, joiden perusteella poiketaan ns. normaalitaksasta.

Ympäristölupavelvollisille toimialoille on toimialakohtaiset luvankäsittelymaksut. Maa-aineslupien lupa- ja valvontamaksut perustuvat perusmaksuun sekä kuutiomääriin perustuvaan laskutusperiaatteeseen. Muut viranomaisen maksulliset toimenpiteet on lueteltu taksassa sekä maksutaulukossa.

Ympäristönsuojelulain mukaan viranomaisvalvonta tulee olla laadukasta, säännöllistä, tehokasta ja valvonnan on perustuttava ympäristöriskien arviointiin. Valvonnassa noudatetaan Lahden kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa vuosille 2020-2024 sekä vuosittaista valvontaohjelmaa. Suunnitelmallinen valvontaohjelman mukainen valvonta on maksullista.

Lisätietoja